Dílo:Bible: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebrány 4 bajty ,  před 3 lety
m
Robot: kosmetické úpravy
m (Robot: kosmetické úpravy)
* Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš! - Žalm 51, 19
* Jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. - Žalm 103, 12 (Ekumenický překlad)
* Neopouštěj moudrost — bude tě chránit, miluj ji — bude o tebe pečovat. - Přísloví 4, 6 (Bible21)
* Štědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen. - Přísloví 11, 25 (Bible21)
* Odpověď, když je mírná, odvrací vztek, ale slovo, které působí bolest, budí hněv. - Přísloví 15, 1 (Překlad nového světa)
* Chovejte se k lidem tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Dávejte a bude vám dáno. - Lukáš 6, 31-38 (Bible21)
* Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Slovo bylo bohem (pozn. "někým mocným"). - Jan 1, 1
* Neboť Bůh tak miloval svět že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. - Jan 3, 16
* Což nevíte, že když se někomu dáváte do otroctví, abyste poslouchali, stáváte se otroky pána, jehož posloucháte? - Římanům 6, 16 (Jeruzalémská bible)
* Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. - 1. Korintským 13, 1
* Rodiče, nejednejte se svými dětmi tak, aby je to dráždilo k hněvu. Naopak je vychovávejte v křesťanském ukázňování a poučování. - Efezanům 6, 4 (Today’s English Version)
* Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. - Kolosanům 3, 23 (Ekumenický překlad)
* Staršího nekárej, ale domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům, starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám, ve vší čistotě. - 1. Timoteovi 5, 1-2
* Máme-li . . . jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení. - 1. Timoteovi 6, 8-9 (Bible21)
* A když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, rozlomil a dal ho učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte, to znamená mé tělo.“ - Matouš 26, 26
* Slovo boží je živé a mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč a proniká až na rozhraní duše, ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. - Židům 4,12
30 337

editací

Navigační menu