Milan Jeřábek

Z Wikicitátů

Milan Jeřábek (* 11. září 1956) je český sociální geograf.


  • O problematice pohraničí se hovoří v našich podmínkách od konce 30. let 20. století. Vždy se jednalo o území výrazně diferencovaná ekonomickým vývojem i národnostním složením (s výrazným zastoupením Němců). Co se rozumí pojmem pohraničí? První vymezení bylo ztotožněno s územím, které okupovala německá armáda ve druhé světové válce. Pro potřeby dosidlovací politiky a uplatňování dalších nástrojů byly v letech 1949, 1960 a 1969 vzhledem k administrativně správnímu členění provedeny dílčí úpravy.[1]
  • Prostorový rozvoj a problémy nekončí (nezastavují se) na státních hranicích. Jednání a rozhodnutí učiněná na jedné straně hranice působí i na druhé straně. Pojem „prostor zprostředkování“ se tak pojí se vznikem nové vlastní identity pohraničního území. Pouze vznik takového „přeshraničního společenství“ („crossborder community“) prostřednictvím setkávání a kontaktů v osobní i institucionální rovině může přispět k tomu, že v nově formovaném přeshraničním regionu se rozvinou společné perspektivy a zájmy profilující region rovněž navenek. Spolupráce mezi obcemi ležícími z obou stran při státní hranici je problematikou, která v souvislosti s evropskou integrací nabývá na významu. Obce v pohraničí se ve společně se rozvíjející Evropě navzájem „přibližují“, a tak se stávají průkopníky spolupráce na vnějších hranicích Evropské unie. Zároveň sehrávají klíčovou roli v regionálním rozvoji pohraničních oblastí.[2]

Reference[editovat]

  1. Milan Jeřábek: Pohraničí v regionálním rozvoji a jeho výzkum. Geografie - Sborník ČGS, ročník 105, číslo 1, Česká geografická společnost, Praha, 2006.
  2. Milan Jeřábek, Kateřina Kučera, Bernhard Müller, Jan Přikryl: Pohraničí jako prostror zprostředkování - šance pro meziobecní spolupráci v česko-saském pohraničí. URL: http://web.archive.org/web/20070317185801/http://www.uur.cz/images/publikace/uur/2001/2001-01/08_pohranici.pdf