Přeskočit na obsah

Řehoř z Nyssy

Z Wikicitátů
Řehoř z Nyssy

Svatý Řehoř z Nyssy, řecky Grégorios (asi 335 Kayseri v dnešním Turecku – po 394) byl řecký teolog a učenec.

Výroky

[editovat]
 • Když Pán povolával vyvolené k obhajobě království nebeského, nepočítal pouť do Jeruzaléma k dobrým činům. Když hlásal blahoslavenství, nezahrnul mezi ně tuto námahu.[1]
 • Bůh je životem všech svobodných bytostí. Je spásou všech, věřících i nevěřících, spravedlivých i nespravedlivých, zbožných i bezbožných, těch kdo jsou svobodni od vášní i těch, kdo jsou v nich chyceni, mnichů i těch kdo žijí ve světě, učených i analfabetů, zdravých i nemocných, mladých i starých.[2]
 • Ten, který má moc nade vším, ponechal z nesmírné úcty k člověku pod naší mocí také něco, čehož je pánem každý jednotlivec. A tímto něčím je rozhodování, jakási nezotročená a vlastní moci podřízená věc, spočívající ve svobodě myšlení.
  Velká katechetická řeč, kapitola 30.
 • Všechny konečné bytosti nikdy nezůstávají zcela stejné, nýbrž neustále přecházejí z jednoho stavu do druhého, a to buď k lepšímu nebo horšímu... Lidský život je proto stále vystaven změnám. Protože tedy není věčný a neměnný, znamená to, že se stále znovu rodí. Jenže k narození v tomto případě nedochází cizím zásahem zvnějšku jako u tělesných bytostí. Je výsledkem svobodného rozhodnutí každého jedince. A tak se určitým způsobem sami stáváme svými rodiči tak, že se tvoříme, jak chceme, a vlastní volbou se znovu rodíme.
  Život Mojžíšův, II, 2-3.
 • Poznat Boha není nic jiného, než poznat, že Bůh není nic z toho, co může lidská mysl poznat.
  Život Mojžíšův, II, 166.
 • Až dokonalá láska vyhostí strach a až se strach promění v lásku, pak všechno spasené bude tvořit jednotu a bude to společně přitahováno jediným Dobrem.
  15. homilie na Píseň písní
 • Závist je počátek zloby, matka smrti, první dcera hříchu, kořen všeho zla.

Reference

[editovat]
 1. Svaté země a národy. getsemany.cz [online]. 2016 [cit. 2016-04-27]. Dostupné online.
 2. Společenství nebo jednota. Dialog Evropa XXI [online]. 2017 [cit. 2021-06-15]. Dostupné online.

Externí odkazy

[editovat]