Přeskočit na obsah

Davisté

Z Wikicitátů

Davisté bylo uskupení slovenských levicových intelektuálů blízkých KSČ, které vzniklo ve 20. letech 20. století okolo časopisu DAV.

 • DAV sdružuje všech průkopníků socialistických idejí mladé generace na Slovensku, kteří jsou činí v oblasti myšlenkové a umělecké .. Přicházíme až po sedmi letech. Přicházíme zatížení vědomím, že starší generace ustrnuli v zajetí starootcovských tradic. S vědomím, že neprovedly téměř nic, aby dosavadní rád útisku a vykořisťování člověka člověkem byl odstraněn. Nahrazen novým a lepším, kterému upravuje cestu v myslích lidí socialismu.
  DAV združuje všetkých priekopníkov socialistických ideí mladej generácie na Slovensku, ktorí sú činí v oblasti myšlienkovej a umeleckej.. Prichádzame až po siedmych rokoch. Prichádzame zaťažení vedomím, že staršie generácie ustrnuli v zajatí a lieni starootcovských tradícií. S vedomím, že nevykonali takmer nič, aby doterajší rád útisku a vykorisťovania človeka človekom bol odstránený. Nahradený novým a lepším, ktorému upravuje cestu v mysliach ľudí socializm. [1] [2]
 • Nečekáme porozumění našich starších inteligentů. Bez cizí hmotné podpory. Nelekáme se neznámých dějů budoucna. Činíme tak jedině, že jsme tímto povinni do té nejvyšší míry. Úspěch a přátelský stisk mozolnatých dlaní nás pouze utvrdí v našem podujetí.
  Nečakáme porozumenie našich starších inteligentov. Bez cudzej hmotnej podpory. Neľakáme sa neznámych dejov budúcna. Činíme tak jedine, že sme týmto povinní do tej najvyššej miery. Úspech a priateľský stisk mozoľnatých dlaní nás iba utvrdí v našom podujatí. [3]

Ve výrocích[editovat]

 • Štúr jasně kritizoval šlechtu, zdanění chudoby či lichvu. Požadoval vyšší politická právasvébytnost pro Slováky. Stejně jako štúrovci, tak i davisté se, o století později, zaměřili na sociální práva Slováků za první republiky, ale i v poválečném období.
  Štúr jasne kritizoval šľachtu, zdaňovanie chudoby či lichvárstvo. Požadoval vyššie politické práva a svojbytnosť pre Slovákov. Tak ako štúrovci, tak i davisti, sa o storočie neskôr, zamerali na sociálne práva Slovákov v prvej republike, ale aj v povojnovom období.[4]
  — Lukáš Perný

Reference[editovat]

Externí odkazy[editovat]

 • Encyklopedický článek Davisté ve Wikipedii