Přeskočit na obsah

Diskuse k šabloně:Citace periodika

Obsah stránky není podporován v jiných jazycích.
Přidat téma
Z Wikicitátů

Zde je dokumentace k šabloně {{Citace periodika}}. Diskusi je možno vést na Šablona diskuse:Citace periodika.

Užití

[editovat]

Všechna pole musejí být malými písmeny. Zkopírujte prázdnou verzi na místo použití:

Obvyklé užití

[editovat]
{{Citace periodika
 | příjmení = 
 | jméno = 
 | autor = 
 | odkaz na autora = 
 | spoluautoři = 
 | titul = 
 | periodikum = 
 | odkaz na periodikum =
 | rok = 
 | měsíc = 
 | ročník = 
 | číslo = 
 | strany = 
 | url = 
 | issn = 
}}

Plná verze

[editovat]
{{Citace periodika
 | příjmení = 
 | jméno = 
 | autor = 
 | odkaz na autora = 
 | příjmení2 = 
 | jméno2 =
 | autor2 = 
 | odkaz na autora2 = 
 | příjmení3 = 
 | jméno3 =
 | autor3 = 
 | odkaz na autora3 = 
 | spoluautoři = 
 | titul = 
 | překladatelé = 
 | ilustrátoři = 
 | fotografové =
 | další = 
 | periodikum = 
 | odkaz na periodikum =
 | datum =
 | rok = 
 | měsíc = 
 | den = 
 | ročník = 
 | typ ročníku =
 | číslo = 
 | typ čísla =
 | strany = 
 | poznámky = 
 | url = 
 | datum přístupu = 
 | rok přístupu = 
 | měsíc přístupu = 
 | den přístupu = 
 | formát = 
 | issn = 
 | doi =
 | pmid = 
 | id = 
 | jazyk = 
}}

Parametry

[editovat]

Primární odpovědnost

[editovat]

Parametry určující hlavní odpovědnost za text, většinou jde o jméno autora nebo autorů. Jména se uvádějí bez titulů a vědeckých hodností.

Parametry pro prvního autora se vyplňují vždy, je-li uveden aspoň jeden autor.

 • příjmení – příjmení 1. autora
 • jméno – jméno 1. autora
 • autor – tento parametr je nedoporučený, nicméně použití parametrů jméno a příjmení může být problematické v případech autorů, u nichž je zvykem příjmení psát vždy jako první (jak je tomu například v čínštině). V takovém případě by čárka mezi jménem a příjmením působila nepatřičně. Někdy je také problém určit přesný rozsah příjmení. V tom případě je lepší parametry jméno a příjmení nepoužít a vyplnit raději pole autor pomocí notace „Hu Ke Jie“ podle toho, jak je třeba.
 • odkaz na autora – existuje-li na Wikipedii článek s životopisem, uvede se zde jeho jméno

Parametry pro druhého autora se vyplňují, pokud jsou uvedeni právě dva nebo právě tři autoři. Je-li jich uvedeno více (což se vyjadřuje parametrem spoluautoři (viz dále), je na zvážení citujícího, zda uvést jmenovitě jen jednoho, dva nebo tři. Význam je analogický parametrům pro 1. autora.

 • příjmení2
 • jméno2
 • autor2
 • odkaz na autora2

Parametry pro třetího autora se vyplňují, pokud jsou uvedeni právě tři autoři. Je-li jich uvedeno více (což se vyjadřuje parametrem spoluautoři (viz dále), je na zvážení citujícího, zda uvést jmenovitě jen jednoho, dva nebo tři. Význam je analogický parametrům pro 1. autora.

 • příjmení3
 • jméno3
 • autor3
 • odkaz na autora3

Následující parametr se vyplňuje, jen je-li v dokumentu uvedeno více autorů než tři.

 • spoluautoři – do tohoto pole se vepíše „et al.“ nebo „aj.“ či „a kol.“ (tečka na konci je povinná)

Celá sekce primární odpovědnost se vynechává jen tehdy, pokud nejsou známí autoři.

Název článku

[editovat]
 • titul – název článku. Pokud je složen z více částí, je třeba jej zformátovat podle normy podle následujících zásad:
  • Jde-li o název a podnázev, je třeba nejprve uvést název, pak podnázev, podle pořadí v úvodu nebo v obsahu. Musí být odděleny dvojtečkou.
  • U dokumentů mezinárodních organizací je možné se setkat s vícejazyčnými názvy. Zapisujeme v pořadí, jak jsou uvedeny, oddělujeme rovnítkem.

Sekundární odpovědnost

[editovat]

Do každého z těchto parametrů je možno zapsat maximálně tři osoby oddělené čárkami ve tvaru „Jméno Příjmení“

 • překladatelé
 • ilustrátoři
 • fotografové
 • další – v tomto parametru je třeba uvést nejprve věc, kterou daný člověk přispěl, pak teprve jeho jméno například „Přílohy Jan Novák“

Periodikum

[editovat]
 • periodikum – název periodika (časopisu, novin)
 • odkaz na periodikum – název článku o periodiku ve Wikipedii

Vydání

[editovat]
 • datum – datum vydání ve tvaru rrrr-m-d
  • rok – rok vydání
  • měsíc – měsíc vydání (slovem, např. "září"). Není-li znám, neuvádí se.
  • den – den vydání (1–31). Není-li znám, neuvádí se.

Část

[editovat]
 • ročník – ročník ve stylu číslování periodika
  • typ ročníku – typ ročníku, možné hodnoty jsou "ročník" nebo "roč." či "svazek".
 • číslo – číslo periodika v daném ročníku
  • typ čísla – typ čísla, možné hodnoty jsou "číslo" nebo "čís." případně jiné označení
 • strany – strany nebo rozsahy stran oddělené čárkami

Identifikace

[editovat]
 • issnISSN číslo jednoznačně identifikující periodikum. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISSN“.
 • doiDOI číslo jednoznačně identifikující dokument.
 • pmid
 • id – jiný identifikátor

Další

[editovat]
 • poznámka – nějaká další podstatná informace k dokumentu. Například „Obsahuje rejstříky k předchozím dílům“, „První vydání v češtině“, „Důvěrný materiál“
 • jazyk – užívá se jen u cizojazyčných děl, jde o seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“.

Online dostupnost

[editovat]
 • url – URL online knihy.
 • formát – je-li online dostupný v jinem formátu ne6 HTML, např PDF
 • datum přístupu – datum ve tvaru rrrr-m-d. Vyplňuje se jen pokud bylo čerpáno z online verze a nikoliv tištěné verze
  • rok přístupu – rok přístupu k online verzi
  • měsíc přístupu – měsíc přístupu k online verzi (1-12)
  • den přístupu – denc přístupu k online verzi (1-31)

Příklady

[editovat]
 • {{Citace periodika | příjmení = Smith | jméno = Joseph III | titul = Last Testimony of Sister Emma | periodikum = The Saints' Herald | ročník = 26 | rok = 1879 | měsíc = říjen | strany = 289 }}

  SMITH, Joseph III. Last Testimony of Sister Emma. The Saints' Herald, říjen 1879, roč. 26, s. 289.

 • {{Citace periodika | příjmení = Smith | jméno = Joseph III | titul = Last Testimony of Sister Emma | periodikum = The Saints' Herald | ročník = 26 | číslo = 19 | datum = 1879-10-01 | strany = 289 | url = http://www.lavazone2.com/dbroadhu/IL/sain1872.htm#100179 | datum přístupu = 2006-03-23 }}

  SMITH, Joseph III. Last Testimony of Sister Emma. The Saints' Herald, 1879-10-01, roč. 26, čís. 19, s. 289. Dostupné online [cit. 2006-03-23].

 • {{Citace periodika | příjmení = Giles | jméno = Jim | titul = Preprint Server Seeks Way to Halt Plagiarists | url = http://www.nature.com/nature/journal/v426/n6962/full/426007a.html | periodikum = Nature | datum= 2003-11-06 | strany = 7 | doi = 10.1038/426007a }}

  GILES, Jim. Preprint Server Seeks Way to Halt Plagiarists. Nature, 2003-11-06, s. 7. Dostupné online. DOI:10.1038/426007a.

 • {{Citace periodika | příjmení = Fowler | jméno = Martin | odkaz na autora = Martin Fowler | spoluautoři = et al. | titul = Last Testimony of Sister Emma | periodikum = The Saints' Herald | ročník = 26 | rok = 1879 | měsíc = říjen | strany = 289 }}

  FOWLER, Martin, et al. Last Testimony of Sister Emma. The Saints' Herald, říjen 1879, roč. 26, s. 289.

 • {{Citace periodika | jméno = W. Hugh | příjmení = Woodin | titul = The Continuum Hypothesis, Part I | periodikum = Notices of the AMS | ročník = 48 | číslo = 6 | rok = 2001 | strany = 567–576 | url = http://www.ams.org/notices/200106/fea-woodin.pdf | formát = PDF }}

  WOODIN, W. Hugh. The Continuum Hypothesis, Part I. Notices of the AMS, 2001, roč. 48, čís. 6, s. 567–576. Dostupné online [PDF].

 • {{Citace periodika | příjmení = Doležal | jméno = Jiří X. | rok = 2006 | měsíc = duben | den = 20 | titul = Problém: Praha potřebuje slum | periodikum = Reflex | ročník = XVII. | číslo = 16 | strany = 46-52 | issn = 0862-6634 }}

  DOLEŽAL, Jiří X.. Problém: Praha potřebuje slum. Reflex, 20. duben 2006, roč. XVII., čís. 16, s. 46-52. ISSN 0862-6634.

Chyby, rozdíly oproti normě a možnosti zlepšení

[editovat]
 1. V šabloně není ošetřeno, když některý údaj končí tečkou, otazníkem apod., např. pokud je jméno vyjádřeno zkratkou, třeba „A.“, a vznikají tak dvojité tečky (kde druhou tečku vkládá šablona). Toto bohužel není možné ošetřit v rámci současné verze MediaWiki.
 2. Norma neudává značení jazyka, ten je však vyjádřen zachováním cizích slov (čís., Num.). Naše šablona oproti tomu na konec citace uvádí, v jakém jazyce dokument (nebo citovaný text) je.

Externí odkazy

[editovat]