Přeskočit na obsah

František X. Halas

Z Wikicitátů
František X. Halas (2014)

František X. Halas (18. října 1937, Praha – 24. listopadu 2023) byl český diplomat a historik specializující se na církevní dějiny. Byl posledním československým a prvním českým velvyslancem u Svatého stolce.

Výroky

[editovat]
  • Vše, čím Vatikán je a co dělá, je zcela podřízeno tomuto základnímu účelu služby „duchovním“ cílům vyplývajícím z papežovy role náboženského vůdce. — v knize Fenomén Vatikán (2004)[1]
  • „Duchovní“ povaha vatikánských zájmů se neprojevuje tím, že by představitelé či diplomaté Svatého stolce jednali za všech kolností nezištně, altruisticky, že by zásadně vylučovali možnost využít slabostí svých partnerů či protivníků atd. Mají však odlišné pořadí priorit, než je jinak běžné, a z toho plyne, že jsou občas „nevypočitatelní“, čímž se rozumní, že jejich postup nelze odhadnout podle měřítek, která se užívají jinde. Při jednáních se „světskými státy“ jsou pro Vatikán často důležité mnohé věci, jež jsou pro jeho protějšek vedlejší a naopak. Je-li postaven před volbu, může pozorovatele překvapit tím, že se rozhodne pro variantu, jež je pro něho podle veškerého zdání nevýhodná. Ale udělá to vědomě, protože tím získá něco v oblasti, o které onen pozorovatel nemá ani tušení. — v knize Fenomén Vatikán (2004)[2]

Ve výrocích

[editovat]
  • Jeho první kvalita, vyzařující z jeho díla, spočívá v tom, že je profesionální historik; neboť psát zasvěceně o takové instituci, která má za sebou nejen staletí, ale tisíciletí, vyžaduje smysl pro dějinnost všech lidských výtvorů a patřičnou průpravu v jejím průzkumu, popisu a interpretaci. Druhá jeho kvalita tkví v tom, že je školený teolog se zkušeností obrovského díla, totiž překladu celé Jeruzalemské bible do češtiny, na němž spolu se svou manželkou Dagmar dlouhá léta pracovali a už téměř úplně dokončili. Třetí kvalita, vpravdě osudová, je dána tím, že byl souběhem životních okolností postaven právě do Vatikánu jako poslední velvyslanec Republiky československé a jako první velvyslanec Republiky české. A tu stojí za zmínku, že prvním – tenkrát ještě jen – vyslancem u Vatikánu čerstvě zrozeného Československa byl rovněž historik, totiž Kamil Krofta. Čtvrtá kvalita pak je dána tím, že Halas je katolický křesťan, z čehož vyplývá i jeho jemný, odstíněný, porozumivý a ekumenicky otevřený způsob, jímž pojednává i o méně světlých stránkách fenoménu Vatikán. - profesor Karel Skalický o Halasovi a jeho knize Fenomén Vatikán[3]

Reference

[editovat]
  1. František X. Halas: Fenomén Vatikán, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2004, ISBN 80-7325-034-9, str. 15
  2. František X. Halas: Fenomén Vatikán, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2004, ISBN 80-7325-034-9, str. 18
  3. Karel Skalický: Fenomény Halas a Vatikán in Listy 6/2005, dostupné na: http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=056&clanek=060530

Externí odkazy

[editovat]