Zeměměřictví

Z Wikicitátů
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ve výrocích[editovat]

 • Měl by se stydět, kdo se po mnoho let nepřetržitě namáhá a cvičí, aby se z něho stal buď dobrý gramatik, nebo řečník, nebo zeměměřič, nebo lékař, avšak po celou tu dlouhou dobu se ani trochu nesnaží, aby se z něho stal dobrý člověk. --Galénos z Pergamu[1]
 • Dobré ploty dělají dobré sousedy. --Robert Frost
 • Měření země pěkné jest umění, / radím každému, by v něm měl zkušení. / Užitek, ne škoda, jest i pro sedláka, / dobrá jest příhoda taky pro vojáka. / Stačitedlnou paměť a dobré svědomí / sluší mít každému při tomto umění. --František Jan Vavák[2]

V dílech[editovat]

Bible[editovat]

 • „Neposuneš mezník svého bližního, kterým předkové vymezili tvůj dědičný díl, jejž zdědíš v zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, abys ji obsadil.“ Dt 19,14
 • „Buď proklet, kdo posouvá mezník svého bližního.“ Dt 27,17
 • „Judští velmožové jsou jako ti, kdo přenášejí mezníky. Vyleji na ně svou prchlivost jako vodu.“ Ozeáš 5,10
 • „Můj los držíš pevně, Hospodine. Měřící provazce mi padly v kraji blaha.“ Žalm 16,5-6
 • „Nepřenášej mezníky, které zasadili tvoji otcové.“ Přísloví 22,28
 • „Mocní posouvají mezníky, pasou uchvácené stádo.“ Job 24,2
 • „Hospodin strhne dům pyšných, kdežto mezníky vdovy vytyčuje.“ Přísloví 15,25
 • „Nedopustíte se bezpráví při soudu, při měření, vážení a odměřování.“ Lv 19,35

Zdroj biblických citací[editovat]

překlad: Český ekumenický překlad Bible

Reference[editovat]

 1. citováno dle Na každý den 1986. Kalich 1985, s.71, pro den 26. července
 2. Paměti, vydané knižně pod titulem Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770–1816

Externí odkazy[editovat]