Zeměměřictví

Z Wikicitátů
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Citáty o zeměměřictví, zeměměřičích, o hranicích, o vlastnických sporech atp. obecně:

  • Dobré ploty dělají dobré sousedy. --Robert Frost
  • Měření země pěkné jest umění, / radím každému, by v něm měl zkušení. / Užitek, ne škoda, jest i pro sedláka, / dobrá jest příhoda taky pro vojáka. / Stačitedlnou paměť a dobré svědomí / sluší mít každému při tomto umění. --František Vavák[1]

Citáty z Bible o zeměměřictví:

  • „Neposuneš mezník svého bližního, kterým předkové vymezili tvůj dědičný díl, jejž zdědíš v zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, abys ji obsadil.“ Dt 19,14
  • „Buď proklet, kdo posouvá mezník svého bližního.“ Dt 27,17
  • „Judští velmožové jsou jako ti, kdo přenášejí mezníky. Vyleji na ně svou prchlivost jako vodu.“ Ozeáš 5,10
  • „Můj los držíš pevně, Hospodine. Měřící provazce mi padly v kraji blaha.“ Žalm 16,5-6
  • „Nepřenášej mezníky, které zasadili tvoji otcové.“ Přísloví 22,28
  • „Mocní posouvají mezníky, pasou uchvácené stádo.“ Job 24,2
  • „Hospodin strhne dům pyšných, kdežto mezníky vdovy vytyčuje.“ Přísloví 15,25
  • „Nedopustíte se bezpráví při soudu, při měření, vážení a odměřování.“ Lv 19,35

Zdroj biblických citací[editovat]

překlad: Český ekumenický překlad Bible

Reference[editovat]

  1. Paměti, vydané knižně pod titulem Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770–1816

Externí odkazy[editovat]