Přeskočit na obsah

Práva skupin uživatelů

Toto je seznam uživatelských skupin definovaných na této wiki a jejich přístupových práv.

Podrobné informace o jednotlivých právech

Legenda:

 • Udělená práva
 • Odebraná práva
SkupinaPráva
(všichni)
(*)
 • Editace stránek (edit)
 • Používání testovacího rozhraní pro škálování VIPS, Special:VipsTest (vipsscaler-test)
 • Používání zapisovacího API (writeapi)
 • Prohlížení filtrů zneužití (abusefilter-view)
 • Prohlížení protokolu zneužití (abusefilter-log)
 • Prohlížení vlastních soukromých údajů (např. e-mailová adresa, skutečné jméno) (viewmyprivateinfo)
 • Sloučení svého účtu (centralauth-merge)
 • Vytváření nových uživatelských účtů (createaccount)
 • Vytváření zkrácených URL (urlshortener-create-url)
 • Zakládání diskusních stránek (createtalk)
 • Zakládání stránek (které nejsou diskusní) (createpage)
 • Změna vašich uživatelských nastavení (editmyoptions)
 • Změna vlastních soukromých údajů (např. e-mailová adresa, skutečné jméno) a žádání o reset hesla (editmyprivateinfo)
 • Čtení stránek (read)
Zakladatelé účtů
(accountcreator)
(seznam členů)
 • Imunita vůči rychlostním limitům (noratelimit)
Automaticky schválení uživatelé
(autoconfirmed)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Editace stránek zamčených na „Povolit jen automaticky schváleným uživatelům“ (editsemiprotected)
 • Imunita vůči rychlostním limitům založeným na IP adrese (autoconfirmed)
 • Prohlížení podrobností v protokolu zneužití (abusefilter-log-detail)
 • Přesouvání stránek (move)
 • Restartovat zpracování videí, pokud skončilo chybou (transcode-reset)
 • Ukládání knih jako stránek komunity (collectionsaveascommunitypage)
 • Ukládání knih jako uživatelských stránek (collectionsaveasuserpage)
 • Vykonávání akcí spojených s CAPTCHA bez nutnosti jejího řešení (skipcaptcha)
 • Zobrazení informací o probíhajícím transkódování (transcode-status)
 • Získávání informací o IP adresách připojených k revizím nebo protokolovacím záznamům (ipinfo)
Uživatelé s automaticky prověřenými editacemi
(autopatrolled)
(seznam členů)
 • Automatické označování vlastních editací jako prověřených (autopatrol)
Roboti
(bot)
(seznam členů)
 • Automatické označování vlastních editací jako prověřených (autopatrol)
 • Být považován za automatický proces (bot)
 • Editace stránek zamčených na „Povolit jen automaticky schváleným uživatelům“ (editsemiprotected)
 • Imunita vůči rychlostním limitům (noratelimit)
 • Imunita vůči rychlostním limitům založeným na IP adrese (autoconfirmed)
 • Nevytváření přesměrování po přesunu stránky (suppressredirect)
 • Obejít seznam blokovaných externích domén (abusefilter-bypass-blocked-external-domains)
 • Obejít seznam zakázaných domén (sboverride)
 • Potlačení oznámení o nové zprávě po malých úpravách diskusní stránky (nominornewtalk)
 • Používání vyšších limitů v API dotazech (apihighlimits)
 • Používání zapisovacího API (writeapi)
 • Vykonávání akcí spojených s CAPTCHA bez nutnosti jejího řešení (skipcaptcha)
Byrokraté
(bureaucrat)
(seznam členů)
Revizoři
(checkuser)
(seznam členů)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Kontrolování uživatelské IP adresy a dalších informací (checkuser)
 • Prohlížení protokolovacích záznamů osob, které přistupovaly k informacím o IP adresách (ipinfo-view-log)
 • Prohlížení protokolovacích záznamů revize uživatelů (checkuser-log)
 • Prohlížení protokolu přístupů k IP adresám dočasných účtů (checkuser-temporary-account-log)
 • Prohlížení tajných údajů v protokolu zneužití (abusefilter-privatedetails)
 • Prohlížení záznamů přístupu k soukromým detailům filtrů zneužití (abusefilter-privatedetails-log)
 • Zapnutí dvoufaktorové autentizace (oathauth-enable)
 • Zobrazování IP adres používaných dočasnými účty bez nutnosti povolit přístup v nastavení (checkuser-temporary-account-no-preference)
Schválení uživatelé
(confirmed)
(seznam členů)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Editace stránek zamčených na „Povolit jen automaticky schváleným uživatelům“ (editsemiprotected)
 • Imunita vůči rychlostním limitům založeným na IP adrese (autoconfirmed)
 • Prohlížení podrobností v protokolu zneužití (abusefilter-log-detail)
 • Přesouvání stránek (move)
 • Restartovat zpracování videí, pokud skončilo chybou (transcode-reset)
 • Ukládání knih jako stránek komunity (collectionsaveascommunitypage)
 • Ukládání knih jako uživatelských stránek (collectionsaveasuserpage)
 • Vykonávání akcí spojených s CAPTCHA bez nutnosti jejího řešení (skipcaptcha)
 • Zobrazení informací o probíhajícím transkódování (transcode-status)
 • Získávání informací o IP adresách připojených k revizím nebo protokolovacím záznamům (ipinfo)
Importéři
(import)
(seznam členů)
 • Import stránek nahráním souboru (importupload)
 • Import stránek z jiných wiki (import)
 • Zapnutí dvoufaktorové autentizace (oathauth-enable)
Správci rozhraní
(interface-admin)
(seznam členů)
 • Editace CSS souborů jiných uživatelů (editusercss)
 • Editace JavaScriptových souborů jiných uživatelů (edituserjs)
 • Editace celoprojektového CSS (editsitecss)
 • Editace celoprojektového JSONu (editsitejson)
 • Editace celoprojektového JavaScriptu (editsitejs)
 • Editace souborů s JSONem jiných uživatelů (edituserjson)
 • Editace zpráv uživatelského rozhraní (editinterface)
 • Zapnutí dvoufaktorové autentizace (oathauth-enable)
Výjimky z blokování IP adres
(ipblock-exempt)
(seznam členů)
 • Bypass IP restrictions issued by the StopForumSpam extension (sfsblock-bypass)
 • Obcházení automatického blokování výstupních uzlů sítě Tor (torunblocked)
 • Obcházení blokování IP adres, jejich rozsahů a autobloků (ipblock-exempt)
Uživatelé se zablokovaným IPInfo
(no-ipinfo)
(seznam členů)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Prohlížení protokolovacích záznamů osob, které přistupovaly k informacím o IP adresách (ipinfo-view-log)
 • Získávání informací o IP adresách připojených k revizím nebo protokolovacím záznamům (ipinfo)
Stevardi
(steward)
(seznam členů)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • Imunita vůči rychlostním limitům (noratelimit)
 • Mazání stránek s dlouhou historií (bigdelete)
 • Nastavování práv ostatním uživatelům (userrights)
Utajovatelé
(suppress)
(seznam členů)
 • Blokování a odblokování uživatelského jména a jeho skrytí či odkrytí (hideuser)
 • Mazání a obnovování jednotlivých protokolovacích záznamů (deletelogentry)
 • Mazání a obnovování konkrétních revizí stránky (deleterevision)
 • Prohlížení revizí skrytých před všemi uživateli (viewsuppressed)
 • Prohlížení skrytých protokolovacích záznamů (suppressionlog)
 • Prohlížení skrytých záznamů v protokolu zneužití (abusefilter-hidden-log)
 • Prohlížení, skrývání a odkrývání revizí skrytých před všemi uživateli (suppressrevision)
 • Skrývání záznamů v protokolu zneužití (abusefilter-hide-log)
 • Zapnutí dvoufaktorové autentizace (oathauth-enable)
Správci
(sysop)
(seznam členů)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Automatické označování vlastních editací jako prověřených (autopatrol)
 • Blokování a odblokování možnosti poslat e-mail (blockemail)
 • Blokování a odblokovávání možnosti editace ostatním uživatelům (block)
 • Definování výjimek z globálního zablokování (globalblock-whitelist)
 • Editace celoprojektového JSONu (editsitejson)
 • Editace modelu obsahu stránky (editcontentmodel)
 • Editace souborů s JSONem jiných uživatelů (edituserjson)
 • Editace stránek zamčených na „Povolit jen automaticky schváleným uživatelům“ (editsemiprotected)
 • Editace stránek zamčených na „Povolit jen správcům“ (editprotected)
 • Editace zpráv uživatelského rozhraní (editinterface)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • Hromadné mazání stránek (nuke)
 • Import stránek z jiných wiki (import)
 • Imunita vůči rychlostním limitům (noratelimit)
 • Imunita vůči rychlostním limitům založeným na IP adrese (autoconfirmed)
 • Mazání značek z databáze (deletechangetags)
 • Mazání a obnovování jednotlivých protokolovacích záznamů (deletelogentry)
 • Mazání a obnovování konkrétních revizí stránky (deleterevision)
 • Mazání stránek (delete)
 • Měnění nastavení zámků a editace kaskádově zamčených stránek (protect)
 • Nahrávání lokálních souborů k potlačení těch ve sdíleném úložišti (reupload-shared)
 • Nahrávání souborů (upload)
 • Nevytváření přesměrování po přesunu stránky (suppressredirect)
 • Obcházení blokování IP adres, jejich rozsahů a autobloků (ipblock-exempt)
 • Obnovování smazaných stránek (undelete)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Označování cizích editací jako prověřených (patrol)
 • Označování revertů jako editace bota (markbotedits)
 • Potlačení kontroly podobnosti uživatelských jmen (override-antispoof)
 • Používání vyšších limitů v API dotazech (apihighlimits)
 • Prohlížení filtrů zneužití označených jako tajné (abusefilter-view-private)
 • Prohlížení podrobností v protokolu zneužití (abusefilter-log-detail)
 • Prohlížení protokolovacích záznamů filtrů zneužití označených jako tajné (abusefilter-log-private)
 • Prohlížení smazaného textu a rozdílů mezi smazanými verzemi (deletedtext)
 • Přepisování existujících souborů (reupload)
 • Přepisování souborů nahraných sebou samotným (reupload-own)
 • Přesouvání kořenových uživatelských stránek (move-rootuserpages)
 • Přesouvání souborů (movefile)
 • Přesouvání stránek (move)
 • Přesouvání stránek i s jejich podstránkami (move-subpages)
 • Přesouvání stránek kategorií (move-categorypages)
 • Restartovat zpracování videí, pokud skončilo chybou (transcode-reset)
 • Rozesílání zpráv více uživatelům současně (massmessage)
 • Rychlé vracení zpět editací posledního uživatele editujícího danou stránku (rollback)
 • Slučování historií stránek (mergehistory)
 • Upravování filtrů zneužití s omezenými opatřeními (abusefilter-modify-restricted)
 • View the disallowed titles list log (titleblacklistlog)
 • Vyhledávání ve smazaných stránkách (browsearchive)
 • Vykonávání akcí spojených s CAPTCHA bez nutnosti jejího řešení (skipcaptcha)
 • Vytvořit nebo upravit seznam externích domén, jejichž odkazování je blokováno (abusefilter-modify-blocked-external-domains)
 • Vytváření a (de)aktivace značek (managechangetags)
 • Vytváření nebo upravování filtrů zneužití (abusefilter-modify)
 • Vytváření nových uživatelských účtů (createaccount)
 • Vytváření zkrácených URL (urlshortener-create-url)
 • Zapnutí dvoufaktorové autentizace (oathauth-enable)
 • Zobrazení informací o probíhajícím transkódování (transcode-status)
 • Zobrazování seznamu nesledovaných stránek (unwatchedpages)
 • Zobrazování smazaných položek v historii bez odpovídajícího textu (deletedhistory)
 • Přidávání uživatelů do skupiny Výjimky z blokování IP adres
 • Vyřazování uživatelů ze skupiny Výjimky z blokování IP adres
Transwiki importéři
(transwiki)
(seznam členů)
 • Import stránek z jiných wiki (import)
 • Zapnutí dvoufaktorové autentizace (oathauth-enable)
Uživatelé
(user)
(seznam členů)
 • Editace stránek (edit)
 • Editace vlastních uživatelských CSS souborů (editmyusercss)
 • Editace vlastních uživatelských JavaScriptových souborů (editmyuserjs)
 • Editace vlastních uživatelských souborů s JSONem (editmyuserjson)
 • Editace vlastního seznamu sledovaných stránek (uvědomte si, že některé akce do něj mohou přidat stránky i bez tohoto oprávnění) (editmywatchlist)
 • Odesílání e-mailů ostatním uživatelům (sendemail)
 • Označování editací jako malé (minoredit)
 • Používání zapisovacího API (writeapi)
 • Prohlížení vlastního seznamu sledovaných stránek (viewmywatchlist)
 • Prohlížet záznamy v knize zakázaných domén (spamblacklistlog)
 • Přesouvání kořenových uživatelských stránek (move-rootuserpages)
 • Přesouvání stránek kategorií (move-categorypages)
 • Přidávání značek k vlastním změnám (applychangetags)
 • Přidávání libovolných značek na jednotlivé revize a protokolovací záznamy a jejich odebírání (changetags)
 • Správa přístupových oprávnění OAuth (mwoauthmanagemygrants)
 • Zakládání diskusních stránek (createtalk)
 • Zakládání stránek (které nejsou diskusní) (createpage)
 • Čtení stránek (read)

Omezení jmenných prostorů

Jmenný prostorOprávnění umožňující uživateli editovat
Soubor
 • Editace zpráv uživatelského rozhraní (editinterface)
Diskuse k souboru
 • Editace zpráv uživatelského rozhraní (editinterface)
MediaWiki
 • Editace zpráv uživatelského rozhraní (editinterface)