Martin Luther

Z Wikicitátů
Přejít na: navigace, hledání
Martin Luther
na obraze Lucase Cranacha st. z roku 1529

Martin Luther (10. listopadu 1483, Eisleben – 18. února 1546, Eisleben) byl německý teolog, kazatel a reformátor, zakladatel protestantismu, autor řady duchovních, politických, pedagogických spisů, církevních písní a překladů. Jeho nejvýznamnějším dílem je překlad Bible do němčiny.

Potvrzené výroky[editovat]

 • Ale děvka ďáblova, rozum, ta krásná běhna, přichází, a chce být chytrá, myslí si, že to, co říká, pochází z Ducha svatého; kdo nám pak pomůže? Ani právník či lékař, ani král či císař. Neboť je to největší děvka, kterou ďábel má. (poslední kázání ve Wittenbergu, 17. ledna 1546)
  (Aber des Tuefels Braut, Ratio, die shöne Metze, fähret herein, und will klug sein, und was sie saget, meinet sie, es sei der heilige Geist; wer will da helfen? Weder Jurist, Medicus, noch König oder Kaiser. Denn es ist die höchste Hure die der Teufel hat!)[1]
 • Kdybych věděl, že zítra bude konec světa, ještě dnes bych šel a zasadil jabloň.[2]
 • Křesťané by neměli být nazýváni mrtvými, ale spícími lidmi, a smrt by už neměla být nazývána smrtí, ale spánkem - hlubokým a bezesným.[3]
 • Nepravda je jako sněhová koule: čím déle se valí, tím je větší.[4]
 • Logika je ďáblova děvka.[5]
 • Ničeho se nebojím, protože nic nemám.[6]
 • Pohleď na zázrak! Evangelium spěchá do Pruska tryskem, zatímco v horním a dolním Německu ho s hněvem haní a odmítají.[7]
  (Z dopisu sambijskému biskupovi Georgu von Polentz napsanému poté, co tento přednesl první evangelické kázání v Prusku.)
 • Odpustek nenahrazuje ani první ani druhý díl pokání, tedy lítost nebo vyznání hříchů, ale jen třetí, tedy zadostiučinění. [8]
 • Pro nás se to nazývá a je to smrt, když zemřeme, ale pro Boha je to spánek - tak tichý, že tišší už být nemůže. [9]
 • Nikdo nemůže z Písma dokázat, že božská spravedlnost vyhledává nebo požaduje od hříšníka nějaké utrpení nebo zadostiučinění. Pak tedy [Božská spravedlnost] vyhledává a požaduje jedině jeho srdečnou a skutečnou lítost. [10]
 • Víno je silné, král je silnější, ženy jsou ještě silnější, ale pravda je nejsilnější.[11]
 • Až dosud nevěda učil jsem a zastával jsem všechny zásady Jana Husa. Všichni, zkrátka, jsme nevědomky husité, ano sám Pavel a Augustin jsou doslova husité.[12]
 • Dobrá a milostivá vůle Boží se jistě uskuteční i bez našeho modlení, ale my těmito slovy prosíme, aby se stávala také uprostřed nás.[13]

Nepotvrzené výroky[editovat]

 • Být hříšník a silně hřešit, ale ještě pevněji věřit a radovat se v Kristu.[zdroj?]
 • Člověk, který se modlí, je silnou zdí a pevností církve, je to velká křesťanská zbraň.[zdroj?]
 • Člověk, který není ochoten pro něco zemřít, není hoden toho, aby žil.[zdroj?]
 • Hudba je nejlepší umění. Zahání smutek.[zdroj?]
 • Kdo vůbec nemiluje víno, ženy ani zpěv, zůstává po celý život hlupákem.[zdroj?]
 • Můj hněv je hněvem Božím.[zdroj?]
 • Nic se nezapomíná pomaleji než urážka a rychleji než dobrodiní.[zdroj?]
 • Otálení a chvat jsou dvě sice protichůdné, avšak neužitečné vlastnosti.[zdroj?]
 • Odpověď na otázku: „Co dělal Bůh předtím, než stvořil svět?“ Seděl v křoví a řezal pruty, aby dal na zadek těm, kdo kladou takové otázky.[zdroj?]
 • Zatímco jsi žil, byl jsem ti morem. Až budeš umírat, budu ti smrtí.[zdroj?]
 • Žádný omyl není tak velký, aby neměl své posluchače.[zdroj?]

Lutherovy modlitby[editovat]

 • Ach, milý Pane Bože, Otče, dej nám své požehnání i v tomto časném a tělesném životě. Daruj nám a dopřej milostivě mír, ochraňuj nás před válkou a nepokojem. Dej nám příznivé počasí i hojnost plodů země. Nechť je do tvých rukou poručen každý dům, dvůr, muž, žena, i dítě. Zabraňuj ničitelům a všem andělům zla, kteří nám strojí škody a překážky. Amen.[14]
 • Děkuji ti, můj nebeský Otče, skrze Ježíše Krista, tvého milého Syna, že jsi mne zachoval od všeho zla a nebezpečí, a prosím tě, aby všechny mé činy a život se mohly líbit tobě. Do tvých rukou se odevzdávám s tělem, duší i se vším, co mám. Amen.[15]

Řekli o něm[editovat]

Reference[editovat]

 1. Dr. Martin Luthers Werke: Kritische Gesamtausgabe; Herman Boehlaus Nachfolger, Weimar 1914, svazek 51, strana 126
 2. Na každý den 2011, s.148. Kalich 2010
 3. Tomasi, Martino: Smrt a vzkříšení, nebe a peklo. Praha: Advent-Orion 1993. str.69.
 4. Reader´s Digest Výběr 12/07
 5. Stanislav Komárek: Příroda a kultura: svět jevů a svět interpretací, aneb, Jak je to doopravdy. Vesmír, Praha, 2000, 180 s.
 6. Sfinga křížovka 1/2008
 7. SCHOEPS, Hans-Joachim. Dějiny Pruska. Překlad Šárka Stellnerová, František Stellner. Praha : Garamond, 2004. 410 s. ISBN 80-86379-59-0. S. 13.  
 8. Martin Luther: Promluva o odpustcích a milosti. (český překlad)
 9. Tomasi, Martino: Smrt a vzkříšení, nebe a peklo. Praha: Advent-Orion 1993. str.69.
 10. Martin Luther: Promluva o odpustcích a milosti. (český překlad)
 11. MOSER, Friedhelm. Malá filozofie pro nefilozofy. [s.l.] : Levné knihy, 2010. ISBN 978-80-7309-865-0. S. 23. (česky) 
 12. Kronika Českých zemí. 4. vyd. Praha : Fortuna Libri, 2012. ISBN 978-80-7321-651-1. S. 255.  
 13. Na každý den 2017. Kalich Praha 2016, s.83
 14. Na každý den 2011. Kalich Praha 2010, s.129
 15. Na každý den 2017. Kalich Praha 2016, s.76
 16. MAYER, Norbert. "Martin Luther wollte eine erneuerte Kirche". diepresse.com [online]. 2012-04-22 [cit. 2012-04-23]. Dostupné online.
 17. FLYNN, Gabriel. Yves Congar: theologian of the church. [s.l.] : Peeters Publishers, 2005. ISBN 978-904291-668-5. S. 38. (en) 


Externí odkazy[editovat]