Přeskočit na obsah

Thomas Adams

Z Wikicitátů
Thomas Adams

Thomas Adams (1583-1653) byl teolog a kazatel anglikánské církve. Robert Southey jej nazval "Shakespearem puritánů".

Výroky[editovat]

 • Lakomec se připravuje o tento svět, a Bůh ho připraví o ten příští.
  The miser deprives himself of this world and God will deprive him of the next. [1]
 • Mnozí se tlačí, aby se dostali do kostela, ale neudělají místo pro kázání, aby se dostalo do nich.
  Many crowd to get into the church, but make no room for the sermon to get into them. [2]
 • Lepší svatý rozkol, než bezbožný soulad.
  Better a holy discord than a profane concord. [3]
 • Ten, kdo se dožaduje milosrdenství, a žádné neprojevuje, ničí most, po kterém má sám přejít.
  He that demands mercy, and shows none, ruins the bridge over which he himself is to pass. [4]
 • Nebe začíná tam, kde končí hřích.
  Heaven begins where the sin ends. [5]
 • Pokrytci jsou jako obraz na plátně; nejlépe vypadají z dálky.
  Hypocrites are like pictures on canvas, they show fairest at farthest. [6]
 • Tak, jako Bůh učinil při stvoření z jednoho dva, tak znovu v manželství činí ze dvou jednoho.
  As God by creation made two of one, so again by marriage He made one of two. [7]
 • Hřích je síla smrti a smrt síly.
  Sin is the strenght of death and the death of strenght. [8]
 • Je nerozvážnost prozkoumávat, zbožnost věřit, bezpečnost kázat a věčná blaženost znát Trojici.
  It is rashness to search, godliness to believe, safeness to preach, and eternal blessedness to know the Trinity. [9]
 • Taková je neměnnost pravdy, že její obhájci ji nečiní větší, a odpůrci menší; stejně jako záři slunce nezvětší ti, kteří ji velebí, ani nezastíni ti, kteří ji nenávidí.
  Such is the immutability of truth, the patrons of it make it not greater, the opposers make it not less; as the splendour of the sun is not enlarged by them that bless it, nor eclipsed by them that hate it. [10]

Reference[editovat]

 1. COMPILED BY I.D.E. THOMAS. The golden treasury of Puritan quotations. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1977. Reprinted 2007. ISBN 08-515-1249-6. S.67.
 2. Ibid., s. 55.
 3. Ibid., s. 81.
 4. Ibid., s. 112.
 5. Ibid., s. 133.
 6. Ibid., s. 150.
 7. Ibid., s. 178.
 8. Ibid., s. 261.
 9. Ibid., s. 297.
 10. Ibid., s. 299.