Přeskočit na obsah

Miley Cyrusová

Z Wikicitátů
Miley Cyrus (2009)
 • Life is all about having a good time - Život je o tom bavit se.
 • Anyone that hates on you is always below you, because they're just jealous of what you have. Kdokoliv, kdo tě nesnáší je vždy pod tebou, protože jenom závidí tomu, co máš.
 • If you believe in yourself, anything is possible Když v sebe věříš, všechno je možné.
 • I always say the minute I stop making mistakes is the minute I stop learning and I've definitely learned a lot. Vždycky říkám, že tam minuta, kdy přestanu dělat chybe je ta minuta, kdy se přestanu učit a už jsem se naučila dostatek.
 • You can't live a positive life with a negative mind and if you have a positive outcome you have a positive income and just to have more positivity and just to kind of laugh it off.
 • I've got high standards when it comes to boys. As my dad says, all girls should! I'm from the South - Tennessee, to be exact - and down there, we're all about southern hospitality. I know that if I like a guy, he better be nice, and above all, my dad has to approve of him!
 • I know what I'm doing. I know I'm shocking you. Vím co dělám. Vím, že tě šokuju.
 • It's so much easier to know who you are when there aren't a thousand people telling you who they think you are. Je vážně jednodušší vědět kdo jsi, když tu nejsou tisíce lidí, kteří ti říkají, kdo si myslí, že jsi.
 • Music is what I breathe, what I love to do. It keeps me alive. Hudba je to pro co dýchám, co miluju dělat. Udržuje mě to naživu.
 • I love to sleep. I'd sleep all day if I could Miluju spánek. Prospala bych celý den, kdybych mohla.
 • There's no right or wrong, success or failure. Není žadné dobré nebo špatný, úspěch nebo selhání.
 • I'm not very good at keeping secrets at all! If you want your secret kept do not tell me! Nejsem dobrá v udržování tajemství. Jestli chcete udržet vaše tajemství, neříkejte mi ho!
 • As soon as I step on that stage, nothing matters. I don't think of it as work. It's just so much fun. Když vkročím na podium, na ničem nzáleží. Neberu to jako práci. Je to prostě spousta srandy.
 • I don't have a normal life Nemám normální život.
 • Those minutes that I'm on stage are the best! Being there and looking at the crowd and seeing their faces, hearing them sing the positive words from the songs.
 • I think my dad is a lot cooler than other dads. He still acts like he's still 17. Myslím, že můj táta je mnohem víc cool než ostatní tátové. Stále se chová, jako by mu bylo 17.