Přeskočit na obsah

Christopher McCandless

Z Wikicitátů

Christopher McCandless (* 12. února 1968, El Segundo, Kalifornie, USA), byl americký cestovatel, který na počátku 90. let minulého století opustil svou rodinu a vydal se napříč Amerikou, z Kalifornie, do Mexika až na Aljašku. Christopher byl vzdělaný chlapec, který však v celku pohrdal lidskou špatností a posedlostí peněz a vydal se vstříc novým zážitkům a osudu. Na mnoha místech vystupoval pod pseudonymem "Alexander Supertramp". Christopher za celou svou cestu potkal mnoho dobrých, ale i špatných lidí, ale nikdo ho neodradil k jeho snu - dostat se na Aljašku. Tam nalezl svůj "Kouzelný autobus", kde žil dlouhou dobu, dokud nakonec nezemřel hlady. Christopher dle odhadů však ještě před svou smrtí trpěl na otravu, kterou si způsobil pojídáním volně kvetoucí rostliny, kterou považoval za jedlou. Před smrtí byl silně vyčerpán a sláb. Jeho tělo bylo nalezeno přibližně o dva týdny později v onom autobuse lovci. Jeho tělo vážilo přibližně 30 kg. Zemřel v srpnu 1992 ve 24 letech. O jeho životě byl natočen film známým hercem Seanem Pennem Útěk do divočiny (2007) a dokument Rona Lamothe The Call of the Wild (2007)

Výroky[editovat]

“Happiness only real when shared.” - “Štěstí je skutečné, pouze je-li sdíleno.” ― Christopher McCandless

“I read somewhere... how important it is in life not necessarily to be strong... but to feel strong.” - “Někde jsem četl... jak není nutně důležité být silný... ale cítit se silný.” ― Christopher McCandless

“...there is no greater joy than to have an endlessly changing horizon, for each day to have a new and different sun.” - “...není větší radosti, než míti nekonečně se měnící se obzor, pro každý den mít nové odlišné slunce.” ― Christopher McCandless

“If you want something in this life, reach out and grab it.” - “Jestli něco ve svém životě chcete, natáhnětě ruku a vemte si to.” ― Christopher McCandless

“The freedom and simple beauty is too good to pass up” - “Svoboda a prostá krása jsou příliš dobré nato abych jsem se jich vzdal.” ― Christopher McCandless

“Don´t hesitate or allow yourself to make excuses. Just get out and do it. Just get out and do it. You will be very, very glad that you did.” - “Neváhejte a neomlouvejte se. Stačí se jen dostat ven a udělat to. Stačí se jen dostat ven a udělat to. Budete velmi, velmi rádi, že jste to udělali.” ― Christopher McCandless

“But in reality nothing is more damaging to the adventurous spirit within a man than a secure future. The very basic core of a man's living spirit is his passion for adventure.” - “Ale ve skutečnosti, není nic škodlivého pro dobrodružného ducha v člověku, než bezpečná budoucnost. Nejzákladnější jádro člověka, žijícího ducha, je jeho vášeň pro dobrodružství.” ― Christopher McCandless

“Two years he walks the earth. No phone, no pool, no pets, no cigarettes. Ultimate freedom. An extremist. An aesthetic voyager whose home is the road. Escaped from Atlanta. Thou shalt not return, 'cause "the West is the best." And now after two rambling years comes the final and greatest adventure. The climactic battle to kill the false being within and victoriously conclude the spiritual pilgrimage. Ten days and nights of freight trains and hitchhiking bring him to the Great White North. No longer to be poisoned by civilization he flees, and walks alone upon the land to become lost in the wild.” - “Dva roky chodí po zemi. Žádný telefon, žádný bazén, domácí mazlíčci, žádné cigarety. Konečná svoboda. Extremistické. Estetické voyager, jehož domovem je cesta. Unikl z Atlanty. Nebudeš se moct vrátit, protože "Západ je nejlepší." A teď po dvou nesourodých letech přichází konečné a největší dobrodružství. Vrcholná bitva, zabít falešnou bytost uvnitř a vítězně uzavřít duchovní pouť. Deset dní a nocí nákladních vlaků a stopem přivést ho do Velkého Bílého severu. Už se otrávil civilizace prchá, a chodí sám po zemi, aby se ztratil v divočině.” ― Christopher McCandless

Externí odkazy[editovat]

Wikipedia - Christopher McCandless Christopher McCandless