Přeskočit na obsah

Biblická přísloví

Z Wikicitátů

Přísloví je jeden z oblíbených žánrů Bible, zejména Starého zákona. Svědčí o tom stejnojmenná biblická kniha Přísloví a kromě ní i mnoho přísloví v knize Kazatel a Job.[1] Citováno podle Českého ekumenického překladu (ČEP)[2], není-li uveden jiný překlad.

Přísloví z knihy Přísloví[editovat]

 • Nedomlouvej posměvači, aby tě nezačal nenávidět. Domlouvej moudrému a bude tě milovat. (Přísloví 9,8)
 • Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek. (Přísloví 11,24)
 • Kdo miluje napomenutí, miluje poznání, kdežto kdo domluvy nenávidí, je tupec. (Přísloví 12,1)
 • Někdo tlachá, jakoby probodával mečem, kdežto jazyk moudrých hojí. (Přísloví 12,18)
 • Pravdivé rty se zajistí navždy, kdežto jazyk zrádný na okamžik. (Přísloví 12,19)
 • Starosti člověka tíží v srdci, laskavé slovo ale radost navrátí. (Přísloví 12,25) překlad "Bible 21"
 • Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. (Přísloví 15,1)
 • Pýcha předchází pád. Domýšlivost klopýtnutí.(Přísloví 16,18)[3]
 • Násilník svého bližního láká a svádí ho na nedobrou cestu. (Přísloví 16,29)
 • Lepší suchá skýva a k tomu klid než dům plný obětních hodů a spory. (Přísloví 17,1)
 • Jako zlatá jablka se stříbrnými ozdobami je vhodně pronesené slovo.(Přísloví 25,11)
 • Oblaka s větrem, ale bez deště, to je muž, který klame slibováním darů. (Přísloví 25,14)
 • Jako vykotlaný zub a kulhavá noha je spoléhat se na věrolomného v den soužení. (Přísloví 25,19)
 • Jako sníh v létě a déšť ve žni, tak se nehodí k hlupákovi sláva. (Přísloví 26,1)
 • Na koně bič, na osla uzdu, na hřbet hlupáků hůl. (Přísloví 26,3)
 • Kdo kope jámu, padne do ní, a kdo valí balvan, na toho se zvrátí. (Přísloví 26,27)
 • Nechlub se zítřejším dnem, vždyť nevíš, co den zrodí.(Přísloví 27,1)
 • Ať tě chválí cizí a ne tvá vlastní ústa, cizinec a ne tvoje rty.(Přísloví 27,2)
 • Lepší jsou zjevná kárání než skrývaná láska. (Přísloví 27,5)
 • Věrně jsou míněny šlehy od milujícího, ale záludné jsou polibky nenávidícího. (Přísloví 27,6)
 • Lepší je blízký soused než vzdálený bratr. (Přísloví 27,10)
 • Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku. (Přísloví 27,19)
 • Chudý muž, který utiskuje nuzné, je jako déšť, který odplavuje půdu a nedává chléb.(Přísloví 28,3)
 • Lepší je chudák žijící bezúhonně než falešný obojetník, byť bohatý. (Přísloví 28,6)
 • Kdo obdělává svou půdu, nasytí se chlebem, kdežto kdo následuje povaleče, nasytí se chudobou (Přísloví 28,19)
 • Když se moudrý soudí s pošetilcem, ten se rozčiluje a posmívá bez ustání. (Přísloví 29,9)
 • O dvě věci tě prosím; neodpírej mi je, dříve než umřu: Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby, tak abych přesycen neselhal a neřekl: „Kdo je Hospodin?“ ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha. (Přísloví 30,7-9)

Přísloví z knihy Kazatel[editovat]

 • Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí. (Kazatel 5,9)
 • Všichni, kdo žijí, mají naději. Vždyť živý pes je na tom lépe než mrtvý lev. (Kazatel 9,4)
 • Pouštěj chléb svůj po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. (Kazatel 11,1)
 • Kdo příliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet. (Kazatel 11,4)

Přísloví z ostatních biblických knih[editovat]

 • Otcové jedli nezralé hrozny a synům trnou zuby. (Ezechiel 18,2b)

Srovnání některých českých biblických překladů[editovat]

 • Zlatý kroužek na rypáku vepře je žena krásná, ale svéhlavá a rozmarná. (Přísloví 11,22) ČEP[4]

* Zápona zlatá na pysku svině jest žena pěkná bez rozumu. (Přísloví 11,22) Kralická bible 1613

 • Hlupák soptí, co mu dech stačí, ale moudrý se vždycky ovládne. (Přísloví 29,11) ČEP

* Tupec dá průchod všem svým citům, moudrý se ale drží zpět. (Přísloví 29,11) Bible 21[5]

 • Lepší je chudák žijící bezúhonně než falešník a k tomu hlupák. (Přísloví 19,1) ČEP

* Lepší jest chudý, jenž chodí v upřímnosti své, nežli převrácený ve rtech svých, kterýž jest blázen. (Přísloví 19,1) Kralická bible 1613 * Lepší chudý poctivec než prolhaný pitomec. (Přísloví 19,1) Bible 21

Reference[editovat]

 1. viz heslo "Přísloví" Novotný, Adolf: Biblický slovník. Kalich Praha 1956, s.754-757
 2. Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost. 1979 (první vydání, další vydání se neustále revidují). http://www.biblenet.cz
 3. též podobně Přísloví 18,12 ale v jiném překladu "Bible 21": Pýcha předchází pád, slávu předchází pokora
 4. Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost. 1979 (první vydání, další vydání se neustále revidují). http://www.biblenet.cz/
 5. Bible, překlad 21. století, zkráceně Bible21 nebo B21, poprvé vyšel roku 2009 první části vyšly pod názvem Nová Bible kralická

Externí odkazy[editovat]