Přeskočit na obsah

Osho

Z Wikicitátů
Osho

Osho, narozen jako Bhagwan Shree Rajneesh (11. prosince 1931 – 19. ledna 1990) byl indický duchovní učitel, mistr, guru a filosof.

Výroky

[editovat]

Neozdrojované

[editovat]

Láska

[editovat]
 • Sex není problém; celibát ano.“
 • „Hlava zná jen otázky - srdce zná jen odpovědi.“
 • „Čistá láska může přežít jen tehdy, když není znehodnocena kladením podmínek. Podmíněná láska není láska.“
 • „Láska je vždy následována stínem strachu.“
 • „Láska není byznys, takže není třeba mít obavy ze ztráty nebo zisku. Lásku je třeba dávat a užívat si se stejnou samozřejmostí, s jakou květiny rozdávají svou vůni.“
 • „Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat, namísto aby ji vyžadoval. Když začne překypovat a sdílet, když začne rozdávat.“
 • „Schopnost být sám je schopnost milovat. Pouze ti, kteří jsou schopni být sami, jsou schopní milovat, sdílet, pronikat do hlubší podstaty druhého člověka - aniž by jej vlastnili, aniž by na něm byli závislí, aniž by jej degradovali na věc a aniž by si na něj utvořili nárok. Dávají druhému naprostou svobodu, protože vědí, že jestliže odejde, budou stejně šťastní, jako jsou nyní. Jejich štěstí jim druhý vzít nemůže. Opravdoví lidé milují jeden druhého pro vzájemné obohacení; není to pro ně potřeba. Rádi se dělí. Mají tolik radosti, že by ji rádi do někoho přelili.“
 • „Miliony lidí se rozhodly, že nebudou citliví. Postavili kolem sebe silné zdi, aby jim nikdo nemohl ublížit. Je to ale za velikou cenu. Nikdo jim sice nemůže ublížit, ale nikdo jim také nemůže udělat radost...“
 • „Říkám vám, že máte milovat sebe, protože zrodí-li se láska ve vaše nitru, můžete ji pak dávat ostatním…

Mějte rádi sebe a pak náhle zjistíte, že se odrážíte ve všem, co je kolem vás.“

 • „Láska je vlnou srdce, vibrací srdce, tepáním, sdílením všeho, čím jste, hlubokou a naléhavou potřebou jít a být s ostatními lidmi, dělit se s nimi o své bytí, o svou radost, o svou píseň. Je-li však srdce téměř mrtvé, zamrzlé, protože vám ostatní říkali, že máte sami sebe odsuzovat – že jste oškliví, že jste špatní, že je to hřích: „Nedělej to, nebo se proviníš!“ – pak nemůžete sami sebe přijmout. Jak byste pak mohli přijmout jiného?

Vyžaduje to hluboké přijetí. Vždy to vyžaduje hluboké přijetí, bez ohledu na to, kým jste a jací jste – a nejen přijetí, ale také radost, že jste.“

 • "Jděte hluboko dovnitř a s překvapením zjistíte, že nenávist, zloba a žárlivost jsou jen na okraji. V samotném středu vašeho bytí je jen láska."
 • "Láska není vášeň, láska nejsou emoce. Láska je hluboké pochopení, že vás někdo nějakým způsobem doplňuje, někdo z vás dělá úplný kruh. Přítomnost druhého posiluje vaši vlastní přítomnost. Láska vám dává svobodu být sám sebou, není majetnická.

Proto buďte opatrní - nikdy nezaměňujte sex s láskou, jinak budete zklamáni. Buďte bdělí, a když začnete mít u někoho pocit, že jeho pouhá přítomnost, ryzí přítomnost - nic jiného, nic dalšího není třeba, stačí, že ten druhý je, a to stačí ke štěstí... a ve vašem nitru začne něco kvést, začnou v něm vyrůstat tisíce lotosových květů, pak jste zamilovaní. Tehdy můžete překonat všechny potíže, které přináší realita. Pak zdoláte všechny obavy a nepříjemnosti, a vaše láska bude stále kvést, protože těžkosti se změní ve výzvu. A vaše láska bude sílit jejich překonáváním. LÁSKA JE VĚČNOST. POKUD EXISTUJE, PAK ROSTE A ROSTE. LÁSKA MÁ POČÁTEK, ALE NE KONEC." (FB: Namasté)

Ostatní

[editovat]
 • Optimista je ten, kdo přistoupí ráno k oknu a zajásá: „Dobré ráno, Pane Bože!“ Pesimista je ten, kdo se ráno přišourá k oknu a zabručí: „Pane Bože, to už je zase ráno?!“
 • „Smích se může stát nádherným uvedením do stavu nemyšlení.“
 • „Komplex méněcennosti zavádí lidi do politiky, dělá z lidí prezidenty, ministerské předsedy. Komplex méněcennosti vede lidi ke všem druhům ctižádosti, zločinů.“
 • „Člověk, který je příliš posedlý přemýšlením, nakonec zapomíná, že má srdce.“
 • Meditace je v podstatě prožitek sexu bez sexu.“
 • „Všechno, co máme, je jen okamžik.“
 • „Základní právo člověka je být sám sebou.“
 • „Přítomnost vašeho já je absence vašeho božství, přítomnost vašeho božství je absence vašeho já.“
 • „Když setrváváš na povrchu svého bytí, celá tvá existence je povrchní. Pokud tvou energii neovládají impulzy zraku, sluchu a hmatu, otáčí se pomalu k tvému nitru. Postupně se tak tvůj vnitřní zrak stává citlivým na duchovní světlo, k jeho spatření, poznání a udržení. Jakmile prozřeš, zůstaneš prost všech nároků vlastní vůle. Když se vracíš do svého nitra, stáváš se mistrem. Když se budeš pohybovat směrem ke svému povrchu, můžeš zůstat otrokem.“ (Sútry)
 • „Jádro, podstatu nelze vyjádřit žádným způsobem. Já s vámi pokračuji v rozhovorech, ale to, co říkám, není to, co bych rád řekl. To, co bych vám rád řekl, slovy říci nelze, a to, co bylo řečeno, není to, co bych vám rád sdělil. Je to věčné dilema, mystické dilema. Víš, ale nedokážeš to říci, a cokoli jsi řekl, není to, co znáš.“
 • „Opravdu zbožný člověk se zrodí okamžikem, kdy přijme zodpovědnost za sebe sama, okamžikem, kdy řekne: ‚Cokoliv, co jsem, záleží jen na mně – ne na minulosti, ale na přítomnosti. Záleží na mém rozhodnutí v tomto okamžiku, a jestliže ho chci změnit, mám naprostou svobodu to udělat.‘“
 • „To je tajemství života. Nikdy nemějte pocit, že máte pravdu, a nikdy se netvařte, že máte pravdu – nikdy na tuto myšlenku nenaleťte. A nikdy si o nikom nemyslete, že se mýlí, protože tyto dvě věci jdou ruku v ruce – pokud máte pocit, že máte pravdu, vždycky tím odsuzujete druhé a domníváte se, že a někdo druhý se mýlí. Nikdy nikoho nezatracujte a nikdy se nevychvalujte; jinak vám unikne podstata. Přijímejte lidi takové, jací jsou. Jsou prostě takoví, a kdo jste vy, abyste posuzovali, zda mají pravdu, anebo se mýlí? Pokud nemají pravdu, trpí, a pokud mají pravdu, jsou požehnaní. Ale kdo jste vy, abyste je odsuzovali?“
 • „Buďte soucitní, buďte inteligentní, buďte milující. Dívejte se na druhé bez odsuzování. A nikdy nezačněte mít pocit, že vy máte pravdu, nikdy nezačněte mít pocit, že vy jste svým způsobem svatí. Nikdy se nestaňte „Jeho Svatostí“ či „Její Svatostí“. Nikdy.“
 • „Miliony lidí se rozhodly, že nebudou citliví. Postavili kolem sebe silné zdi, aby jim nikdo nemohl ublížit. Je to ale za velikou cenu. Nikdo jim sice nemůže ublížit, ale nikdo jim také nemůže udělat radost...“
 • „Mysl by měla být pořád živá a tvořivá, a přesto schopná kdykoliv se ponořit do ticha. V tom spočívá mistrovství. Když se vám chce přemýšlet, přemýšlíte, když nechcete přemýšlet, přejdete do stavu nepřemýšlení. Skutečný mistr dokáže obojí.“
 • „Skutečným žebrákem je ten, kdo vyžaduje pozornost, a skutečným vládcem je ten, kdo žije sám v sobě, má svůj vlastní střed a nezávisí na nikom...“
 • „Není nutné vědět kam jdeš, není nutné vědět proč jdeš, jediné, co je nutné vědět, je, že jdeš s radostí. Protože když jdeš s radostí, nemůžeš jít špatně.“
 • „Člověk se může dostat do vyššího světa, jen pokud si prožil ten nižší. Můžete dosáhnout vyššího světa, jen pokud jste prošli vší agónií a extází toho nižšího. Dřív než se lotos stane lotosem, musí se prodrat bahnem - a to bahno je náš svět.“
 • „Ze všeho nejdříve je třeba se zasmát, protože tím se naladíte na celý den. Jestli se probudíte se smíchem, brzy pocítíte, jak absurdní je život. Nic není vážné: vaše zklamání je směšné, i vaše utrpení je směšné, dokonce i vy jste směšní.“

Reference

[editovat]
 1. Lunární kalendář. Praha : Krásná paní, 2020. 53 s. S. 34.  

Externí odkazy

[editovat]
 • Encyklopedický článek Osho ve Wikipedii
 • Kategorie Rajneesh ve Wikimedia Commons