Přeskočit na obsah

Ralph Venning

Z Wikicitátů
Ralph Venning na rytině Václava Hollara z roku 1674

Ralph Venning (1621-1673) byl puritánský nonkonformistický teolog a kazatel.

Výroky[editovat]

 • Můžeme zavdat příčinu hříchům jiných lidí svým příkladem, a čím je příklad význačnější, tím je nakažlivější. Významní lidé nemohou hřešit v malém měřítku, protože jsou příklady; hříchy velitelů velí; hříchy vládců vládnou; hříchy učitelů učí.
  We may occasion other man’s sins by example, and the more eminent the example, the more infectious it is. Great men cannot sin at a low rate because they are examples; the sins of commanders are commanding sins; the sins of rulers are ruling sins; the sins of teachers are teaching sins. [1]
 • K tomu musíme říci, že Ten, který zaslíbil dát odpuštění těm, kdo činí pokání, nezaslíbil dát pokání těm, kdo činí hřích.
  To this we must say that He who promised forgiveness to them that repent has not promised repentance to them that sin. [2]
 • Zastávat názor protože je tvůj, a ne protože je pravdivý, je dávat přednost sobě před pravdou.[3]
  To maintain an opinion because it is thine, and not because it is true, is to prefer thyself above the truth.
 • Nečinit v náboženství podle toho, co říkáš, je odříci své náboženství svými skutky, a oddělat se svými činy. [4]
  In religion not to do as thou sayest is to unsay thy religion in thy deeds, and to undo thyself by doing.
 • Světské bohatství je jako ořechy – mnohé oblečení se potrhá, aby se k nim dostalo, mnohý zub se zlomí, aby se rozlouskly, ale žádné břicho se nenasytí jejich jedením. [5]
  Worldly riches are like nuts; many clothes are torn in getting them, many a tooth broke in cracking them, but never a belly filled with eating them.
 • Ctnost i neřest jsou obé proroci; první o jistém dobru, druhé o bolesti nebo lítosti.
  Virtue and vice are both prophets; the first, of certain good; the second, of pain or else of penitence.
 • Mnozí se zlobí na ty, kteří je upozorňují na jejich nedostatky, když by se měli zlobit jen na nedostatky, na které jej jim upozorňováno. [6]
  Many men are angry with them that tell them of their faults, when they should be angry only with the faults that are told them.

Reference[editovat]

 1. COMPILED BY I.D.E. THOMAS. The golden treasury of Puritan quotations. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1977. Reprinted 2007. ISBN 08-515-1249-6. S. 96 (anglicky).
 2. Ibid., s. 101.
 3. BATE, John. A Cyclopaedia of Illustrations of Moral and Religious Truths: Consisting of Definitions, Mataphors, Similes, Emblems, Contrasts, Analogies, Statistics, Synonyms, Anecdotes, Etc. London : Elliot Stock, 1865. 924 s. Dostupné online. S. 637. (angličtina) 
 4. Ibid., s. 477.
 5. Ibid., s. 874.
 6. FOSTER, Elon. New Cyclopaedia of Prose Illustrations: Adapted to Christian Teaching : Embracing Mythology, Analogies, Legends, Parables, Emblems, Metaphors, Similes, Allegories, Proverbs, Classic, Historic, and Religious Anecdotes, Etc. New York : W. C. Palmer, Jr., & Co, 1875. 704 s. Dostupné online. S. 556. (angličtina)