Wikicitáty:Citát týdne/2022

Z Wikicitátů
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zde je součást archivu Citátů týdne obsahující Citáty týdne zveřejněné na Hlavní straně v roce 2022.

Až na technické editace je nepřípustné, aby se měnil obsah této stránky a jejích podstránek.

19[editovat]

„ Přátelé se rozcházejí nejčastěji kvůli vzájemné antipatii svých žen. “
August Strindberg
August Strindberg

18[editovat]

„ Duše lidská, slovně vyměřena, jest princip života lidského. V tomto výměru všichni se srovnávájí, budiž mínění jakékoli, jež o ní mají. Také kdož duši zamítají, mluví o principu života lidského. “
Eugen Kadeřávek
Eugen Kadeřávek

17[editovat]

„ Žádný stát či národ se nemůže sám ztotožňovat s absolutní pravdou. “
Tanabe Hadžime
Tanabe Hadžime

16[editovat]

„ Věci musí sloužit a ne obtěžovat. “
Jaromír John
Jaromír John

15[editovat]

„ Novináři mají dvě oči a dvě uši, aby viděli a slyšeli dvakrát tolik, než se ve skutečnosti děje. “
Alexander Roda Roda
Alexander Roda Roda

14[editovat]

„ Každý úředník, premiérem počínaje a policistou či výběrčím daní konče, má za všechny činy, jež učinil bez zákonného oprávnění, stejnou zodpovědnost jako kterýkoliv jiný občan, (…) ia všichni níže postavení, ia když vykonávají příkazy svých nadřízených, jsou za všechny činy, ke kterým je zákon neopravňuje, stejně zodpovědní, jako jakákoliv soukromá osoba. “
Albert Venn Dicey
Albert Venn Dicey

13[editovat]

„ Mým veškerým úsilím je vždy ve všech věcech poznat co možno nejzřetelněji Boží vůli a plnit ji, a sice zcela. “
Karel I.
Karel I.

12[editovat]

„ Považuji svoje dílo za nejkrásnější i za nejošklivější. “
Maurits Cornelis Escher
Maurits Cornelis Escher

11[editovat]

„ Moje práce je dobrá, když si jí nikdo nevšimne. “
Jan Vlček
Jan Vlček

10[editovat]

„ Lidé, kteří ve jménu nezávislosti individua odporují principu státní výchovy, si neuvědomují, že chtějí dítěti odebrat výuku bratrství, které mu dává duši a nezávislost na tyranské zvůli jediného individua, otce. “
Giuseppe Mazzini
Giuseppe Mazzini

09[editovat]

„ Dialog je vždy trochu bitva. Protože pokud spoluúčastník v dialogu myslí přesně stejně jako já, pak ho snadno pochopím, ale vůbec ho nepotřebuji. “
Jurij Michajlovič Lotman
Jurij Michajlovič Lotman

08[editovat]

„ Časem litujeme všech hříchů, jichž jsme se dopustili, i těch několika, jež jsme propásli. “
Elizabeth Taylorová
Elizabeth Taylorová

07[editovat]

„ Víra je všechno. Pokud nebudeš věřit, tak v životě nemůžeš ničeho dosáhnout. “
Jaromír Jágr
Jaromír Jágr

06[editovat]

„ Jako člověk věřící v demokracii jsem se nemohl vrátit do státu, kde vládla totalita, v tu dobu to nebyla má země. Ale miloval jsem svou vlast a zůstal jsem Čechem. “
Rudolf Firkušný
Rudolf Firkušný

05[editovat]

„ Poezie je o imaginárních zahradách s reálnými ropuchami v nich. “
Marianne Moorová
Marianne Moorová

04[editovat]

„ Věda samou povahou svou domáhá se toho, aby byla sdílena; o samotě v duchu se rodíc, hledá v duších svého potvrzení; každá myšlenka a každý objev hledí osvědčiti svou sílu tím, že stýkající se s myšlenkami cizími, v novém sdružení dávají vznik poznatkům novým. “
Friedrich Adolf Trendelenburg
Friedrich Adolf Trendelenburg

03[editovat]

„ Vždycky se rozbije nejlepší kus. To je taková zlomyslnost přírody, aby vám ukázala, že nejste víc než ona. “
René Roubíček
René Roubíček

02[editovat]

„ Základní výzkum je jako vystřelit šíp do vzduchu a kam dopadne, tam namalovat terč. “
Homer Burton Adkins
Homer Burton Adkins

01[editovat]

„ Naše vášně a radosti nemají tečku. Život je nepřetržitý proud. Bez tečky. “
Josef Hejzlar
Josef Hejzlar