Pravda

Z Wikicitátů
Přejít na: navigace, hledání

Pravda je filozofický pojem. Bývá jím označována shoda skutečnosti s realitou. Jejím protikladem je lež.


Původní české citáty[editovat]

 • Pravda Páně vítězí. Husitské heslo[1].
 • Pravda vítězí. (Veritas vincit). Heslo na vlajce prezidenta České republiky, dříve i Československé republiky.
 • V pravdě je více odvahy, než ve lži. Jan Jadrný.
 • Pravda vítězí, ale dá to fušku. Jan Masaryk.
 • Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí![2] Václav Havel.
 • Pravda vyjde na povrch jako olej na vodu... (Jan Antonín Baťa)
 • První obětí války je vždy Pravda
 • Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu. (Jan Hus)
 • Pravda je jen to, co jest dobrem všech. Jan Hus.
 • Zlořečný je ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu. Jan Hus.
 • Raději dávej se přemáhati mluvě pravdu, než bys chtěl vítězit lha, ježto lépe jest býti přemoženu pravdu mluvě než vítěziti lha.[3] Jan Hus.
 • Nemohu-li já pravdy osvoboditi ve všem, aspoň nechci býti nepřítelem pravdy. (Jan Hus) [4]
 • Kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí. (Jan Hus) [5]
 • Také prosím, aby sě milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli. (z dopisu 10. 6. 1415)(Jan Hus) [6]
 • Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie... (Jan Hus: Výklad viery 1412)
 • Křesťan má být stálý ve víře a v rozjímání této trojí pravdy: té, která je obsažena v Písmu, té, kterou poznáváme smysly a té, jíž dosahujeme neomylným rozumem. Je lépe za tuto trojí pravdu vytrpět smrt než získat obročí pochlebováním. (Jan Hus)
 • Je zřejmé, že podřízený může s opatrností podle pravidla lásky napravovat bloudícího výše postaveného a uvádět opět na cestu pravdy. Nebo kdyby výše postavený zbloudiv z pravé cesty se stal kořistí lupičů nebo se ocitl v nebezpečí smrti, měl by jej poddaný vysvobodit a tak jej zachránit před nebezpečím. Tím spíše je jeho povinnost, když výše postavený, který se dostal na mravní scestí, se stává kořistí démonů a ocitá se v nebezpečí nejhorší smrti hříšníků. Jestli by se výše postavený radoval v prvém případě, proč by se tím neradoval v případě druhém? Připouští-li strážného v prvém případě, proč ho nepřipouští v případě druhém?(Jan Hus)[7]
 • Nemůže každý pravdu vidět, ale každý může být pravda. (Franz Kafka)
 • Pravda je nedělitelná, proto se sama nemůže poznávat, kdo ji chce poznat, musí být lží. (Franz Kafka)
 • Pravda je složitá, takže to nikdy nebude mít jednoduché.(Pavel Kosorin)
 • Jednat znamená mít pravdu. Protože máme o světě spolehlivou představu. Aby mohla být věta pravdivá, musí být pravda. Pravdivé věty jsou možné jen díky tomu, že skutečnost není nekonečně mnohoznačná a proměnlivá - skutečnost má svou pravdivost, svou pravdu. To, že naše věty jsou pravdivé, že podle nich můžeme žít, nás vede k uvědomění, že vzdor všem postmoderním módám je ve světě našeho života pravda.(Erazim Kohák)
 • Všecko na čas, pravda na věky.[8]Boleslav Jablonský
 • Lidstvo si představuju jako velikou armádu dělníků budujících velkolepý chrám pravdy, jak žijí a pracují spolu. Mé tělo, stroj, který pracuje, odumře, rozplyne se v atomy, ale hodnota, hodnota mé práce ta tu zůstane. Mně stačí vědomí, že já bezvýznamný, bezejmenný dělník jsem pomáhal budovat tuto velkolepou budovu pravdy, kterou lidstvo od nepaměti staví. A každý kámen, který jsem pomáhal svou prací k této budově dopravit, je nesmrtelný. (Klement Gottwald)
Pravda je jenom jedna ta pravá a jediná vše ostatní je lež přetvářka a klam . Martin Ovšaník

Citáty z jiných jazyků[editovat]

 • U celé řady témat se k pravdě nesmíte ani přiblížit. Když to uděláte, označí vás okamžitě za "rasistu", "sexistu", "homofoba", "necitlivého" nebo "plného předsudků". -- Paul Weyrich[9]
 • Co je to pravda? (Quid est veritas?). - Pontius Pilatus, Bible, Jan 18,38
 • Já jsem cesta, pravda a život. - Ježíš Nazaretský, Bible, Jan 14,6
 • Raději chci trpět proto, že říkám pravdu, než aby měla pravda trpět pro mé mlčení. - Ralph Waldo Emerson
 • Starý omyl je oblíbenější než nová pravda. - německé přísloví
 • Není pravda, že máme málo času, avšak pravda je, že ho hodně promarníme. - Lucius Annaeus Seneca
 • Pravda je vůbec nejtěžší, co lze lidem předložit, aby tomu věřili. - Marcel Pagnol
 • Milost znamená, že chléb hledá hladové, živá voda žíznivé, pravda hledá lháře, život hledá smrt – a to všechno v osobě Ježíše Krista, který přišel hledat a zachránit, co je ztraceno. - Klemens Brentano
 • Lidé nemají rádi žertu, když je v něm trocha pravdy. - Rabíndranáth Thákur
 • Pythagoras, když objevil pravdu, obětoval bohům sto volů; dodnes se voli třepou, když se objeví pravda. - Julian Tuwim
 • Je sice pravda, že mnoho mužů nenalezne v manželství vždy to, v co doufali. Na druhé straně je však pravda, že je tam naštěstí zřídka čeká i to, co si zaslouží. - Charles Chaplin
 • Stokrát opakovaná lež se stává pravdou. - Joseph Goebbels, nacistický válečný zločinec
 • In vino veritas — Ve víně je pravda. - latinské přísloví
 • Člověk často dělá plány, jen aby mu je Bůh zvrátil. Ale kde je konečným cílem hledání Pravdy, nechť jakkoli jsou zkříženy lidské plány, výsledek není nikdy škodlivý a je často lepší než jsme čekali. - Móhandás Karamčand Gándhí
 • Všechno záleží na tom, klademe-li pravdu na první místo nebo na druhé. - Jan Viklef
 • Se zvykem je to leckdy zlá věc: Působí, že se bezpráví považuje za právo a blud za pravdu. - Georg Christoph Lichtenberg
 • Nejnebezpečnější nepravdy jsou pravdy mírně překroucené. - Georg Christoph Lichtenberg
 • Nenávidím pravdu, která o sobě tvrdí že je neomylná. - Lev Nikolajevič Tolstoj
 • Kdo se nenechá přemoci pravdou, bude přemožen omylem. - Augustinus
 • Nestarám se, co o mně kdo řekne. Pokud to ovšem není pravda. - Truman Capote
 • Lidé někdy klopýtnou o pravdu, ale většina z nich se rychle zvedne a spěchá dál, jako by se nic nestalo. - Winston Churchill
 • Pravdu přijímá člověk chladně, lež se zápalem. - Jean de La Fontaine
 • Kdo chce říci pravdu, ať přenechá eleganci svému krejčímu. - Albert Einstein
 • Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. - Gilbert Keith Chesterton
 • Svobodu nelze jenom mít, nelze ji jenom užívat. Je potřeba ji stále nabývat a vytvářet ji pravdou. - Jan Pavel II.
 • Jsou dva druhy pravdy: pravdy triviální, pro něž jsou opačné názory naprosto absurdní, a pravdy hluboké, které se poznají podle toho, že jejich protikladem je zase pravda. - Niels Bohr
 • Důvod, proč je pravda mnohem podivuhodnější než fantazie je, že pravda nemusí dávat smysl. - Mark Twain
 • Všechny velké pravdy začínají jako rouhání. - George Bernard Shaw
 • Žárlivost se dívá brýlemi, které dělají z trpaslíků obry a z podezření pravdu. - Miguel de Cervantes
 • Pravda umožňuje pronikat do neznáma. - Guillaume Apollinaire
 • Nové lži se poslouchají lépe než staré pravdy.[10] Anton Pavlovič Čechov.
 • Chcete-li, aby vám lidé věřili, musíte učinit pravdu neuvěřitelnou.[11] - Napoleon Bonaparte.
 • Je pravda a je nepravda a když se člověk drží pravdy, třeba proti celému světu, není šílený. - George Orwell, 1984.
 • V časech celosvětového podvodu se stává vyřčení pravdy revolučním činem. - George Orwell.
 • Ano, tak to je, pravda se někdy skrývá na velmi nepravděpodobných místech a mívá občas prapodivné služebníky. - Terry Pratchett, Pravda
 • Benegesseritský axiom: Účelem sporu je změnit podstatu pravdy. - Frank Herbert, Děti Duny
 • Když budeš odhazovat ty, kteří ti pravdu tlumočí přesně, zbudou ti jen takoví, kteří vědí, co chceš slyšet. Neumím si představit nic nebezpečnějšího než hnít v zápachu vlastních představ. - Frank Herbert, Děti Duny
 • Pravda vystupuje rychleji z omylů než ze zmatku.[12] - Roger Bacon
 • Pravda je ovoce, které se musí trhat, až když docela uzraje. - Voltaire
 • Pravdivé rty se zajistí navždy, kdežto jazyk zrádný na okamžik. – biblické přísloví, viz Bible - Přísloví 12,19
 • Jdi za těmi co hledají pravdu, ale rychle uteč od těch co jí našli. - Charlie Chaplin
 • Toužíme po pravdě a nalézáme nejistotu; hledáme štěstí a nalézáme bídu a smrť.[13]Blaise Pascal

Anonymní nebo autor neupřesněn[editovat]

 • Krása není vždy pravá, pravda není vždy krásná.
 • Pravda je krutá.
 • Není pravda jako pravda,lež jako lež.

Související[editovat]

Reference[editovat]

 1. http://cheb.evangnet.cz/node/213
 2. http://kultura.idnes.cz/havluv-filmovy-debut-miri-do-kin-doc-/filmvideo.aspx?c=A110322_151258_filmvideo_jaz
 3. rekomendace inceptora Jana 1412; cit. dle Na každý den 2015. Kalich Praha 2014, s.202
 4. Hora-Hořejš, Petr: Toulky českou minulostí, 2.díl. Baronet 1995, s.236
 5. Hora-Hořejš, Petr: Toulky českou minulostí, 2.díl. Baronet 1995, s.236
 6. cit.dle "Slovem obnovená. Čtení o reformaci." Kalich Praha 1977, s.42
 7. "O církvi" cit. dle "Na každý den 2015. Kalich Praha 2014, s.196-197
 8. KORÁB, Julius. Zlatá zrnka. Plzeň : V. Steinhauser, [1885]. S. 286.  
 9. BROWNE, Anthony. Úprk rozumu : politická korektnost a smrt veřejné rozpravy v moderní Británii. 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2009. 157 s (PNK ; sv. 3) ISBN 978-80-7363-240-3. str. 31
 10. Lidové noviny 21.8.2009, s.11
 11. Readers Digest Výběr, říjen 2009, s.37
 12. KUHN, T.S.. Struktura vědeckých revolucí. Praha : OIKOYMENH, 2008. ISBN 80-86005-54-2. S. 31.  
 13. KORÁB, Julius. Zlatá zrnka. Plzeň : V. Steinhauser, [1885]. S. 363.  

Externí odkazy[editovat]

 • Encyklopedický článek Pravda ve Wikipedii