Přeskočit na obsah

Václav Budovec z Budova

Z Wikicitátů
Václav Budovec z Budova (kreslil Josef Scheiwl, 1868)

Václav Budovec z Budova (28. srpna 1551, Červené Janovice – 21. června 1621, Praha)  byl český šlechtic, politik, diplomat a spisovatel, významná postava českého stavovského povstání v letech 1618-1620. Byl popraven 21. června 1621 na Staroměstském náměstí.

Výroky[editovat]

O islámu[editovat]

  • [Mahometovi] ne všickni chtějí věřiti, že Alkorán sama pravda boží jest, a kdo tomu nevěří, aby jen to povážil, že v světě člověka není, který by takový Alkorán sepsati mohl, ba ani jednu kapitolu. (…) Čemuž já dobře věřím, že v kom by nejmenší jiskřička svědomí nějakého byla, že by nerci-li psáti, ale ani na takové básně a podvody mysliti nesměl. [1]
  • Tyto přehloupé básně řekl by někdo, že jsou víceji na zošklivení Turků od křesťanův vymyšlené, nežli aby sami turci to tak mluviti a tomu věřiti měli. Ale nachází se jich ještě mnohem víceji, takže jejich počtu není. A co to divného, poněvadž ten intent Mahometův byl, ne aby věřil co sám píše a jiným k víře sloužil, než aby hříčku ze všeho náboženství sobě udělal a tudy k nevěře o Bohu a životu věčném lidem posloužil a Starý a Nový zákon také za básničky rovně jako svůj Alkorán tělesným a hovadným lidem v podezření uvedl. [2]

Před smrtí[editovat]

  • Nedopustilo mně prý svědomí, opustiti vlast a tu dobrou naši při. Ale nevím, co Pán Bůh o mně myslí, snad chce, abych dobrou tu při krví svou zpečetil. (...) Tuť jsem, Bože můj, nalož se mnou, služebníkem svým, jak jest libo před očima tvýma. Syt jsem dnů, vezmi ode mne ducha mého, ať nevidím těch zlých věcí, kteréž vidím, že přijíti mají na vlast mou. (O svém návratu do Čech po odvedení rodiny do emigrace.) [3]
  • A já o vašem papeži to vím, že jest náměstek ďáblův, Antikrist a syn zatracení, a šelmou rdící se krví svatých kterouž střébe, jako i nyní mou a tovaryšů mých. Táhněte i s ním, kam hodni jste; mně pak pokoj dejte. (K jezuitům, kteří jej chtěli přesvědčit ke konverzi.) [3]
  • Dávno jste krve naší žíznili; krev pijte! Ale též vězte, že krev naši Bůh, pro jehož při trpíme, mstíti bude. (Ke svým katolickým soudcům.) [3]
  • Mé šediny, hle, jaká čest vás očekávala, abyste mučedlnickou korunou poctěny byly! [3]

Ve výrocích[editovat]

  • Pán ten byl vtipu vysokého, znamenitě učený, i spisy vůbec vydanými (v českém i latinském jazyku) slovutný, kterýž zemi německou (kdež sedm let se zdržoval) byl projel, horlivý a počestný stařec sedmdesátečtyřletý... (Jan Amos Komenský)

Reference[editovat]

  1. BUDOVEC Z BUDOVA, Václav. Antialkorán, 1.vyd. Praha: Odeon, 1989, 435 s. ISBN 80-207-0174-5. S. 71.
  2. Ibid., s. 102.
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Podle Historie o těžkých protivenstvích církve české od Jana Amose Komenského.

Externí odkazy[editovat]