František Palacký

Z Wikicitátů
František Palacký (1855)

František Palacký (14. června 1798, Hodslavice – 26. května 1876, Praha) byl český spisovatel, historik a politik.

Výroky[editovat]

Nejznámější "prorakouský" citát a jeho tradované verze[editovat]

 • Kdyby nebylo Rakouska, musili bychom ho vytvořit. (1848)
 • Jsem pro zachování Rakouské říše.
 • Zajisté, kdyby státu rakouského nebylo již od dávna, musili bychom v interesu Evropy, ba humanity samé přičiniti se co nejdříve, aby se utvořil (1848).[1]

Nejznámější "protirakouský" citát a jeho tradované verze[editovat]

 • Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. (1865)
 • My Slované budeme tomu hleděti s upřímnou bolestí vstříc, ale bez bázně. Byli sme před Rakouskem, budeme i po něm![2]

Nedoložené citáty[editovat]

 • Co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá.
 • Chceš-li si obhájit autoritu, musíš vědět třikrát tolik jako tvůj odpůrce.
 • Nic než národ má právo na existenci.
 • Říká se, že děti, blázni a filozofové mluví pravdu. Proto se děti bijí, blázni zavírají a filozofové nechápou.
 • Silní jsme jen silou ducha.
 • Život můj a duch můj posvěcen budiž vlasti, a jen vlasti a národu budiž dýchání mé.

Doložené citáty[editovat]

 • Jáť aspoň, kdybych byl třeba cikánského rodu a již poslední jeho potomek, ještě za povinnost bych si ukládal přičiniti se všemožně k tomu, aby aspoň čestná památka po mně zůstala v dějinách člověčenstva (20. prosince 1825, odpověď Dobrovskému a Kašparovi na domněnku, že je již pozdě pomýšlet na vzkříšení národa)[3]
 • Překročuje meze spravedlnosti, kdo více činí, nežli k zachování jejímu potřebí jest.[4] (Dějiny II. díl)
 • Jsem Čech rodu slovanského, i se vším tím nemnohým, co mám i co mohu, oddal sem se zcela i na vždy ve službu svému národu. Tento národ malý sice jest, ale od jakživa zvláštní a sám o sobě stávající; panovníci jeho účastnili se od věkův ve svazku knížat německých, národ ale sebe sám nikdy k národu německému nepočítal, aniž, také od jiných po všecka století kdy k němu byl počítán.[5]

Reference[editovat]

 1. citováno z učebnice Čapka, František: Dějiny českých zemí 1800-1918. Masarykova univerzita. Brno 2006. ISBN 80-210-3078-X. Strana 72
 2. Idea státu rakouského: série osmi článků v deníku Národ. Citováno z osmého článku - Národ č. 132 ze dne 16.5.1865 (konec třetího odstavce od konce); druhotný pramen: Čapka, František: Dějiny českých zemí 1800-1918. Masarykova univerzita. Brno 2006. ISBN 80-210-3078-X. Strana 98
 3. CHALOUPECKÝ, V.. Fr. Palacký. Praha : Spolek výtvarných umělců MANES, 1912. S. 51.  
 4. KORÁB, Julius. Zlatá zrnka. Plzeň : V. Steinhauser, [1885]. S. 339.  
 5. Psaní ze dne 11. dubna 1848 do Frankfurtu

Externí odkazy[editovat]