Tobiáš Štefek z Koloděj

Z Wikicitátů

Tobiáš Štefek z Koloděj (konec 16. století, Náchod – 21. června 1621, Praha) byl český měšťan, od roku 1593 šlechtic, direktor městského stavu za českého stavovského povstání. Byl popraven 21. června 1621 na Staroměstském náměstí.

Výroky[editovat]

Před smrtí[editovat]

  • Můj milý Pán Bůh ráčil mi dávati všecko dobré v celém živobytí mém; nyní pak dává mi píti kalich utrpení. Jist jsem tím, že to činí k mému dobrému, abych skrze žalostivou a ohavnou smrt tou úzkou cestou přišel do království nebeského. Jáť jsem sic nezasloužil toho, aby mne s těmi vzácnými lidmi korunou mučedlnickou poctiti ráčil, ale když se tak jeho Božské milosti líbí; budiž mu ze všeho věčná čest i chvála.[1]
  • Můj milý Spasitel umíraje pro mne, zvolal: Otče, ne jak já chci, ale jak ty chceš, děj se vůle tvá! A což já, červ bídný, prach a popel, mám se vůli jeho protiviti? Odstup to. Aj jdu, můj milý Bože poslušně. Prosím, smiluj se nade mnou, sejmi a shlaď všecky hříchy a nepravosti, a nenechávejž na mně poškvrny ani vrásky k odsouzení. Očisť mne, Bože, yzopem, a očištěn budu; obmyj mne krví Krista Ježíše, Syna tvého milého, a nad sníh zbílen budu.[1]

Ve výrocích[editovat]

  • ...muž mysli pokojné a pobožnosti neošemetné, kterýž čas vězení svého téměř jen v slzách a vzdychání trávil... (Jan Amos Komenský)

Reference[editovat]

  1. 1,0 1,1 Podle Historie o těžkých protivenstvích církve české od Jana Amose Komenského.

Externí odkazy[editovat]