František Vladislav Hek

Z Wikicitátů
František Vladislav Hek

František Vladislav Hek (11. dubna 1769, Dobruška – 4. září 1847, Kyšperk) byl český vlastenec, národní buditel, spisovatel, publicista a skladatel. Spisovatel Alois Jirásek jej použil jako předobraz hlavního hrdiny svého románu F. L. Věk.

Výroky[editovat]

 • Co prospěje tobě, že jazyk Boha chválí, jestliže ho i svědomí tvé nechválí?
 • Hledáme Boha, abychom ho nalezli, a nalezše ho, hledati ještě nepřestáváme, neboť jest neskonečný.
 • Dobré, když se dobře neužívá, Všecku svou potracuje dobrotu.
 • Kdož upřímě chce, mnoho může, pokudž se opravdivě vynasnaží.
 • Ze semene kopřivy neroste lilium.
 • Přenešťastný člověk, kterýž rozum ztratil, neboť ztratil to, což ho od živočichův dělí.
 • Krejčí mdlého zraku nit do jehly sotně navléká.
 • I té nejdelší písničce bude jednou konec.
 • Koflík prázdný, byť i všecek zlatý byl, žízeň přece neuhasí.
 • Zrcadlem života jest příklad dobrý.
 • Počátek ctnosti dobré svědomí.
 • Daruje-li co komu lakomec, měj to jako za lep na ptáky.
 • Sotva bude člověka na světě, aby vždy tak přímě kráčel, že by se nikdy šourně nezatočil.
 • Jistější je dnes nežli zítra.
 • Dobře ztrávený čas uběhne jako voda.
 • Každá věc má svou vadu i statečnost.
 • Kde se klevetníci scházejí, tam má hluchý pokoj.
 • Kohož sílí Bůh, toho lidé neomdlejí.
 • Sebe samého přemáhání jestvšech ctností kořenem.
 • Veselý na cestu tovaryš jest již poloviční cestou.
 • Člověk v mnohých věcech prohnaný o všelicos se pokusí.
 • K příteli věrnému žádného není přirovnání.
 • Blaze domu, v němž rozšafná vládne matka.
 • Několik píšťal nedělá celé varhany.
 • Boj srdce dobrého s hlavou zlou nikdy nepomine.
 • Náhlé obracení nebývá trvalé.
 • Moudrému nepřichází na světě nic velkého, ale také nic malého.
 • Msta zamlčená nebo poodložená bývá nejnebezpečnější.
 • Každý hraje, jak mu padne kostka; dobrý ale hráč dovede i se špatnou kostkou vyhrát.
 • Nehroz se, děťátko, mračna: nad mračnami Slunce.
 • Lítá, prve než mu křídla dorostli.
 • Rok ma krok, příjde, prvé než zvíš.
 • Zrale považ, prvé nežli cestu nastoupíš, kudy se dáti máš.
 • Každá řeč bez skutku prázdná jest a daremní.
 • Kdo se spoléhá na cizí stůl, bývá často bez oběda.
 • Každý rádce chváli to, k čemu radí; ale někdo radí k sobě.
 • Kdo lží nabijí, stříli naprázdno.
 • Bez boje nebývá vítězství.
 • Mnohý louská ořechy, avšak na vylouštěná jádra cizí chodívá mu veverka.
 • Snáze nalezne chudoba dobrotince nežli přítele.
 • Mluv se slepým o barvě, však ztěžka se domluvíte.
 • Dítě ovšem, neděje li se mu hned všecko po vůli, brečí; ale proto jest a zůstává dítětem.
 • Byť bys, člověče, všecko, co dobrého a vzácného ve světě máš, ztratil: hlediž jen, abys neztratil sebe samého.

Externí odkazy[editovat]