Dílo:Postmoderní situace

Z Wikicitátů

Postmoderní situace (La condition postmoderne : rapport sur le savoir, 1979) je kniha, kterou napsal Jean-François Lyotard.

Výroky[editovat]

  • Faktem je, že zpravodajem je filosof, nikoli vědecký odborník. Odborník ví, co ví a co neví, filosof nikoli. Jeden vyvozuje závěry, druhý klade otázky, jsou to dvě různé řečové hry.[1]
  • Jsou věci, které je namístě říkat, a existují způsoby, jak se mají říkat.[2]
  • Regulační, a tedy i reprodukční funkce jsou a budou stále více odnímány úředníkům a svěřovány automatům... Disponování informacemi je a bude záležitostí odborníků všeho druhu. Vládnoucí třída je a bude třídou těch, kdo rozhodují.[3]
  • Vlastní já mnoho neznamená, ale není něčím izolovaným, je vřazeno do přediva vztahů, které je složitější a pohyblivější než kdy dřív.[4]

Reference[editovat]

  1. LYOTARD, J.-F. Postmoderní situace. Úvodem. Praha: Filosofia 1993. str.99.
  2. LYOTARD, J.-F. Postmoderní situace. Povaha společenské vazby: postmoderní perspektiva. Praha: Filosofie 1993. str.118
  3. LYOTARD, J.-F. Postmoderní situace. Povaha společenské vazby: postmoderní perspektiva. Praha: Filosofie 1993. str.114
  4. LYOTARD, J.-F. Postmoderní situace. Povaha společenské vazby: postmoderní perspektiva. Praha: Filosofie 1993. str.115

Související[editovat]