Přeskočit na obsah

William Perkins

Z Wikicitátů


William Perkins

William Perkins (1558-1602) byl teolog a kazatel anglikánské církve, významný puritán alžbětinské éry. Bývá často nazýván otcem puritanismu. [1]

Výroky

[editovat]
 • Hlavním cílem našeho života je sloužit Bohu ve službě lidem v práci, do které jsme povoláni.
  The main end of our lives is to serve God in the serving of men in the works of our callings. [2]
 • Jak máme užívat rekreace? (...) Pravidlo 1. Máme vybírat takové rekreace, které jsou nejméně nepřístojné a té nejlepší pověsti. Pravdilo 2. Naše rekreakce musí být prospěšné nám i druhým, a musí též směřovat k oslavení Boha. Pravidlo 3. Cíl naší rekreace musí být osvěžit naše těla i mysle. Pravidlo 4. Rekreace musí být umírněná a střídmá, i co se týče jídla, pití a odpočinku.
  How are we to use recreations? (...) Rule 1. We are to make choice of recreations that are of least offense and of best report. Rule 2. Our recreations must be profitable to ourselves and others, and they must tend also to the glory of God. Rule 3. The end of our recreation must be to refresh our bodies and minds. Rule 4. Recreation must be moderate and sparing, even as the use of meat and drink and rest. [3]

Dílo

[editovat]
 • V Bohu je jen jeden záměr, ale ten nezamýšlí všechny věci stejně, a v různých ohledech tu stejnou věc zamýšlí a nezamýšlí. Přeje si obrácení Jeruzaléma, tak, že to schvaluje jako samo v sobě dobrou věc, v tom, že ji přikazuje a lidi k ní napomíná, a v tom, že poskytuje vnější prostředky jejich obrácení. Ale nezamýšlí ji v tom, že neuložil jejich obrácení účinně vypůsobit.
  There is but one will in God: yet doth it not equally will all things, but in divers respects it doth will and nill the same thing. He willeth the conversion of Jerusalem, in that he approveth it as a good thing in itself: in that he commands it, and exhorts men to it: in that he gives them all outward means of their conversion. He wills it not, in that he did not decree to effectually work their conversion". [4]

Reference

[editovat]
 1. BEEKE, Joel R. William Perkins on Predestination and Preaching. In: A Puritan's Mind [online]. [cit. 2016-01-22]. Dostupné online (anglicky).
 2. RYKEN, Leland. Redeeming the Time a Christian Approach to Work and Leisure. Grand Rapids: Baker Pub. Group, 1995. ISBN 1441206108. S. 106. Dostupné online (anglicky).
 3. COMPILED BY I.D.E. THOMAS. The golden treasury of Puritan quotations. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1977. Reprinted 2007. ISBN 08-515-1249-6. S.233 (anglicky).
 4. PERKINS, William. A Treatise of God’s Free Grace, and Man’s Free Will. Cambridge: Printed by John Legat And are to be sold at the signe of the Crowne in Pauls Churchyard by Simon Waterson, 1601. S 44-47 (anglicky).