Wikicitáty:Citát týdne/2022

Z Wikicitátů
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zde je součást archivu Citátů týdne obsahující Citáty týdne zveřejněné na Hlavní straně v roce 2022.

Až na technické editace je nepřípustné, aby se měnil obsah této stránky a jejích podstránek.

37[editovat]

„ Tvou první povinností je udělat šťastným sám sebe. Protože – jsi-li šťasten, učiníš šťastnými i ostatní. Neboť šťastný touží kolem sebe vidět jen samé šťastné. “
Ludwig Feuerbach
Ludwig Feuerbach

36[editovat]

„ Bez ohledu na nedostatky, které vůdci americké revoluce měli, nebyla naštěstí zdrženlivostí jedna z nich. “
Bernard Bailyn
Bernard Bailyn

35[editovat]

„ Při čtení prací demokratických socialistů je člověk překvapen jistotou, s níž se domnívají, že mají k dispozici budoucnost; vědí, že se svět pohybuje k nevyhnutelné revoluci, jejíž obecné důsledky jim jsou známy. Někteří z nich natolik věří své teorii, že končí v kvietismu. “
Georges Sorel
Georges Sorel

34[editovat]

„ Já se domnívám, že správný chlap musí mít v sobě malé zrnko, malou krůpěj čehosi ženského a na druhé straně žena, správná žena, v sobě musí mít rys chlapství. Bez toho ženského rysu to není chlap, nýbrž lopata, a žena bez mužského rysu není žena, nýbrž slepice. “
Miloš Kopecký
Miloš Kopecký

33[editovat]

„ Dvě věci nenávidím – krutovládu a násilí. “
František Fajtl
František Fajtl

32[editovat]

„ Miluj bližního svého… můj bližní ovšem není hned tak někdo. “
Karol Sidon
Karol Sidon

31[editovat]

„ Lidi mám ráda, ale veřejnost mě děsí. Stejně tak jako mě děsí dav. “
Marilyn Monroeová
Marilyn Monroeová

30[editovat]

„ Na trhu je každý nejen strůjcem svého štěstí, ale trh je současně systémem zvyšování obecného pokroku. “
Milton Friedman
Milton Friedman

29[editovat]

„ Je-li revoluce dobrá pro lid, jsem i já pro revoluci. “
Haile Selassie I.
Haile Selassie I.

28[editovat]

„ Za tisíce let mohou archeologové a antropologové hodnotit naši kulturu našimi urychlovači. “
Leon Max Lederman
Leon Max Lederman

27[editovat]

„ Mé srdce se otevírá klidu, jenž je inspirován nehybností přírody. “
Hazrat Inayat Khan
Hazrat Inayat Khan

26[editovat]

„ Všechno, co jsem se ve škole naučil, jsem v životě nikdy nepoužil. “
Waldemar Matuška
Waldemar Matuška

25[editovat]

„ Nevidíme daleko do budoucnosti, ale stejně před sebou zříme hromadu věcí, které je třeba udělat. “
Alan Turing
Alan Turing

24[editovat]

„ Všechna moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. “
John Dalberg-Acton
John Dalberg-Acton

23[editovat]

„ Člověk činí vnější svět vniterným, t. j. učí se, a vniterný vnějším, t. j. jedná; uče se a jednaje dostupuje vrcholu vzdělanosti čistě lidské. “
Friedrich Fröbel
Friedrich Fröbel

22[editovat]

„ Pravda je tam, odkud jste vyšli, abyste ji našli! “
Zdeněk Neubauer
Zdeněk Neubauer

21[editovat]

„ Gentleman je muž, který uhádne, na co žena myslí, a přesto ji nedoprovází domů. “
John Barrymore
John Barrymore

20[editovat]

„ Moc nevěřím na demokracii, ta byla dobrá možná v Aténách. O mém osudu dnes rozhodují lidé, které politici nacpou párky a opijí. “
Emília Vášáryová
Emília Vášáryová

19[editovat]

„ Přátelé se rozcházejí nejčastěji kvůli vzájemné antipatii svých žen. “
August Strindberg
August Strindberg

18[editovat]

„ Duše lidská, slovně vyměřena, jest princip života lidského. V tomto výměru všichni se srovnávájí, budiž mínění jakékoli, jež o ní mají. Také kdož duši zamítají, mluví o principu života lidského. “
Eugen Kadeřávek
Eugen Kadeřávek

17[editovat]

„ Žádný stát či národ se nemůže sám ztotožňovat s absolutní pravdou. “
Tanabe Hadžime
Tanabe Hadžime

16[editovat]

„ Věci musí sloužit a ne obtěžovat. “
Jaromír John
Jaromír John

15[editovat]

„ Novináři mají dvě oči a dvě uši, aby viděli a slyšeli dvakrát tolik, než se ve skutečnosti děje. “
Alexander Roda Roda
Alexander Roda Roda

14[editovat]

„ Každý úředník, premiérem počínaje a policistou či výběrčím daní konče, má za všechny činy, jež učinil bez zákonného oprávnění, stejnou zodpovědnost jako kterýkoliv jiný občan, (…) ia všichni níže postavení, ia když vykonávají příkazy svých nadřízených, jsou za všechny činy, ke kterým je zákon neopravňuje, stejně zodpovědní, jako jakákoliv soukromá osoba. “
Albert Venn Dicey
Albert Venn Dicey

13[editovat]

„ Mým veškerým úsilím je vždy ve všech věcech poznat co možno nejzřetelněji Boží vůli a plnit ji, a sice zcela. “
Karel I.
Karel I.

12[editovat]

„ Považuji svoje dílo za nejkrásnější i za nejošklivější. “
Maurits Cornelis Escher
Maurits Cornelis Escher

11[editovat]

„ Moje práce je dobrá, když si jí nikdo nevšimne. “
Jan Vlček
Jan Vlček

10[editovat]

„ Lidé, kteří ve jménu nezávislosti individua odporují principu státní výchovy, si neuvědomují, že chtějí dítěti odebrat výuku bratrství, které mu dává duši a nezávislost na tyranské zvůli jediného individua, otce. “
Giuseppe Mazzini
Giuseppe Mazzini

09[editovat]

„ Dialog je vždy trochu bitva. Protože pokud spoluúčastník v dialogu myslí přesně stejně jako já, pak ho snadno pochopím, ale vůbec ho nepotřebuji. “
Jurij Michajlovič Lotman
Jurij Michajlovič Lotman

08[editovat]

„ Časem litujeme všech hříchů, jichž jsme se dopustili, i těch několika, jež jsme propásli. “
Elizabeth Taylorová
Elizabeth Taylorová

07[editovat]

„ Víra je všechno. Pokud nebudeš věřit, tak v životě nemůžeš ničeho dosáhnout. “
Jaromír Jágr
Jaromír Jágr

06[editovat]

„ Jako člověk věřící v demokracii jsem se nemohl vrátit do státu, kde vládla totalita, v tu dobu to nebyla má země. Ale miloval jsem svou vlast a zůstal jsem Čechem. “
Rudolf Firkušný
Rudolf Firkušný

05[editovat]

„ Poezie je o imaginárních zahradách s reálnými ropuchami v nich. “
Marianne Moorová
Marianne Moorová

04[editovat]

„ Věda samou povahou svou domáhá se toho, aby byla sdílena; o samotě v duchu se rodíc, hledá v duších svého potvrzení; každá myšlenka a každý objev hledí osvědčiti svou sílu tím, že stýkající se s myšlenkami cizími, v novém sdružení dávají vznik poznatkům novým. “
Friedrich Adolf Trendelenburg
Friedrich Adolf Trendelenburg

03[editovat]

„ Vždycky se rozbije nejlepší kus. To je taková zlomyslnost přírody, aby vám ukázala, že nejste víc než ona. “
René Roubíček
René Roubíček

02[editovat]

„ Základní výzkum je jako vystřelit šíp do vzduchu a kam dopadne, tam namalovat terč. “
Homer Burton Adkins
Homer Burton Adkins

01[editovat]

„ Naše vášně a radosti nemají tečku. Život je nepřetržitý proud. Bez tečky. “
Josef Hejzlar
Josef Hejzlar