Náboženství

Z Wikicitátů
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ve výrocích[editovat]

 • Náboženství je poznání; objasňuje člověka sobě samému, odpovídá na nejvyšší otázky, které vůbec mohou být vzneseny, a přináší tak člověku dokonalou jednotu se sebou samým a skutečné posvěcené mysli. Gottlieb Fichte[1]
 • Náboženství je kolektivní neuróza, respektive funkce individuální psychiky, jež produkuje bohy, kteří mají za úkol těšit a uspokojovat dětinské touhy dospělého. Sigmund Freud[2]
 • Náboženství je
  • 1) systém symbolů, které
  • 2) v lidech ustavují silné, pronikavé a dlouhotrvající nálady a motivace tím, že
  • 3) formulují pojmy obecného řádu bytí a
  • 4) obdařují tyto pojmy takovým nádechem skutečnosti, že
  • 5) se tyto nálady a motivace zdají jedinečně realistické. Clifford Geertz[3]
 • Náboženská bída je výrazem jednak skutečné bídy, jednak protestem proti skutečné bídě. Náboženství je povzdech utlačovaného tvora, cit bezcitného světa, duch bezduchých poměrů. Náboženství je opium lidu. Karel Marx[4]
 • Jádro všech náboženství tvoří posvátno, které je vlastní každému náboženství. Náboženství je pak vztah člověka k posvátnému. Rudolf Otto[5]
 • Náboženství je loajalita ke světu. Alfred North Whitehead[6]
 • Náboženství je reálný, životní, osobní vztah člověka k transcendentní zkušenosti. Ivan Štampach[7]
 • Skutečnost náboženství je zděšení člověka před sebou samým. Karl Barth
 • Jakmile jde o peníze, jsou všichni lidé stejného náboženství. Voltaire
 • Dokud budou darebáci a hlupáci, budou i náboženství. Naše je nepochybně nejsměšnější, nejabsurdnější a nejkrvavější, které kdy nakazilo svět. Voltaire[8]
 • Nepotřebujeme mravnosti a náboženství abstraktně, v soustavách a v knihách, ale v životě, v hospodaření a v politice. Etika není pro psací stůl, náboženství není pro kostel.Tomáš Garrigue Masaryk[9]
 • Politika slouží k náboženství. Politika, zbavená náboženství je smrtelnou léčkou, protože vraždí duši. Mahátmá Gándhí
 • Jestliže věříte v Boha, tak nerozumím, proč by měl být rozdíl věřit jako katolík, žid nebo muslim. Základ všech náboženství: dobro, etika, nezabíjet a starat se o své rodiče – je stejný. Myslím, že lidi by měli míň dbát o to, co je v náboženství rozděluje, ale víc o etiku. – Nicholas Winton [10]
 • Dokud nestrhneme zdi mezi náboženstvími, mír na zemi nezavládne. – Son-mjong Mun[11]
 • Myslím, že by bylo smutné, kdybyste opravdu potřebovali náboženství k tomu, abyste byli dobří. Neboť když se nad tím zamyslíte, znamenalo by to, že buď jste získali svou morálku a své hodnoty z Bible, Koránu či jiné svaté knihy, anebo že jste dobří jenom proto, že se bojíte Boha, protože nechcete jít do pekla nebo chcete jít do nebe. – Richard Dawkins[12]
 • Vůči tmářství šířícímu se ve jménu náboženství musejí všichni – muslimové, křesťanéžidé – vytvořit společnou frontu čelící fanatismu, nenávistiizolacionismu ve všech jejich formách.[13]
  Muhammad VI.

Reference[editovat]

 1. HELLER, Jan; MRÁZEK, Milan. Nástin religionistiky. Praha : Kalich, 2004. ISBN 80-7017-721-7. s. 18.
 2. ŠTAMPACH, Ivan Odilo. Náboženství v dialogu. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-168-1. s. 28.
 3. GEERTZ, Clifford. Náboženství jako kulturní systém. in: Interpretace kultur: vybrané eseje, Praha : Portál, 2000. ISBN 80-85850-89-3. s. 107.
 4. ANZENBACHER, Arno. Úvod do filosofie. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-804-X. s. 269.
 5. OTTO, Rudolf. Posvátno. Praha : Vyšehrad, 1998. ISBN 80-7021-260-8. s. 20-26.
 6. Alfred North Whitehead, Religion in the making, kap. II.
 7. ŠTAMPACH, Ivan Odilo. Malý přehled náboženství. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 80-04-26123-X. s. 10.
 8. „Tant qu’il y aura des fripons et des imbéciles, il y aura des religions. La nôtre est sans contredit la plus ridicule, la plus absurde, et la plus sanguinaire qui ait jamais infecté le monde." Voltaire v dopisu pruskému králi Fridrichu II. Velikému ze dne 5. 1. 1767. Otištěno mnohokrát, viz např.: Oeuvres Complètes de Voltaire. Tome LIII. Correspondance avec le Roi le de Prusse, Tome II. Paris: Armand-Aubree, 1830. [Uvedený text je na str. 184.]
 9. Židlochovický zpravodaj, březen 2008, s.2
 10. http://www.wintonfilm.com/cs/pribeh.html
 11. Sun Myung Moon, As a Peace Loving Global Citizen, s.242, květen 2010, The Washington Times Foundation, ISBN 978-0-615-39377-3
 12. DAWKINS, Richard. In: Q&A [televizní pořad]. ABC Australia, 8.3.2010.
 13. Mohamed VI.: Teroristé jsou zbloudilci odsouzení do pekla. radiovaticana.cz [online]. 2016-08-23 [cit. 2016-08-31]. Dostupné online.

Externí odkazy[editovat]