Přeskočit na obsah

Honoré de Balzac

Z Wikicitátů
Honoré de Balzac (1842)

Honoré de Balzac (20. května 1789, Tours – 18. srpna 1850, Paříž) byl francouzský spisovatel, představitel realismu a romantismu.

Výroky[editovat]

 • Láska a práce mají tu ctnost, že činí člověka lhostejným k vnějšímu světu.
 • Lekáme se cholery a přece je alkohol mnohem horší metlou než cholera.
 • Muži a ženy mohou bez újmy na cti vášnivě vzplanout vícekrát. Je to také přirozené, rozletět se za štěstím. Avšak láska je v životě jen jedna. Hluboká jako moře, ale bez břehů.
 • Naděje je paměť, která touží.
 • Nejlepší výchovy se dosahuje spíše tím, co se učíme v životě, než tím, co se dočteme v knihách.
 • Nenávist bez touhy po pomstě je jako semeno, které spadne na žulu.
 • Není špatných dětí bez špatných matek.
 • Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak pro život.
 • Nevědomost je matkou vší zločinnosti. Příčinou zločinu je nedostatkem uvažování.
 • Paměť je tak krátká a život tak dlouhý.
 • Poučená ctnost je stejně vypočítavá jako neřest.
 • Přátelé? Voda je odnesla.
 • Přátelství je trvalé, jestliže se oba domnívají, že mají nad tím druhým mírnou převahu.
 • Rozkoš je závislá na obrazotvornosti.
 • Sláva je jed, který je nutné brát po malých dávkách.
 • Sobectví je jed každého přátelství.
 • Statečnost se nedá dělit ne kousky. Buď je, nebo není.
 • Svět je prostě krutý. Možná, že je závistivější jako celek, než jako jedinec.
 • Svět je sud zevnitř pobitý noži.
 • Teprve, když člověk umírá, pozná, co jsou to děti! Ach, drahý příteli, nežeňte se, nemějte děti! Dáte jim život, ony vám dají smrt. Vy je uvedete do světa, ony vás z něho vyštvou.
 • Účinek úderu nezávisí na tom, jakou silou udeříme, ale kam.[1]
 • Vnější zdání je pro hlupáky polovina života.
 • V práci zapomínám na své trýzně, práce je moje záchrana, nejlepší inspirace zasvitnou mi vždy ve chvílích největší úzkosti a bídy.
 • Vzpomínky nám zkrášlují život, ale jen zapomínání ho činí snesitelným.
 • Za každým velkým majetkem se skrývá zločin.
 • Závist je nejhloupější ze všech neřestí, neboť nepřináší nic.
 • Závist, ta odporná jímka našich zklamaných nadějí, nevyzrálých schopností, nedosažených úspěchů a podrážděných tužeb.
 • Závist uvolní právě tolik jazyků, kolik jich obdiv umlčí.[1]

O štěstí[editovat]

 • Iluze štěstí v blízkosti určité ženy je možná jen proto, že nás nikdy nenapadne vzpomenout si na to, co známe již nazpaměť.
 • Nadměrné štěstí se řídí týmiž zákony jako nadměrná bolest.
 • Nejobtížněji snášejí lidé šťastného člověka.
 • Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.
 • Neštěstí … má tu dobrou stránku, že nás učí poznávat opravdové přátele.[2][3]
 • Štěstí nežije na zlatém pupku.
 • Zde na zemi nic není dokonalého mimo neštěstí.

O lásce[editovat]

 • Až se člověk doví, proč se zamiloval, přestává milovat.
 • Běda v lásce jako v umění tomu, kdo všechno říká na plno.
 • City se projevují o to méně, čím jsou hlubší.
 • Co je první lásce nejpůvabnější? Skutečnost, že zřídkakdy končí svatbou.
 • I nejřečnější ženu naučí láska mlčet.
 • Jeden z nejsilnějších jedů, ubíjejících nejspolehlivější lásku, je inkoust.
 • Je-li světlo první láskou života, zda-li pak láska není světlo srdce?
 • Je možné milovat a přitom nebýt šťastný. Je možné být šťasný a nemilovat. Ale milovat a být přitom šťastný, to by byl zázrak.
 • Láska a nenávist jsou city, které se vyživují samy, ale nenávist má z těch dvou delší život.
 • Láska by měla být vysoce výběrová. Až dosud se však lidé páří podle stejných zákonů jako zatoulaní psi.
 • Láska dává všechno, ale jen milencům. Po svatbě potřebují více, než klenbu nebes a koberec louky.
 • Láska je jediná vášeň neuznávající minulost ani budoucnost.
 • Láska je jediná věc, při níž i hlupáci nabývají jisté velikosti.
 • Láska je penězokaz, který mění haléře na zlaté mince a zlaté mince na haléře.
 • Láska je poezií smyslů.
 • Láska je snad jen vděčnost z rozkoše.
 • Láska je souzvuk potřeby a citu, manželské štěstí je výsledkem naprosté duševní shody obou manželů.
 • Láska, která hledí jak by se ušetřila, není nikdy opravdová.
 • Láska má své iluze a každá iluze má svůj zítřek. Z toho důvodu se už tolik milenců rozešlo, ač věřili, že jsou spojeni navždy. Skutečnou zkouškou je bolest a štěstí. Když dvě bytosti prošly touto dvojí zkouškou života, rozvinuly v ní své chyby a své pře.
 • Láska neodpustí buď nic, anebo všechno.
 • Láska se nikdy nechodí dívat do matriky. Nikdo nemiluje ženu proto, že je tak a tak stará, proto, že je krásná nebo ošklivá, hloupá nebo duchaplná. Miluje, protože miluje.
 • Láska, smrtelná jako všechno na tomto chmurném světě, umírá nejpřirozenější smrtí v manželství.
 • Láska žije pouze z důvěry.
 • Lásku si člověk za srdce nevytrhne, to není bolavý zub.
 • Není již života tam, kde není lásky.
 • Nevím, zdali pravá láska působí tolik půvabných radostí, jako jimi oplývá moudré podvádění. Takové pokrytectví má cenu ctnosti.
 • Pohlédnou-li děti očima poprvé, usmívají se. Zmocní-li se dívky přirozený cit, usmívá se, jako se usmívala ve svém dětství. Je-li světlo první láskou života, zdali pak láska není světlo srdce?
 • První láska je druh očkování, který chrání muže před dalším onemocněním.
 • Sebeláska je jedem přátelství.
 • Skromnost je první ctností lásky.
 • Slasti lásky postupuju od disticha k čtyřverší, od čtyřverší k sonetu, od sonetu baladě, od balady k ódě, od ódy ke kantátě a od kantáty k dithyrambu. Manžel, jenž dithyrambem začíná, je hlupák.
 • V lásce se žena podobá hudebnímu nástroji, který prozrazuje tajemství svého libozvuku pouze dobrému hudebníkovi.

O mužích[editovat]

 • Často je třeba dvou mužů, aby dali dohromady jednoho dokonalého milence.
 • Genialita mužova je v tom, dovede-li obratně zachytit odstíny rozkoší lásky, rozvíjet je, dát jim nový sloh a vlastní výraz. Mezi dvěma lidmi, kteří se nemilují, znamená tato genialita nemravnost. Avšak laskání, jež vyvěrá z lásky, není nikdy nemravné.
 • Je snadnější být milencem než manželem, protože je těžší být denně duchaplným, než pronést občas pěknou poznámku.
 • Milenec nalítne na všechny rozmary ženy a tam, kde manžel oprávněně pokrčí rameny, je milenec okouzlen.
 • Milenec naučí ženu všechno, co jí manžel zatajil.
 • Muž má zmoudřet do třiceti a zbohatnout do čtyřiceti, jinak nemůže nic čekat od života.
 • Většina manželů mi připomíná orangutána, který se snaží hrát na housle.

O ženách[editovat]

 • Cítit, milovat, trpět, obětovat se, bude vždycky obsahem života ženy.
 • Ctnostná žena má v srdci o jedno vlákénko více nebo méně než jiné: buď je hloupá, nebo vznešená.
 • Čím jsou ženy krásnější, tím méně myslí na budoucnost.
 • Čtyřicetiletá žena pro tebe udělá vše, dvacetiletá nic.
 • Historie žen je historií nejhorší tyranie vůbec, protože slabý utiskoval silného.
 • Je pozoruhodné, s jakou lehkostí romantické dívky zapomínají na své sny, když se jim naskytne zjev méně ideální, ale zato bezpečnější.
 • Každá žena lže. Lež ohleduplná, lež odpustitelná, lež vznešená, lež strašná, ale lhaní je nutnost. A když se tato nutnost jednou připustí, pak už nezbývá, než se naučit lhát.
 • Každá žena má přednosti vlastní jenom jí samé.
 • Když chce žena vládnout, musí předstírat, že dělá to, co chce muž.
 • Když vidím, jak jsou ženy krásné, složité a komplikované, a muži až neuvěřitelně prostoduší a prostí, nechce se mi věřit, že by první žena mohla být stvořena právě z Adamova žebra.
 • Když žena učiní z muže osla, namlouvá mu, že je lvem se železnou vůlí.
 • Která žena, byť by byla sebenevinnější, si nepřeje budit závist?
 • Manžel by měl stále sledovat, co právě chybí jeho ženě, protože ona to ví vždycky.[4]
 • Milenka, která není vším, není ničím.
 • Nejkrásnější žena nestojí za to, co nás stála, i když nás nestála zhola nic.
 • Některé ženy se dovedou zamilovat do velikosti právě tak lehce, jako jiné do mladosti.
 • Vynalézavost ctnostných žen je bezmezná. Chtěly by mít veškerou svůdnost neřesti a přitom zůstat čistá.
 • Získat ženu je rozhodně lehčí, než se jí zbavit.
 • Žádná žena není tak dokonalá, aby neměla ženských vlastností.
 • Žena je geniální jedině v přetvářce.
 • Žena je jako lyra. Tomu vyzná své tajuplné akordy, kdo na ní umí zahrát.
 • Žena je muži tím, co z ní udělá.
 • Žena je nejdokonalejší ze všech stvoření. Je přechodem od člověka k andělu.
 • Žena je nejdokonalejší ze všech stvoření. Žena je nejkrásnější drahokam, který vybrala příroda ze všech svých pokladů pro štěstí muži.
 • Žena je nižší tvor, příliš je poslušna svých orgánů. Pro mne je žena krásná, jen když se podobá muži.
 • Žena je slabá bytost, která když se vdává, má obětovat svému muži svou vůli. Naproti tomu jí má muž obětovat svůj egoismus.
 • Žena, která je tak neopatrná, že ji přistihli, si zaslouží svůj osud.
 • Žena má vždycky milovat muže, který ji převyšuje, nebo se má mýlit tak, jako by ji převyšoval.
 • Žena nalézá jistě rozkoš v tom, trpí-li pro toho, koho miluje!
 • Žena nemá jiný věk, než na kolik vypadá.
 • Žena se zřídkakdy po druhé zamiluje do téhož muže.
 • Ženské duše, jež jsou schopny vložit nekonečnost do lásky, to jsou andělské výjimky. Vznešené velké vášně jsou řídké jako mistrovské dílo.
 • Ženy jsou vždycky pravdivé, dokonce i uprostřed své největší falše, protože tak jednají vždy z nějakého přirozeného citu.

O manželství[editovat]

 • Manžel nemá nikdy chodit první spát ani poslední se probouzet.
 • Manželství je jako soudní proces - jedna strana je vždy nespokojena.
 • Manželství je věda.
 • Manželství je založeno na úctě, na obětech, které jeden přináší druhému.
 • Manželstvím končí každá láska.
 • Manželství musí neustále bojovat proti draku, který všechno spolkne - proti zvyku.
 • Milenec je jako zakázané ovoce.

O lidech[editovat]

 • Člověk couvne, aby mohl lépe skočit.[5]
 • Člověk dokáže vyniknout, jen pod železným tlakem nutnosti.
 • Člověk si připadá bohatý, když se stěhuje.[1]
 • Člověk vyžene svou náturu dveřmi a ona vleze za ním oknem.
 • Člověk získává na síle tím, že se přizná ke svým slabostem.
 • Génius je člověk jako každý jiný. Jenže je jiný.
 • Když se člověk přizná ke své slabosti, stává se velkým.
 • Květinyknihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb.
 • Lidské pokolení není rozdělené mezi dobré a špatné, ale mezi špatné a horší.
 • Někteří lidé jsou jako nuly, musí před nimi stát nějaká cifra a pak se jejich hodnota zdesateronásobí.
 • Nikdo se nemůže stát velkým člověkem zadarmo.[1]
 • Talent u člověka je něco podobného, jako krása u ženy. Je to jenom slib.
 • Ti, co jsou spokojeni sami se sebou, mají špatný vkus.
 • Velký talent není možný bez velké síly vůle.[6]

Reference[editovat]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Kalendář VZP 2003
 2. VANĚK, Zdeněk. Kaleidoskop. 1. vyd. Plzeň : Zdeněk Vaněk, 2009. 420 s. Dostupné online. ISBN 978-80-254-5071-0. S. 231.  
 3. Chromý, Z.: Abeceda moudrosti. Praha: Proxima 1992. S. -237.
 4. Maminka 10/2007
 5. Křížovka 11/2002
 6. Moudrost našich dnů. Nakladatelství Slovart 2003

Externí odkazy[editovat]