Son-mjong Mun

Z Wikicitátů
Son-mjong Mun s manželkou

Son Mjong Mun, anglicky Sun Myung Moon, korejsky 문선명 (25. února 1920, Severní Korea – 2.  září 2012) byl ve Spojených státech žijící Korejec, antikomunista, zakladatel synkretistického nového náboženského hnutí známého jako Církev sjednocení.


 • Dokud nestrhneme zdi mezi náboženstvími, mír na zemi nezavládne.[1]
 • Naším konečným cílem je pochodovat na Moskvu. Musíte mít takové přesvědčení. Komunisté nyní sledují cíl vítězství nad Amerikou. Ale tento plán byl obrácen.[2] (1. června 1973)
 • Židé, musíte litovat. Ježíš byl králem Izraele. Skrze princip odškodnění Hitler zabil 6 miliónů židů. To je důvod. Bůh nemohl Satanovi zabránit to udělat, protože Izrael zabil Pravé rodiče.[3]
 • Rodina existuje kvůli světu a kvůli Bohu. Měli byste jasně vědět, že toto je cesta členů Církve sjednocení; od této chvíle do budoucna je to kurs jejich každodenního života.[4]
 • Je neštěstím nemít děti. Někdo si může myslet, že manželské štěstí je dostačující i v případě, že manželé nemají děti, avšak není tomu tak. Jelikož základ čtyř pozic je univerzálním principem, když se manžel a manželka sejdou a dosáhnou jednoty, musejí dát život dětem a ten základ vytvořit. Je to univerzální zákon.[5]
 • Lidé procházejí stupněm formování, růstu a dovršení. Procházíme vodním obdobím v lůně své matky, pak pozemským obdobím a nakonec vzdušným obdobím v nebi. Jinými slovy, lidé procházejí třemi obdobími: obdobím vody v lůně, obdobím, kdy se narodí a žijí zhruba sto let na této zemi a pak obdobím létání ve světě vzduchu.[6]
 • Bůh je dokonce i v duchovním světě neviditelný.  Až tam odejdete, nikdy Ho neuvidíte. Budete slyšet Jeho hlas, ale nikdy na Něj nebudete moci upřít svůj zrak.[7]
 • Učedníci, kteří následovali Ježíše, si mysleli, že Ježíš bude hned vládnout Římské říši a stane se králem Izraele, a že oni budou ve společnosti zastávat vysoké pozice. To však není podstatné. Nejprve musíme vytvořit základ pro Boží království ve své mysli. A pak bychom měli v centru s myslí vytvořit základ jednoty mezi naším tělem a Bohem. To je prvořadý problém. Království začíná v nás. Tudíž naše mysl je jeho tvrzí.[8]
 • Nechal by Bůh lidstvo zahynout v soudu Posledních dnů? Ne. Je Rodičem lidstva. Takzvaný soud ohněm, o kterém mluví dnešní křesťanství, není soudem doslovným. [9]
 • Aby mohl být zločinec propuštěn, musí projít nejdříve rukama žalobce, obhájce a nakonec soudce. Z tohoto hlediska je Satan žalobcem, Bůh soudcem a Ježíš obhájcem.[10]

Reference[editovat]

 1. Sun Myung Moon, As a Peace Loving Global Citizen, s.242, květen 2010, The Washington Times Foundation, ISBN 978-0-615-39377-3
 2. Thomas J. Ward, March to Moscow, 2006, ISBN 1-885118-16-3, česky Pochod na Moskvu, Ideál 2008, ISBN 978-80-86995-10-6
 3. Parliamentary debates: Official report, Velká Británie. Parlament. Dolní sněmovna Spojeného království, 23. únor 1977, č. 926 s. 1593 THE UNIFICATION CHURCH (Hansard, 23. únor 1977). Citát byl pozměněn, údajně bylo řečeno: Šest milionů Židů, jež zemřelo během holokaustu, splácelo spravedlivé odškodnění za zabití Krista. Ve skutečnosti bylo řečeno: „Jewish people, you have to repent. Jesus was the King of Israel. Through the principle of indemnity Hitler killed 6 million Jews. That is why. God could not prevent Satan from doing that because Israel killed the True Parents.“ (News of religious conflict & intolerance during 2003-MAR., Ontario Consultants on Religious Tolerance , Father's words, Hoon Dok Hae, March 2, 2003, Sheraton National Hotel, Arlington, Virginia)
 4. (34‐358, 20.9.1970), Čon Song Gjong, 4. kniha, 10. kapitola, část 7, s. 490
 5. (24‑223, 17.8.1969), Čon Song Gjong, 4. kniha, 11. kapitola, část 6, s. 499
 6. (116‐174, 1.1.1982), Čon Song Gjong, 5. kniha, 2. kapitola, část 2, s. 556
 7. (155‑319, 1.11.1965), Čon Song Gjong, 5. kniha, 3. kapitola, část 4, s. 613
 8. (47‐272, 29.8.1971), Čon Song Gjong, 5. kniha - Pozemský život a duchovní svět, 4. kapitola - Království nebeské, Část 2. Příprava na cestu do nebe, 2.1. Nebe jako tvrz, s.629
 9. (31‐165, 24.5.1970), Čon Song Gjong, 5. kniha - Pozemský život a duchovní svět, 6. kapitola - My a realita duchovního světa, Část 2. Soud a schválení (kvalifikace), 2.1. Kategorie soudu, s. 671
 10. (48‑316, 26.9.1971), Čon Song Gjong, 5. kniha - Pozemský život a duchovní svět, 6. kapitola - My a realita duchovního světa, Část 2. Soud a schválení (kvalifikace), 2.2. Připravte si pas do nebe, s. 673

Externí odkazy[editovat]