Přeskočit na obsah

František Trávníček

Z Wikicitátů
František Trávníček

Prof. PhDr. František Trávníček, DrSc. (17. srpna 1888, Spešov – 6. června 1961, Brno, Československo) byl český bohemista a profesor českého jazyka na Masarykově univerzitě v Brně, akademik ČSAV. Zabýval se historickým vývojem češtiny i současným jazykem.

Výroky

[editovat]
 • Mám nad českým jazykem takovou moc, že když to nařídím, tak se od zítřka bude psát piča s tvrdým y.[zdroj?]
 • Ze jmen živočišných má akusativ místo nominativu jméno koně a je proto správná shoda jako při femininech: vrané koně klusaly atp. Mluvnice učí nejčastěji, že má býti vraní koně klusali, ale je to umělé.[1]
 • Komunismus jako světový názor má jedno podstatné jádro, které může být přitažlivé pro každého intelektuála. Je to jeho vřelý a ústrojný poměr k práci.[2]
 • Cestu ke komunismu ukazuje Čechovi nejskvělejší období našich starších dějin – husitství.[3]
 • Z bohaté slovní i mluvnické soustavy ruského jazyka přejala obrozující se spisovná čeština značné množství výrazových prostředků, které z ní částečně přešly do celého jazyka.[4]
 • Všechno to, co vykonal pro osvobození obou našich národů ze jha kořistnického kapitalistického řádu, pro udržení a upevnění řádu lidově demokratického, pro jeho rychlý a úspěšný přechod k řádu socialistickému a tím k nové epoše v našem národním a státním vývoji, je výsledek Gottwaldova geniálního ducha, jeho geniálních myšlenek, které nabyly tvůrčí mohutnosti, když byly vtěleny do jazyka.[5]

Ve výrocích

[editovat]
 • Osvobozeni jsme také od zákeřné choroby genitivu záporového. Rek, jenž zabil saň a vysvobodil princeznu češtinu, jmenuje se František Trávníček. /.../ Čeští autoři, provolejte slávu Františku Trávníčkovi. Už nikdo nenapíše: „Nechtěl bys ještě jednoho zákusku?" -- Pavel Eisner[6]
 • Na vzniku Hosta do domu měl lví podíl František Trávníček. Na schůzi předsednictva Svazu spisovatelů oznámil Jaroslav Pilz, obchodní ředitel nakladatelství Československý spisovatel, že na nový časopis nejsou peníze, jak už to bývá zvykem obchodních ředitelů. Na to se poslanec a rektor Masarykovy univerzity František Trávníček zvedl a svým pisklavým a ječivým hlasem obchodnímu řediteli oponoval. Řekl mu, že úlohou obchodního ředitele není informovat nás, že nejsou peníze, ale peníze sehnat, a že tudíž musí obchodního ředitele pokárat. Proti Trávníčkovi nešlo slovo namítat, a i když všichni věděli, že peníze nejsou, tak se našly... (Milan Uhde)[7]

Reference

[editovat]
 1. Gebauerova Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukromé. Upravil František Trávníček. Vyd. 5. V Praze: Československá grafická Unie, 1936. 479 s. [Viz str. 295.] Srovnej článek Fr. Trávníčka „Koně klusali či klusaly?“, in: Lidové noviny, 20. 8. 1941, s. 7.
 2. TRÁVNÍČEK, František. Proč jsem komunistou. In: Dnešek 1, 1946, č. 6, s. 103—104.– dostupné též online
 3. TRÁVNÍČEK, František. Proč jsem komunistou. In: Dnešek 1, 1946, č. 6, s. 103—104.– dostupné též online
 4. TRÁVNÍČEK, František. Proč jsem komunistou. In: Dnešek 1, 1946, č. 6, s. 103—104.– dostupné též online
 5. TRÁVNÍČEK, František. Síla a krása Gottwaldova slova. In: Naše řeč, 1953, č. 5–6. – dostupné též online
 6. Eisner, Pavel. Chrám i tvrz. Vyd. 4. Praha: Pluto, 1997. 582 s. ISBN 80-902183-2-6. [Uvedený text je na str. 515.]
 7. UHDE, Milan. Dobré jméno zůstává. Kulatý stůl na téma Host do domu. In: HOST, 2010, roč. XXVI, č. 9, s. 8-14.– dostupné též online

Externí odkazy

[editovat]