Vladimir Iljič Lenin

Z Wikicitátů

Vladimír Iljič Lenin, vlastním jménem Vladimír Iljič Uljanov (1870–1924) byl ruský revolucionář, teoretik adaptací marxismu a první předseda vlády SSSR.

Výroky[editovat]

 • Ať se obrátíme kamkoli, na každém kroku se setkáváme s úkoly, které je lidstvo s to okamžitě úplně rozřešit. Brání tomu kapitalismus. Nakupil hromady bohatství – a udělal z lidí otroky tohoto bohatství. Rozřešil nejsložitější technické otázky – a zabrzdil provedení technických zlepšení pro bídu a nevědomost milionů obyvatel, pro tupé mamonářství hrstky milionářů.[1]
 • Bez vědění jsou dělníci bezbranní, dělníci s věděním jsou síla!
 • Chceme-li zničit národ, musíme nejprve zničit jeho morálku, a padne nám do klína jako zralé ovoce.
 • Aby se dosáhlo velkého, je třeba začít s menším.
 • Člověka soudíme ne podle toho, co o sobě říká nebo co si o sobě myslí, ale podle toho, co dělá.
 • Jestliže vím, že znám málo, dosáhnu toho, že budu znát více.
 • Když pracuješ, nestyď se říci lidem, kteří ti překážejí, že ti překážejí.
 • Mám rád, když se lidé přou, znamená to, že vědí, co dělají a že mají směr.
 • Noviny, které zůstávají pozadu, jsou mrtvé. Noviny musí kráčet přede všemi. Monotónnost a zaostávání jsou s činností novin neslučitelné.
 • Rovnost podle zákona ještě není rovností v životě. My potřebujeme, aby pracující žena dosáhla rovnosti s pracujícím mužem nejen podle zákona, ale také v životě. To si vyžaduje, aby se pracující ženy čím dále tím více zúčastňovaly na správě společenských institucí, na správě státu.
 • Učit se, učit se, učit se!
 • Marxismus je všemocný, protože je pravdivý!
 • Všechno souvisí se vším!
 • Kapitalisti sami nám prodají provaz, na kterém je my pověsíme.
 • Jsme antivlastenci.[2]
 • Nelíbí se vám to barbarství? Nezlobte se, odpovídají Vám dějiny: Mají rády to, čím jsou bohaté. Toto jsou pouze následky činů minulých.
 • O rozhodnutích ústředního výboru se nediskutuje.
 • Situace je výjimečná, a my musíme zahájit výjimečný teror.
 • Propagátor … působí hlavně slovem tištěným, agitátor pak slovem živým. Od propagátora se vyžadují jiné vlastnosti než od agitátora.[3]
 • Všechny lidské názory se až dosud utvářely v pozemských měřítcích, opíraly se o předpoklad, že technika nikdy nepřekročí zemskou sféru. Jakmile se však lidstvu podaří vyjít do meziplanetárních prostor, bude třeba přezkoumat a zrevidovat všechny naše názory filosofické, sociální i morální. (Lenin v rozhovoru s H. G. Wellsem, podzim 1920)[4]

Přisuzované[editovat]

 • Bolševik, který napadá drobného rolníka, není bolševikem, není ani reformistou a ani pokrokovým socialistou, ale je zločincem.[zdroj?]

Ve výrocích[editovat]

Reference[editovat]

 1. K. V. Ostroviťanov. Politická ekonomie: Učebnice (původním názvem: Političeskaja ekonomija). 1., autoriz. vyd. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1955. 649 s. S. 266. (česky)
 2. Hedrick Smith. The Russians. New York : Ballantine Books, 1977. S. 404. (anglicky)
 3. STEINER, Petr. Na obranu sémiotiky : Asymetrická podvojnost kulturních znaků. Filosofický časopis [online]. Filosofický ústav Akademie věd ČR, 1992, roč. XL, čís. 4 [cit. 2022-02-11]. Dostupné online. ISSN 0015-1831. S. 574. (česky)
 4. SOUČEK, Ludvík. Tušení stínu: hledání ztracených civilizací. Praha: Československý spisovatel, 1974. 293 s. (Spirála). Dostupné online. Kapitola Několik nepříjemných skutečností, s. 13. (česky)
 5. Ivan Sviták. Budoucnost bez komunismu. 1. vyd. Praha : Orbis, 1990. ISBN 80-235-0007-4. S. 74. (česky) 

Externí odkazy[editovat]