Bytí

Z Wikicitátů
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ve výrocích[editovat]

Ověřené[editovat]

 • Příčinou toho [tj. dávání a tvoření] je, že bytí (einai) je každému žádoucí a milé. Naše bytí pak spočívá v činnosti (energeia), tedy v žití a v jednání. Bytí tvůrce pak spočívá v jeho díle skrze jeho činnost. Miluje tedy své dílo (ergon), protože miluje bytí (einai).[1]
  Aristotelés
 • Každé dodatečné pracovní místo a každý další, jiný prostředek ke zvyšování výkonu, slouží nakonec k obohacení lidského bytí všem. Nikdy nepřestanu dbát o to, aby plody hospodářského pokroku pronikaly ke stále širším vrstvám až nakonec dosáhnou všech vrstev našeho národa. [2]
  Ludwig Erhard
 • Jsoucno, které máme analyzovat, jsme vždy my, každý z nás sám pro sebe. Bytí tohoto jsoucna je vždy pro každého „moje“. ... Je to bytí, oč vždy každému tomuto jsoucnu samému jde.[3]
  Martin Heidegger
 • Voda je nejměkčí a nejslabší bytí na světě, v překonávání tvrdého a silného je však neporazitelná a není jí na světě rovno. Voda je dobro; přináší užitek všem a nesoupeří. Přebývá na nejnižších místech, jimiž všichni pohrdají. [4]
  Lao-c’
 • V Hamletovi totiž nejde o dilema života a smrti, ale o bytí a nebytí - a to je dost velký rozdíl. Shakespeare asi věděl, proč Hamletova otázka zní: "Být, či nebýt?", a ne "Žít, nebo nežít?", jak je to v Saudkově překladu. Žití je to, co máme společné se všemi živočichy. Skutečné lidské bytí je dar posvěcený darem myšlení: "Myslím - tedy jsem!" konstatuje Descartes. A naproti tomu: "Co je člověk, umí-li na životě vydobýt jen potravu a spánek? Pouhé zvíře! Ten, který nám dal schopnost přemýšlet...jistě si nepřál, aby božský rozum v nás bez užitku hnil," uvažuje Hamlet.[5]
  Radovan Lukavský
 • Nicota obchází bytí. To znamená, že bytí nemá žádnou potřebu nicoty, má-li být uvažováno, a my můžeme vyčerpávajícím způsobem prozkoumat jeho ideu, aniž najdeme sebemenší stopu po nicotě. Ale na druhé straně nicota, která není, může mít jen propůjčenou existenci a získává tak své bytíbytí. S nicotou jejího bytí se utkáváme pouze uvnitř hranic bytí, a totální zánik bytí by neznamenal nastolení říše ne-bytí, ale naopak současná zánik nicoty. Nebytí existuje pouze na hranici bytí.[6]
  Jean-Paul Sartre
 • Jsme vedeni přesvědčením, že lidská odlišnost je přirozenou a ničím a nikým nevymýtitelnou součástí lidského bytí, součástí, která doprovází lidstvo od samého počátku existence a bude lidstvo provázet až do jeho zániku. Jsme vedeni přesvědčením, že přirozené rozdíly mezi lidmi a vzájemné vztahy s nimi související nemůže žádný zákon uměle odstranit.[7]
  Boris Šťastný
 • Už vím, že chuť do života a radost z bytí může člověk načerpat snáz z počínání přírody než z počínání lidí.[8]
  Jan Werich

Připisované[editovat]

 • Být člověkem znamená snažit se být bohem. -- Jean-Paul Sartre
 • Být na okraji světa naní příznivá situace pro toho, kdo chce svět přetvořit. -- Simone de Beauvoirová
 • Být ničím a nic nemilovat je jedno a totéž. -- Ludwig Feuerbach
 • Být pravověrný znamená nemyslet - nemít potřebu myslet. Pravověrnost je nevědomí. -- George Orwell
 • Být radikální znamená uchopit věc u kořene. Kořen člověka je však člověk. -- Karl Marx
 • Být šťastný je největším úspěchem člověka. Je to odezva celé lidské bytosti na tvůrčí orientaci, směřující k člověku samotnému i k okolnímu světu. -- Erich Fromm
 • Být znamená milovat sebe sama. -- Ludwig Feuerbach
 • Být znamená být vnímán. -- George Berkeley
 • Bytí a nebytí vyrůstají jedno z druhého, těžké a lehké se vzájemně doplňují, dlouhé a krátké se vzájemně vytvářejí, vysoké a hluboké se vzájemně určují, tón a hlas se spolu vzájemně snoubí, před a po se vzájemně následují. -- Lao-c’
 • Bytí není ani dobré, ani zlé, ale kdyby člověk nedovedl rozlišovati mezi dobrem a zlem, vyhubil by se na této zemi, protože je nadán mnohotnějšími schopnostmi než jiní živočichové; zvířata ukazují svůj život právem silnějšího, člověk je schopen posloužiti si nejen právem silnějšího, ale i právem podlejšího. -- Josef Čapek
 • Bytí se ustavovalo seskupováním. Zdá se, že tíhne k tomu ustavovat se, aniž se muselo seskupovat. -- Antoine de Saint-Exupéry
 • Lidské bytí se nevyčerpává horizontálním pachtěním od narození ke smrti, nýbrž do něj vstupuje i jiný rozměr: schopnost věčnosti. Člověk je bytost, která je schopná vnímat nejen užitečnost, nýbrž i dobro, nejen přijatelnost, nýbrž i pravdu, nejen prospěšnost, nýbrž i krásu. -- Erazim Kohák
 • Život začíná tím, že je všechna požadovaná a dostatečná informace zkombinována tak, aby povstalo nové bytí. To vzniká přesně tehdy, když všechna potřebná informace přinesená spermií se spojí s informací přinesenou vajíčkem. Pokud spermie pronikne do vajíčka, povstává nová bytost. Ne teoretický člověk, ale už bytost, kterou budeme později nazývat Petr, Pavel nebo Marie. -- Jérôme Lejeune

Reference[editovat]

 1. Aristotelés, Etika Nikomachova 1168a5.
 2. Jan Berwid-Buquoy: Otec německého hospodářského zázraku - Ludwig Erhard. Praha: Professional Publishing 2006.
 3. M. Heidegger, Bytí a čas §9, str. 59.
 4. Lao-c’: Tao-te-ťing. Praha : Pragokoncert, 1969.
 5. Kašpárková, Marcela: Deset vyznání. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1995.
 6. BARROW, John D.. Teorie ničeho. Praha : Mladá fronta, 2005. ISBN 80-204-1156-9. S. 58.  
 7. návrh doprovodného usnesení k vládnímu návrhu na vydání zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), 14. března 2008
 8. Rovnost, říjen nebo listopad 1990 (přesné datum neznámé)

Související[editovat]

Život