Přeskočit na obsah

Sadhguru

Z Wikicitátů


Celá má práce spočívá ve zlepšení lidského vnímání. Nemám žádná učení. Nemám žádnou filozofii. Nemám žádné náboženství. Nemám žádný systém víry. Vše, co mám, jsou metody zlepšení lidského vnímání, protože to, co vnímáte, tomu rozumíte.

Sadhguru Jaggi Vasudev je osvícený indický mystik a filantrop. Je zakladatelem Isha Foundation, spravující centra jógy po celém světě, včetně Indie a Spojených států.

Výroky

[editovat]
 • Duševno není opuštění života jako takového. Duševno je stát se živ na té nejvyšší možné úrovni, nejen na povrchu, ale i ve svém jádře.
  • The Times of India, 10. červen, 2009
 • Pokaždé když řeknete, že něčemu nerozumíte, stáváte se otevřeným a přizpůsobitelným. Vždy když si ale myslíte, že něco víte, jste nekompromisní. Tato přísnost není jen váš postoj, vštěpí se do každé stránky vašeho života. Tato nesmlouvavost je také příčinou ohromného množství utrpení a bolesti v tomto světě.
  • The Times of India, 10. červen, 2009
 • Jak se budou cítit lidské bytosti, tak se bude mít i celá společnost. Flexibilní a otevření lidé, kteří se budou zajímat a věnovat se všemu místo uzavírání se do svých názorů a ideologií, jistě přispívají k vytvoření jiné společnosti. Energie, kterou ponesou tyto lidské bytosti, ovlivní všechno okolo nich.
  • The Times of India, 10. červen, 2009
 • Kdybych Vám vymazal paměť, byli byste pořád tady, že? Vaše rodina zmizí, váš statut, podnikání a úspěchy také. Vše, co v tomto světě vlastníte se vytratí. Vy tu však budete fyzicky přítomni. Takže pomimo věcí, se kterými se ztotožňujete, tu bude něco, čemu se dá říkat "Vy" . To "Vy" není postavené na tom, co dokážete nastřádat z okolí. Naneštěstí to "Vy" je pořád ukryto ve Vás, obestřeno jinými věcmi, a to do té míry, že se tomu ani nemůžete věnovat. Až do této doby jste si mysleli, že na tom, s čím se ztotožňujete, záleží daleko více než na Vás samotných. Když se ale teď Váš úhel pohledu změní, začnou se Vám otevírat nové dimenze.
  • Eve's Times, 16. červen, 2009
 • Víra není něco, co můžete nějakým způsobem pěstovat. Přihodí-li se vám něco, budiž, nepřihodí, tak se nic neděje, to je všechno. Znamená to, že můžete jen sedět a čekat a jednoho dne vám to spadne do klína? Ne, v případě, že chápete základy existence na tomto světě, tak víte, že aby se něco stalo, musí se pro to něco udělat.
  • The Asian Age, 22. únor, 2009
 • Bůh za vás už neudělá ani tu nejmenší maličkost, protože vše, co měl udělat, udělal. Jeho práce tímto skončila. Bůh se již blýsknul při stvoření světa, není tomu tak? Odvedl opravdu dobrou práci. Není nač si stěžovat. Vložil sebe do vás, nemůže udělat víc než to ... Vše, co teď potřebujete, vám bylo dáno. Nyní je na vás tuto hru hrát. Zápas začal, trenér již nemůže zasáhnout.
  • Isha Newsletter, 14. červenec, 2009
 • Osvícení se nikdy jen tak nepřihodí. Je tu pořád. Sadhanu děláte jen proto, abyste ho viděli a ne vytvářeli božství ve své duši. Jediné, co byste vyprodukovali, by bylo vaše ego.
  • The Times of India, 28. březen 2005 [1]
 • Do této doby jste svůj osud řídili nevědomky. Ale můžete na tom pracovat i vědomě. Vynaložíte-li to úsili vstoupit do svého nitra, uvědomíte-li si, že všechno je na vás a změníte svůj vnitřní směr, můžete úplně přepsat a změnit svůj osud.
  • The Times of India, 1. leden, 2004 [2]
 • Naše životní energie jsou tou nejzákladnější a nejsilnější stránkou lidských bytostí. Přestože většina lidí si toho není vědoma, chování našich energií určuje chování našich těl, myslí a emocí. Takže když dokážeme tyto energie donutit k chodu určitým směrem, můžeme si být jisti, že naše těla, emoce a myšlení se vydají stejnou cestou.
  • Časopis Isha Insights, Jarní edice 2009
 • Slovo jóga doslova znamená spojení. Pocítíte-li při vědomé vše jako jedno celé, jste v józe. - Sadhguru
  • Časopis Isha Insights, Jarní edice 2009
 • Zničíte-li svoje vlastní "zdi lží", všechno se sjednotí. Volnými se stanete pouze tehdy, spojíte-li se se jsoucnem. Jste-li vy a vaše existence, váš život, rozděleni, nemáte šanci být volní. -Sadhguru
  • Časopis Isha Insights, Jarní edice 2009
 • Hata yoga je způsob práce s tělem, způsob disciplinování těla, očištění těla, přípravy těla k vyšším úrovním energie. Všichni jsme živi, všichni jsme lidské bytosti, nacházející se tady. My všichni však neprožíváme život se stejnou intenzitou, protože naše energetické úrovně nejsou stejné. Naše životní energie nejsou stejné. Různí lidé prožívají život s různou intenzitou. - Sadhguru
  • Časopis Isha Insights, Jarní edice 2009
 • To, co nazýváte stvořením, je jen energií. Vše je ta samá energie. Kámen nebo bůh je stejná energie. Něco je hrubé, něco jemné. Pokud zjemňujete více a více až za určitou hranici, nazýváte to slovem "božský". Dostaneme-li se ale pod určitou mez hrubosti, říkáme tomu zvíře. Ještě krůček pod tuto hranici a nazýváme to neživým. Všechno je to jedna a tatáž energie. - Sadhguru
  • Časopis Isha Insights, Jarní edice 2009
 • Každá hmota kolem nás je neustále přetvářená na jinou. Tyto přechody a přeměny se dějí pořád. Změníme-li zeminu na jídlo, říkáme tomu zemědělství. Změníme-li jídlo na lidskou bytost, říká se tomu trávení. Pokud přetvoříte člověka zpátky v zeminu, je to kremace. Transformujete-li hmotné na nehmotné, jedná se o posvěcení. Proč potřebujeme přetvářet hmotné na nehmotné? Protože je to naše touha. Kdykoli řeknete, že chcete se vydat duchovní cestou, tak ve skutečnosti říkáte, že se chcete dotknout něčeho nehmotného. - Sadhguru, Požehnání Mahima, USA, 7. listopad, 2008
  • Časopis Isha Insights, Jarní edice 2009
 • Jen krátké posezení v plné tichosti v okolí svatyně Dhyanalinga postačí těm, kteří si nejsou vědomi meditace, aby zažili její hluboký stav. - Sadhguru (o meditační svatyni Dhyanalinga v Isha Yoga Centre, Indie)
  • Časopis Isha Insights, Jarní edice 2009
 • Toto je pokus o vytvoření prostoru, který zažije mystické dimenze, které v této části světa ještě nikdo neokusil. - Sadhguru (v Isha Institute of Inner Sciences (Isha institut vnitřních věd), McMinnville, Tennessee, USA)
  • Časopis Isha Insights, Jarní edice 2009
 • Blahobyt nikdy nepřinášel smutek a sklíčenost ... Mít v kapse spoustu peněz je dobré, nebo ne? Vstoupí-li ale do vaší hlavy, stane se z toho trápení, protože peníze patří jen a pouze do kapsy. Jsou-li peníze ve vaší kapse, můžete s jejich pomocí zažít spoustu nádherných věcí po celém světě. Jsou jen prostředek a samozřejmě i značný zdroj moci. - Sadhguru
  • Časopis Isha Insights, Jarní edice 2009
 • Vůdce je ten, který zkouší šance osudu velké masy lidí. Člověk je vůdce, je-li schopen organizovat a řídit věci k požadovaným cílům. To se však stane jen poté, co vůdce zvládne organizaci a řízení sebe samého. -Sadhguru
  • Časopis Isha Insights, Jarní edice 2009
 • Právě teď je největší záhubou lidstva to, že pracují jen ku prospěchu svých omezených individualistických ambicí. Lidé by měli pracovat s hloubějším pohledem na svět a smysl života svého a životů všeho živého a neživého kolem nich. Nemá cenu nic redukovat, omezovat. - Sadhguru
  • Časopis Isha Insights, Jarní edice 2009
 • Jak hluboce se dotýkáte jiného života, tak hluboce je bohatý život váš. - Sadhguru
  • Časopis Isha Insights, Jarní edice 2009
 • Naše životy se stanou krásnými ne protože jsme perfektní, ale protože dáváme srdce do toho, co děláme. - Sadhguru
  • Časopis Isha Insights, Jarní edice 2009
 • Proč jste tak lakomí když se jedná o vaše touhy a přání? Proč nebýt více šlechetný? Proč nemít nekonečná přání? Není to jen že se chcete mít dobře. Chci, abyste byli opravdu nenasytní, jde-li o vaše ambice a přání, řekněte raději: "Chci, aby se všichni měli dobře, po celý život." - Sadhguru
  • Časopis Isha Insights, Jarní edice 2009
 • Tento projekt není zaměřen na zlepšení ekonomických podmínek lidí ... Je zaměřen na povzbuzení člověka zastát se sama sebe, na pozvednutí lidské duše. - Sadhguru (na Akci pro povznesení venkovanů - programu na pomoc vesničanům)
  • Časopis Isha Insights, Jarní edice 2009
 • Stromy a lidé jsou v důvěrném vztahu. To, co vydechují, my vdechujeme a to, co vydechujeme, vdechují. Je to trvalý vztah, který si nikdo nedovolí přerušit, nebo žít bez něj. - Sadhguru (o projektu GreenHands - iniciativě hromadné výsadby stromů)
  • Časopis Isha Insights, Jarní edice 2009
 • Základní význam života a vzdělání je rozšířit hranice chápání a vnímání dotyčného. Nechci, aby zde děti jen přežily deset let učení. Kamkoli půjdou, musí kvést. - Sadhguru (na Isha Vidhya - projektu vzdělání venkovanů)
  • Časopis Isha Insights, Jarní edice 2009

Dílo

[editovat]

Ve výrocích

[editovat]
 • Vasudev je jedním z průkopníků "spiritualismu prostředí". V této době vede obrovskou kampaň, týkající se vysazování stromů - Project GreenHands v Tamil Nadu. S vysazováním se začalo před dvěma lety a od té doby došlo k rapidnímu rozšíření zelených ploch v Tamil Nadu.
  The Pioneer, 11. červen, 2009
 • Isha Foundation, založená jógem Jaggim Vasudevem v Coimbatore roku 1992 si dala za úkol výsadbu 144 milionů stromů v Tamil Nadu do roku 2010. Nadace se zapsala roku 2006 do Guinessovy knihy rekordů za výsadbu 852 587 stromků na 6 284 místech napříč Tamil Nadu za jeden den. 250 000 dobrovolníků nadace Isha ve 150 centrech provozují programy jógy Isha, které jsou populární po celém světě.
  (z článku - Nejmocnější Indové v roce 2009, The Indian Express, 9. březen, 2009)

Reference

[editovat]

Externí odkazy

[editovat]