Přeskočit na obsah

Winston Churchill

Z Wikicitátů
Winston Leonard Spencer-Churchill

Sir Winston Leonard Spencer-Churchill (30. listopadu 1874, zámek Blenheim, Woodstock, Oxfordshire, Velká Británie – 24. ledna 1965, Londýn, Velká Británie) byl anglický politik, předseda vlády Spojeného království Velké Británie a Severního Irska za druhé světové války. V roce 1953 získal Nobelovu cenu za literaturu.

Výroky[editovat]

 • Kardinální tragédií byl úplný rozpad rakousko-uherské monarchie, rozbité na základě Saintgermainské a Trianonské smlouvy. Toto přežívající vtělení Svaté říše římské umožňovalo po staletí společný život, přinášející výhody obchodu i bezpečnosti, celé řadě národů, z nichž ani jediný neměl ve své době sílu ani vitalitu čelit sám o sobě tlaku znovuoživeného Německa a Ruska. [1]
 • Cítím potřebu soustředit se spíše na vojenské cíle, jako jsou sklady paliva a komunikace bezprostředně v sousedství bitevní zóny, než na bezvýznamné akty teroru a zlovolného ničení, jakkoliv působivé.
  I feel the need for more precise concentration upon military objectives, such as oil and communications behind the immediate battle-zone, rather than on mere acts of terror and vanton destruction, however impressive - Winston Churchill v reakci na bombardování Drážďan v tajném telegramu zaslaném hlavním stratégům britských ozbrojených sil 28. března 1945. Po jejich zuřivých protestech později znění telegramu revidoval a obraty mluvící o teroru a zlovolném ničení vypustil.[2]
 • Nikdy neustupujte, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, v maličkostech ani velkých věcech, o kus ani o kousek, ledaže byste ustoupili cti a dobrému mravu. Nikdy neustupujte před nátlakem, nikdy se nepoddejte zdánlivě zdrcující převaze nepřítele.[3]
  Never give in — never, never, never, never, in nothing great or small, large or petty, never give in except to convictions of honour and good sense. Never yield to force; never yield to the apparently overwhelming might of the enemy.
 • Nesouhlasím s tím, že pes u koryta má na ono koryto konečné právo, jakkoliv dlouho tam ležel. Neuznávám toto právo. Neuznávám například, že byla spáchána velká křivda na amerických Indiánech nebo na australských černoších. Neuznávám, že byla na těchto lidech spáchána křivda faktem, že silnější rasa, vyvinutější rasa, moudřejší rasa, chceme-li to tak říci, přišla a zaujala jejich místo. [4]
 • Nenávidím Indy. Jsou to bestiální lidé s bestiálním náboženstvím.
  I hate Indians. They are a beastly people with a beastly religion.[5]
 • Odpovědnost je cena za velikost.[6]
 • Psi k nám oddaně vzhlížejí, kočky se na nás dívají svrchu, ale prasata na nás pohlížejí jako na sobě rovné.[7]
  Dogs look up to you, cats look down on you. Give me a pig! He looks you in the eye and treats you as an equal.
 • V tomto hříšném a žalostném světě se zkoušely a budou zkoušet mnohé způsoby vlády. Nikdo nepředstírá, že demokracie je dokonalá nebo samospasitelná. Říká se dokonce, že demokracie je nejhorší způsob vlády, s výjimkou všech ostatních způsobů, které jsme vyzkoušeli.
  Many forms of Government have been tried and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time.[8]
 • Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot.
  I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat.
  (Winston Churchill 13. května 1940, tři dny po nástupu do funkce předsedy vlády.)
 • Nikdy v historii lidských konfliktů nevděčilo tak mnoho (lidí), tak málu (letcům RAF), za tak mnoho (vítězství v bitvě o Británii)!
  Never in the history of human conflict was so much owed by so many to so few.
  (Winston Churchill 16. srpna 1940, k Hastingsi Ismaymu, při odjezdu z RAF Uxbridge poté, co sledovali bitvu z operačního sálu. Mírně upravenou verzi poté opakoval o 4 dny později v parlamentu.)
 • Ptáte se, jaká je naše politika? Řeknu to takto: vést válku na moři, na pevnině a ve vzduchu, celou naši silou a s veškerou silou, kterou nám Bůh může dát; vést válku proti zrůdné tyranii, nikdy nepřekonané v temném, žalostném seznamu lidského zločinu. Tak vypadá naše politika. Ptáte se, jaký je náš cíl? Mohu odpovědět jedním slovem: vítězství - vítězství za každou cenu, vítězství navzdory všem hrůzám, vítězství, byť by cesta byla dlouhá a těžká; neboť bez vítězství není přežití. (proslov v Dolní sněmovně, 13. květen 1940)[9]
  You ask, what is our policy? I will say: It is to wage war, by sea, land and air, with all our might and with all the strength that God can give us: to wage war against a monstrous tyranny, never surpassed in the dark, lamentable catalogue of human crime. That is our policy. You ask, what is our aim? I can answer in one word: It is victory, victory at all costs, victory in spite of all terror, victory, however long and hard the road may be; for without victory, there is no survival.
 • Od Štětína na Baltu po Terst na Jadranu se nad Evropou snesla železná opona. (Fulton, jaro 1946, ku příležitosti návštěvy USA)
  From Stetin in the Baltic to Tiest in the Adriatic an iron curtain has descended Europe.
 • Existuje lék, který ... by během několika let učinil celou Evropu ... svobodnou a ... šťastnou. Tímto lékem je obnova evropské rodiny, nebo její co největší možné části, a vytvoření struktury, díky níž by mohla žít v míru, bezpečí a svobodě. Musíme vybudovat něco jako Spojené státy evropské. – projev ke studentům na univerzitě v Curychu, 19. září 1946[10]
 • Prvních dvacet pět let svého života jsem chtěl svobodu. Dalších pětadvacet let jsem chtěl řád. V dalších pětadvaceti letech jsem si uvědomil, že řád znamená svobodu.[11]
  For the first twenty-five years of my life, I wanted freedom. For the next twenty-five years, I wanted order. For the next twenty-five years, I realized that order is freedom.
 • Řečník má vyčerpat téma, nikoliv posluchače.[12]

Podvržené výroky[editovat]

 • Nevěřím žádné statistice, kterou jsem sám nezfalšoval.[13]
  — (fámu o tomto údajném Churchillově výroku rozšířil německý ministr propagandy Joseph Goebbels)

Nedostatečně doložené[editovat]

 • Jenom když víš, odkud přicházíš, máš šanci vědět, kam směřuješ.
 • Británie a Francie měly na vybranou mezi válkou a hanbou. Zvolily hanbu. Budou mít válku.
  (Churchill k Chamberlainovi v House of Commons po podpisu Mnichovské dohody, 1938)
 • Demokracie začíná oblečením saka a odchodem k volbám a končí vhozením lístku do urny.
 • Dobré svědomí je často jen následek špatné paměti.
 • Chce-li se někdo stát politikem, musí mít schopnost předpovídat, co se bude dít zítra, příští týden, příští měsíc anebo příští rok… A potom schopnost vysvětlit, proč k tomu nedošlo.
 • Jeho největším neštěstím bylo, že se narodil; druhým, že zemřel. (o komunistickém vůdci v Rusku V.I.Leninovi)
 • Kapitalismu je vlastní jedna vada: nerovnoměrné rozdělení bohatství. Socialismu je vlastní naproti tomu jedna ctnost: rovnoměrné rozdělení bídy.
  The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries.
 • Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce, kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
 • Kdyby byli komunisté na Sahaře, byl by i písek na příděl.
 • Když procházíš peklem, nezastavuj se.
 • Liberální demokracie je ten nejhorší způsob vlády, jaký si umím představit. Až na to, že neexistuje žádný lepší.
 • Lidé někdy klopýtnou o pravdu, ale většina z nich se rychle zvedne a spěchá dál, jako by se nic nestalo.
 • Mé názory jsou v harmonickém procesu vývoje svázaném s událostmi.
 • Mladý muž to v životě daleko nedotáhne, jestliže nedostal pár do nosu.
 • Nejlepší argument proti demokracii je pětiminutový rozhovor s průměrným voličem.
 • Nemluvte o chybách, ty budou mluvit samy za sebe.
 • Nenajdete jediný národ mezi obyvateli habsburského Domu, kterému by získání samostatnosti přineslo něco jiného než muka a strázně, jaké dávní básníci a kněží popisují v pekle.
 • Není lepší investice pro kteroukoli společnost, než dávat mléko do miminek.
 • Pesimista vidí obtíž při každé příležitosti. Optimista vidí příležitost při každé obtíži.
 • Politika je vzrušující jako válka a stejně nebezpečná. Jenže ve válce vás mohou zabít jen jednou. V politice mnohokrát.
 • První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem.
 • Úspěch nemá konce, neúspěch není osudem: na prvním místě je odvaha.
 • V mém věku už si nemohu dovolit, abych se cítil špatně.
 • Žádné problémy se nevyřeší uložením k ledu.
 • Alkohol mi víc dal než vzal.
 • Nikdy nenosím hodinky, jelikož nejsem otrokem času.
 • Když teď všude čtu tolik špatného o kouření, tak uvažuji, že přestanu číst.
 • Má všechny ctnosti, které nesnáším, a žádnou z neřestí, které obdivuji.

Válečné[editovat]

 • Chcete na světě vyniknout? Musíte pracovat, zatímco ostatní se baví.
 • Musíme ubránit náš ostrov, za jakoukoli cenu, musíme bojovat na plážích, musíme bojovat na místech vylodění, musíme bojovat na polích a v ulicích, musíme bojovat na kopcích; jediné, co nemůžeme, je ustoupit.
 • Jediné, co mi nahání strach, jsou Dönitzovy ponorky.[14]
 • Nepřítel mého nepřítele je můj přítel

Dialogy[editovat]

 • Lady Nancy Astorová: Winstone, kdybyste byl mým manželem, dala bych vám do čaje jed.
  Churchill: Nancy, kdybych byl vaším manželem, vypil bych ho.
 • Bessie Braddock: Sire, vy jste opilý.
  Churchill: A vy jste, madam, ošklivá. Rozdíl je v tom, že já se z toho do rána vyspím.
 • Vašim názorům neodpovídají fakta.
  Tím hůř pro fakta.
 • Zeti Viku Oliverovi odpověděl na otázku, které osobnosti pokládá za největší: „Stalina, Roosevelta, Mussoliniho.“ „Proč Mussoliniho?“ „Ten je vůbec největší ze všech. Měl odvahu dát zastřelit vlastního zetě.“[15]
 • George Bernard Shaw mu napsal: „Rezervuji vám dva lístky na moji premiéru. Vezměte s sebou přítele... máte-li nějakého.“ „Nemohu přijít na premiéru. Přijdu na reprízu, bude-li nějaká.“[15]

Reference[editovat]

 1. CURCHILL, Winston. The Gathering Storm. London, 1946
 2. fotokopie dokumentu je uložena na anglické Wikipedii, viz http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Dresden%2CChurchillletter.jpg
 3. http://eretz.cz/content/view/6894/43/
 4. K Palestinské královské komisi, 1937
 5. This quotation is widely cited as written in "a letter to Leo Amery" (e.g., in "Jolly Good Fellows and Their Nasty Ways" by Vinay Lal in Times of India (15 January 2007)) but it is actually attributed to Churchill as a remark, in an entry for September 1942 in Leo Amery : Diaries (1988), edited John Barnes and David Nicholson, p. 832: During my talk with Winston he burst out with: "I hate Indians. They are a beastly people with a beastly religion."
 6. Tony Buzan: Síla duchovní inteligence, Columbus, Praha 2002, ISBN 80-7249-131-8
 7. Reader´s Digest Výběr 03/2009, s.35
 8. projev v Dolní sněmovně, 11. listopadu 1947 (The Official Report, House of Commons (5th Series), 11 November 1947, vol. 444, cc. 206–07)
 9. TSOURAS, Peter G. Slovník vojenských citátů. Praha : Baronet, 2007. ISBN 978-80-7384-048-8. S. 44.  
 10. Winston Churchill: výzva k vytvoření Spojených států evropských. Evropská komise [online].  [cit. 2016-09-20]. Dostupné online.
 11. ALLEN, David. Making it all work: Winning at the game of work and the business of life. London : Hachette Digital, 2008. ISBN 978-0-748-12398-8.  
 12. Lunární kalendář. Praha : Krásná paní, 2020. 53 s. S. 26.  
 13. https://www.statistik-bw.de/Service/Veroeff/Monatshefte/PDF/Beitrag04_11_11.pdf
 14. HALATKA, David. Admirál Karl Dönitz. History revue, březen 2010, čís. 3, s. 37.
 15. 15,0 15,1 https://www.reflex.cz/winston-churchill-nejtemnejsi-hodina

Externí odkazy[editovat]