Přeskočit na obsah

Johann Wolfgang Goethe

Z Wikicitátů
Johann Wolfgang Goethe (1828)

Johann Wolfgang von Goethe (28. srpna 1749, Frankfurt nad Mohanem - 22. března 1832, Výmar) byl německý spisovatel, dramatik, básník, filozof a humanista. 10 let zastával funkci ministra ve Výmarském knížectví.

Výroky[editovat]

O životě[editovat]

 • Člověk má za to, že musí být starý, aby byl chytrý. V podstatě ale má člověk s přibývajícími lety co dělat, aby se udržel tak chytrý, jak byl.
 • Jakmile si začneš věřit, budeš vědět jak žít.
 • Je štěstí poznat v mládí přednosti stáří a stejné štěstí je udržet si ve stáří přednosti mládí.[1]
 • Každý by měl denně poslouchat trochu hudby, přečíst nějakou báseň, podívat se na dobrý obraz a pokud možno říci několik rozumných slov.
 • Mládí není období života, ale duševní stav.
 • Neužitečný život je předčasná smrt.
 • Pergamen tvou touhu neuhasí. Klíč k moudrosti nenajdeš na stránkách knih. Kdo po tajích života myšlenkou každou prahne, ve své duši najde pramen jich.
 • Rostlina je jako svéhlavý člověk, od něhož získáte vše, pokud se zachováte, tak jak si přeje.
 • Samota je hezká věc, žije-li člověk sám se sebou v míru a má-li co dělat.
 • Ten kdo nedokáže mít přehled o své minulosti v rozmezí alespoň tří tisíc let, žije jenom ze dne na den.[2]
 • V mládí každý věří, že svět začal teprve jím, že je tu vlastně všechno jen kvůli němu.
 • Ve všem je lépe doufat než zoufat, neboť kdo může určit možné?
 • Žijete-li nebezpečně, žijete dobře.

O lásce[editovat]

 • Jsme formováni a utvářeni tím, co milujeme.
 • Každý člověk je samostatný svět. Není do něj jiné cesty než přes most lásky.
 • Láska jsou dvě těla a jedna duše, dvě srdce a jeden tlukot.
 • Láska nemá jen pálit, ale i hřát.
 • Láska vždy přetrvává, ať jí vše dáváme nebo vše odpíráme.
 • Lépe je být smutný s láskou než být veselý bez ní.

O manželství[editovat]

 • Jediné „ano“ nás zavazuje velmi mnoho snášet.

O lidech[editovat]

 • Čím je člověk v malých věcech, tím je i ve velkých.[3]
 • Člověka nikdo neklame, člověk se klame sám.
 • Člověk musí být někdo, aby mohl něco dokázat.
 • Člověk neztrácí vždy, když se něčeho odříká.
 • Dokonalost je norma nebes. Pouze touha po dokonalosti je norma člověka.
 • Jsme zvyklí na to, že se lidé vysmívají, čemu nerozumí.
 • Veselému člověku připadá veselý celý svět.
 • V ničem neukazují lidé jasněji svou povahu jako v tom, čemu se smějí.[4]

Ostatní[editovat]

 • král nebo poddaný, ten je nejšťastnější, kdo našel mír ve svém domově.[5]
 • Bolest druhých nám pomáhá nést naši vlastní.[6]
 • Být upřímným, to mohu slíbit. Nikoli však být nestranným.[7]
 • Barbarství je nerozpoznání toho, co vyniká.[8]
 • Co nevíš, to by mohlo posloužit. Co víš, ti není k praničemu.
 • Co zkracuje mi čas? Tvořivost! Co prodlouží jej k nesnesení? Nečinnost!
 • Chceš-li dostat chytrou odpověď, musíš položit chytrou otázku.
 • Chyby dělají člověka sympatickým.[9]
 • Jedině pokud víme strašně málo, víme alespoň něco – se znalostmi rostou pochyby o nich.
 • Jsem rád, když moudří muži promlouvají, když mohu chápat, jak to vlastně myslí.
 • Kdo dozrál, tomu nic už nepostačí, kdo zraje, umí za vše vděčný být.
 • Kdo se sám sobě nedokáže vysmát, nepatří mezi nejlepší.
 • Kdo splete první knoflík, ten se už pořádně nezapne.
 • Mým největším bohatstvím je velký klid, v němž usiluji a rostu a vyhrávám to, co mi svět nemůže vzít ohněm ani mečem.[10]
 • Nasaď si paruku s kadeří na kadeři, choď na chůdách, jež celý loket měří, přec vždycky budeš, co jsi sám.
 • Nemůžeme děti tvořit podle své vůle. Musíme je mít, milovat a vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji.[11]
 • Není nic půvabnějšího než maminka s dítětem v náručí, a nic ctihodnějšího než matka v kruhu dětí.[12]
 • Nesprávné má tu výhodu, že se o tom může pořád povídat.[13]
 • Nestačí chtít, musíme také jednat.[14]
 • Nevděk jest vždy jakýsi druh slabosti. Nevidělť jsem, že by řádní mužové byli bývali nevděčnými.[15]
 • Nikdo není beznadějněji zotročen, než ti, kteří falešně věří, že jsou svobodni.
  Hoffnungslos versklavt sind Jene, die fälschlich glauben frei zu sein.
 • Před veselostí prchne mnoho zla.[16]
 • Rozděl a panuj, tak zní motto. Lepší je ale: Spoj a veď.
 • S výjimkou ShakespearaSpinozy na mne neměl nikdo takový vliv, jako Linné.
 • Slova jsou jako listí na stromě, kde je listí hodně, tam je málo ovoce.
 • Staří jsme – ale jsme chytří?[17]
 • Talent se tvoří v tichu, charakter v proudu světa.
 • Zbraň je tužkou v rukou analfabeta.
 • Zestárnout není umění, umění je to snést.[18]
 • Znalosti jsou málo, musíte je umět využít. Chtít je málo, musíte něco dokázat.

Dílo[editovat]

Reference[editovat]

 1. Rodina, 1974, roč. V, čís. 1, s. 32. (slovensky)
 2. GAARDER, Jostein. Sofiin svět. Praha : Albatros, 2006. 430 s. ISBN 978-80-00-01748-8. S. 139.  
 3. Křížovka a hádanka 12/2002
 4. Psychologie dnes 7–8./2008
 5. EXLEY, Helen. Pro klid v duši 365 : Citáty na každý den. Překlad Zuzana Pavlová. Praha : Slovart, 2018. 368 s. ISBN 978-80-7529-518-7. S. 93.  
 6. Nový prostor, 597. 1. prosince 2022. Str. 37.
 7. VANĚK, Zdeněk. Kaleidoskop. 1. vyd. Plzeň : Zdeněk Vaněk, 2009. 420 s. Dostupné online. ISBN 978-80-254-5071-0. S. 33.  
 8. Eckermannovi 22. 3. 1831
 9. Lunární kalendář. Praha : Krásná paní, 2020. 53 s. S. 29.  
 10. Pro klid v duši 365 : Citáty na každý den, op. cit., str. 226.
 11. Maminka 1/2008
 12. Maminka 9/2007
 13. Víkend Dnes, 14. srpna 2010, str. 23
 14. Lunární kalendář, op. cit., S. 18.
 15. KORÁB, Julius. Zlatá zrnka. Plzeň : V. Steinhauser, [1885]. S. 237.  
 16. Lunární kalendář, op. cit., S. 22.
 17. Lunární kalendář, op. cit., S. 4.
 18. Lunární kalendář, op. cit., S. 45.

Externí odkazy[editovat]