Interrupce

Z Wikicitátů
Přejít na: navigace, hledání

Interrupce, umělé přerušení těhotenství nebo umělý potrat je záměrné ukončení těhotenství prostřednictvím chemické látky nebo chirurgického zákroku. Bývá též nazývána prostě potrat, toto slovo ovšem v původním významu znamená samovolné (nezamýšlené) úmrtí plodu před porodem.


 • Pietro, jestli se bude rozhodovat mezi mnou a dítětem, neváhejte. Žádám, abyste vybrali dítě. - sv. Gianna Berettová Mollová v rozhovoru s manželem[1]
 • Právo na život není jen otázkou světového názoru, náboženství, ale je právem člověka, jeho nejzákladnějším právem. Nadčasovým znakem úrovně civilizace, všech kultur, je její vztah k životu. Civilizace, která odhazuje bezbranné, si zaslouží, abychom ji nazvali barbarskou. I kdyby měla výborné výsledky hospodářské, technické, vysokou úroveň umění i vědy. – Jan Pavel II. k tématu interrupcí[2]
 • Mezi všemi zločiny, které může člověk páchat proti životu, má právě úmyslný potrat zvláštní znaky, které z něho činí přestoupení zvláště závažné a opovrženíhodné. (...) Je zabíjen člověk, který sotva začal žít, a nemůže tedy existovat nikdo, kdo by byl více nevinný: není prostě možné označit jej za útočníka, natož útočníka nespravedlivého! Je slabý a bezbranný, dokonce tak, že je zbaven i té nejmenší možnosti obrany, kterou je prosebný nářek a pláč novorozence. Je zcela vydán ochraně a péči té, která jej nosí v lůně. A zatím ona sama, matka, se rozhodne a chce jeho zničení, ba dokonce ho sama uskuteční. – Jan Pavel II., Evangelium vitae, čl. 58[3]
 • Etické hodnocení církve ohledně rozvodu a potratu je jasné a dobře známé: jedná se o vážná pochybení, která porušují lidskou důstojnost, vyvolávají hlubokou nespravedlnost v lidských a sociálních vztazích a urážejí samotného Boha, který je garantem manželského svazku a autorem života. – Benedikt XVI. na zasedání mezinárodního katolického kongresu ke svatbě a rodině[4]
 • Poznám jistého gynekologa, který denně likviduje lidské životy, ale na Vánoce není schopen zabít kapra. – Max Kašparů
 • Interrupce jsou mnohoparametrický problém, jejich zákaz nic nevyřeší, nezmění-li se srdce lidí.(ve slovenském originále:) Interrupcie sú mnohoparametrický problém, ich zákaz nič nevyrieši, ak sa nezmenia srdcia ľudí.[5]Jozef Mikloško

Reference[editovat]

 1. Giuliana Pelucchiová: Život za život. Svatá Gianna Berettová-Mollová, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007, ISBN 978-80-7195-117-9, str. 15
 2. http://www.farnost.karvina.info/view.php?cisloclanku=2006122116
 3. http://www.kebrle.cz/katdocs/EvangeliumVitae.htm
 4. http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=15465
 5. SUDOR, Karol. Jozef Mikloško: Katolíci sa nesmú cítiť privilegovaní. SME.sk [online]. 2009-01-30 [cit. 2010-05-23]. Dostupné online.

Externí odkazy[editovat]