Svoboda

Z Wikicitátů
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ve výrocích[editovat]

 • Svobodou rozumím vítězství individua jak nad despoticky vládnoucí autoritou, tak nad davem osobujícím si právo podrobit menšiny většině. – Benjamin Constant
  • „... par liberté, j'entends le triomphe de l'individualité, tant sur l'autorité qui voudrait gouverner par le despotisme, que sur les masses qui réclament le droit d'asservir la minorité à la majorité."[1]
 • Svoboda sama o sobě, zproštěna odpovědnosti, je věc v podstatě nezábavná. Odpovědnost sama o sobě, zproštěna svobody, je věc veskrze nezábavná. Zábavné je spojit obojí. --Patrik Ouředník[2]
 • Mám rád autory, kteří dávají před politickou korektností přednost svobodě vědeckého bádání. -- Petr Bakalář[3]
 • Jen když porozumíme minulosti svobody, můžeme napomáhat zajistit její budoucnost.[4] --Fareed Zakaria
 • Legum servi sumus ut liberi esse possimus.
  Jsme služebníky zákonů, abychom mohli být svobodní.
  --Marcus Tullius Cicero
 • Musíš sloužit filosofii, aby se ti dostalo pravé svobody. --Epikúros
 • Svoboda je příležitost konat dobro, ale jen tehdy, pokud je také příležitostí činit zlo.
  --Friedrich August von Hayek
 • Kacířství je jen jiné slovo pro svobodu myšlení.
  --Graham Greene
 • Jsou různé definice svobody. Jedna z nich říká, že je to možnost vypít libovolné množství vodky. --Czesław Miłosz
 • Svoboda nabývá své plné hodnoty teprve přijetím pravdy. Ve světě bez pravdy ztrácí svoboda svůj základ a člověk je vystaven síle vášní a otevřených nebo skrytých podmíněností.
  --Jan Pavel II.[5]
 • Svobodu nelze jenom mít, nelze ji jenom užívat. Je potřeba ji stále nabývat a vytvářet ji pravdou. --Jan Pavel II.
 • Jediná věc stačí k triumfu zla, když dobří lidé nedělají nic.
  --Edmund Burke
 • Svoboda je možnost být samým sebou vůči sobě i světu.
  --Radoslav Rochallyi
 • Nikdo neudělá větší chybu než ten , který nedělá nic jen proto, že málo zmůže.
  --Edmund Burke
 • Svět je nebezpečné místo, ne kvůli těm, kteří zlo páchají, ale kvůli těm, kteří to vidí a nedělají nic.
  -- Albert Einstein
 • Nevěř ostnatému drátu, byť se stokrát tvářil jako stonek růže.
  --Karel Kryl
 • Jediné místo pro svobodného člověka v otrocké společnosti je ve vězení. --Henry David Thoreau
 • Nic nepatřilo (nepatří) člověku osobně, kromě několika kubických centimetrů uvnitř jeho lebky.
  George Orwell, 1984
 • Svoboda znamená svobodně prohlásit, že dvě a dvě jsou čtyři. Jestliže toto je dáno, všechno ostatní z toho vyplyne.
  George Orwell, 1984
 • Svoboda je bezcenná, neznamená-li také svobodu mýlit se. --Móhandás Karamčand Gándhí
 • Nic není důležitější než svoboda. --Ernest Hemingway
 • Svobodu můžete vyměnit za cokoli, ale nikdy to nebude dobrý obchod. --Pavel Kosorin
 • Lépe žít den jako lev, než sto let jako ovce. --Italské přísloví
 • … život je životem jen v rozhodování, ne v čekání, v tom, že někam přijdeme včas a že tam přijdeme ze svobodné vůle. Svobodná vůle, svobodné rozhodnutí je největší nepřítel slabochů a svatoušků. --Egon Hostovský[6]
 • Svoboda je ošidná věc. Někteří lidé se považují za vězně, i když je v jejich moci dělat, co chtějí, a jít, kam se rozhodnou, kdežto jiní jsou srdcem volní i v okovech.
  --Brian Herbert, Kevin J. Anderson, Předehra k Duně: Harkonnenové
 • Dítě, které odmítne jít v otcových šlépějích, to je symbol jedinečné schopnosti člověka. "Nemusím být tím, čím byl můj otec. Nemusím uposlechnout pravidel svého otce ani věřit ve všechno, v co věřil on. Moje lidská síla spočívá v tom, že si mohu sám vybrat, v co věřit a v co nevěřit, nebo čím být a čím nebýt."
  --Frank Herbert, Děti Duny
 • Svoboda, to se opakuji, to říkám při každém svém povídání, není zadarmo. Ty oběti a utrpení byly obrovské. Svoboda není zaručena. Není zaručeno, že někde nevyleze nějaký blbec a někoho zase nezfamfrní, tak jak se nám to stalo. Svobodu je nutno pořád bránit. V nynější době globalizace jestliže je porušována svoboda v nějaké tramtárii, týká se to i nás. Je nutno s tím něco dělat, to si musíme uvědomit. A také nezapomínat na ty, kteří svobodu tady vydobyli, uhájili, obnovili.“[7] --Tomáš Sedláček
 • ...svoboda myšlení a svoboda projevu, zaručená Listinou základních práv a svoboda, a právo na osobní náhled na historické události nejsou bezbřehé.[8] --Zdeňka Galková
 • Myslím, že autentickou pravici čili ty, kteří pokládají za největší statek svobodu, tvoří tak čtvrtina Čechů. A bojím se, že tak je to už pomalu v celé Evropě. Když dáte na billboard nápis "Kolo do každé rodiny" a poukážete na to, že boháči mívají kola dvě, najde se mnoho lidí, kteří spravedlnost vidí v tom, že jedno kolo je třeba boháčům vzít a dát ho těm, co ho nemají.[9] --Petr Nárožný
 • Historie nás přesvědčuje, že kapitalismus je nutnou podmínkou pro politickou svobodu. --Milton Friedman
 • Žijte svobodou! Kde jinde chcete žít svobodou? V pekle nebo v nebi? Pozor jaký tam jsou zákony tak pozor na to! Svoboda je tu pro vás a tak ji využijte!
 • Umělec potřebuje svobodu, ne aby dělal, co chce, ale aby byl, kdo je. Umělec chce, co musí; technik chce, co může. Umělec žádá svobodu pro to, co je bytostně nutné; technik pro to, co je technicky možné. Kritériem umělcovým je schopnost svět obývat, činit jej obyvatelným; kritériem technikovým je schopnost svět dobývat, činit jej konzumovatelným. Rytmus prvého je bytostný; rytmus druhého ekonomický. Umělec se dává vést virtuálním rytmem přírody; technik usiluje vést svým strojovým rytmem přírodu.[10] -- Josef Šafařík
 • Každý člověk jest svoboden, každý má stejné právo rozmnožovati blaho své hmotné i duševní.[11] --František Ladislav Rieger
 • Není člověka, jenž by svobody nemiloval, avšak spravedlivý ji žádá pro všechny, nespravedlivý jen pro sebe.[11] --Ludwig Börne

Reference[editovat]

 1. CONSTANT, Benjamin. Mélanges de littérature et de politique. Paris, Pichon et Didier, 1829. [Viz předmluvu, str. VI.]
 2. Ouředník, Patrik. Hledání ztraceného jazyka Praha : Susa, 1997.
 3. BAKALÁŘ, Petr. Tabu v sociálních vědách. Praha : Votobia, 2003. 343 s. (Kontroverzně) ISBN 80-7220-135-2. str. 10
 4. Budoucnost svobody (The Future of Liberty), přel. Jaroslav Veis, Praha 2004,s.34
 5. Jan Pavel II.: encyklika Centesimus annus, č.4.
 6. Egon Hostovský, Všeobecné spiknutí, Praha 1969.
 7. http://www.myjsmetonevzdali.cz/cz/pribehy/pribeh-tomase-sedlacka.aspx
 8. Jan Šinágl: Rozhovor s novodobým politickým vězněm Patrikem Vondrákem, 5. 2. 2011.
 9. Rozhovor pro časopis Týden
 10. Na každý den 2011. Kalich 2010. Praha, s.124-125
 11. 11,0 11,1 KORÁB, Julius. Zlatá zrnka. Plzeň : V. Steinhauser, [1885]. S. 351.  

Externí odkazy[editovat]

 • Encyklopedický článek Svoboda ve Wikipedii
 • Slovníkové heslo svoboda ve Wikislovníku