Zákon č. 115/1946 Sb.

Z Wikicitátů
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zákon č. 115/1946 Sb. (Zákon právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků či nesprávně Amnestijní zákon) je zákon, který schválilo Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé 8. května 1946 a účinnosti nabyl dnem vyhlášení 4. června 1946

Ve výrocích[editovat]

  • Umírnění nevěří důvodným námitkám horlivců, kteří tvrdí, že ten nebo onen jednotlivec neprávem pro svou činnost za doby okupace unikl dnes spravedlivému trestu, nevěří prostě z obavy, aby nebylo způsobeno zase další příkoří nebo nebylo pokračováno v dalším příkoří, jehož porevoluční doba napáchala tolik, že je bylo nutno zahlazovati i zvláštním zákonem č. 115/1946 Sb., který českému národu dělá velmi špatnou čest, a doporučovali by nejraději všeobecnou a rozsáhlou amnestii - lidovecký poslanec Alois Rozehnal v rámci diskuse o retribučním soudnictví na parlamentní schůzi dne 10. června 1947[1]
  • Česká strana lituje, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem, a to i s ohledem na kolektivní charakter přisuzování viny. Zejména lituje excesů, které byly v rozporu s elementárními humanitárními zásadami i s tehdy platnými právními normami, a nadto lituje, že bylo na základě zákona č. 115 z 8. května 1946 umožněno nepohlížet na tyto excesy jako na bezprávné a že následkem toho nebyly tyto činy potrestány - čl. 3 Česko-německé deklarace z roku 1997[2]
  • Záměrem tohoto zákona nebylo paušálně zajistit beztrestnost pachatelům brutálních násilností páchaných na Němcích nebo Maďarech, ačkoliv v minulosti mohl být často takhle používán. Zákon nebrání tomu, aby ještě dnes mohly být v České republice stíhány válečné zločiny a trestné zločiny proti lidskosti - nález Evopské komise ze 14. října 2002[3]

Výklady a použití zákona[editovat]

  • ...nelze vyloučit..., že soulože s Němkami, byť vynucené, jsou jakousi formou spravedlivé odplaty podle par. 1 zákona č. 115/1946 Sb. - výklad zákona č. 115/1946 Sb. podle státního zastupitelství v Novém Jičíně z roku 1946[4]
  • ...přisvojování cizích věcí chápali jako oprávněnou náhradu za vlastní utrpěné škody, přičemž měli v úmyslu tyto hodnoty vrátit - rozhodnutí české soudu z roku 1947 ve věci systematického okrádání internovaných Němců v Hranicích na Moravě, podle kterého tato činnost spadá pod zákon 115/1946[4]

Externí odkazy[editovat]

Reference[editovat]

  1. citováno ze záznamu schůze, dosptupné na http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/056schuz/s056004.htm
  2. Kompletní text je zde na wikisource: http://cs.wikisource.org/wiki/%C4%8Cesko-n%C4%9Bmeck%C3%A1_deklarace_o_vz%C3%A1jemn%C3%BDch_vztaz%C3%ADch_a_jejich_budouc%C3%ADm_rozvoji
  3. Z českého překladu záznamu nálezu, dostupné na http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/056schuz/s056004.htm
  4. 4,0 4,1 Tomáš Staněk: „Poválečné „excesy“ v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování“, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2005, ISBN 80-7285-062-8, str. 281