Modlitba

Z Wikicitátů
Přejít na: navigace, hledání

Ověřené výroky[editovat]

 • Byli jste někdy v jednom z oněch proslulých poutních kostelů v Rakousku, v Itálii nebo ve Francii, například v Lourdech? Viděli jste tam tisíce malých děkovných obrázků, berel, stříbrných srdcí a slova opakovaná na všech těch místech, napsaná prostě nebo umělecky: „Maria pomohla – Maria vždycky pomůže.“ Taková místa nevzniknou přes noc. Vyrůstají po staletí ze slz a modliteb. Jestli jste tu někdy klečeli, jestli jste sem někdy přinesli své starosti a obavy, najednou si na to všechno vzpomenete ve chvíli strachu, i když jste tisíce mil daleko. --Maria Augusta Trappová[1]
 • Modlitba je ne něco pasívního, trpkého. Modlitba je čin.[2] --Bedřich Jerie
 • Modlitba je plodná právě tím, že Bůh neodpovídá.[2] --Antoine de Saint-Exupéry
 • Poprvé jsem pochopil, že velikost modlitby spočívá především v tom, že na ni nepřichází odpověď, a že podobná směna nemá nic společného s nechutným obchodem. A že učit se modlitbě znamená učit se tichu. Že láska začíná teprve tam, kde už nelze čekat žádný dar. Láska je především modlitba a modlitba je ticho. --Antoine de Saint-Exupéry Citadela, Kapitola LVI
 • Modlitba - prosba, aby byly přírodní zákony anulovány ve prospěch jediného žadatele, jenž sám přiznává, že toho není hoden.[2] --Ambrose Bierce
 • Nemodlí-li se kdo v srdci, nadarmo pracuje jazykem a ničeho nedosáhne.--Jan Hus[3]
 • (O Otčenáši) Přesahá tato modlitba jiné v užitku; neb všecko, což jest potřebné duši nebo tělu, to vše v sedmi kusích té modlitby jest zavříno. A divným obyčejem, že nic neprosí, než co každému jest potřebno, protož bezpečně můžeme ji podati Pánu Bohu.--Jan Hus[4]
 • Modlitba jest řečení neb činění, kterýmž mysl člověka v Boha neb k Bohu nábožně se pozdvihá.--Jan Hus[5]

Připisované výroky[editovat]

Modlitba v Bibli[editovat]

Starý zákon[editovat]

 • Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš! -- Žalm 51,19.

Nový zákon[editovat]

 • A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen pravím vám, už mají svou odměnu. Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. -- Matouš 6,5-8

Citáty z modliteb[editovat]

 • Čtyři věci, Bože, ti mohu nabídnout, které nejsou nikde mezi tvými poklady: svou nicotnost, svou smutnou chudobu, svůj zhoubný hřích, svou upřímnou lítost. Přijmi tyto dary a přijmi jejich dárce. --Florence Nightingaleová.
 • Ó nejsladší Kriste, táhni nás slabé za sebou, poněvadž když ty nás nepotáhneš, nemůžeme tě následovat. Dej statečného ducha, aby byl pohotový, a je-li tělo mdlé, ať předchází, prostředkuje i následuje tvá milost, protože bez tebe nemůžeme nic činit, a dokonce ne pro tebe jít na ukrutnou smrt. Dej ducha odhodlaného, srdce nebojácné, víru pravou, naději pevnou a lásku dokonalou, abychom ze tebe nasadili nejtrpělivěji a s radostí svůj život. [6]--Jan Hus.
 • Ó, náš milý Bože,/ Povstali jsme z lože / A pěkně Tě prosíme, / Dej ať se Tě bojíme, / Bojíme a posloucháme / A přitom Tě rádi máme. Jan Karafiát: Broučci (ranní modlitba)[7]
 • Podvečer tvá čeládka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý Hospodine. Jan Karafiát: Broučci (večerní modlitba)[8]
 • Ach, milý Pane Bože, Otče, dej nám své požehnání i v tomto časném a tělesném životě. Daruj nám a dopřej milostivě mír, ochraňuj nás před válkou a nepokojem. Dej nám příznivé počasí i hojnost plodů země. Nechť je do tvých rukou poručen každý dům, dvůr, muž, žena, i dítě. Zabraňuj ničitelům a všem andělům zla, kteří nám strojí škody a překážky. Amen.[9]--Martin Luther.

Modlitba v kinematografii[editovat]

Reference[editovat]

 1. Maria Augusta Trappová: S písní kolem světa, Vyšehrad 1971, str. 102
 2. 2,0 2,1 2,2 Chromý, Z.: Abeceda moudrosti. Praha: Proxima 1992. str.211.
 3. Betlémské poselství II. kázání na jedenáctou neděli po Trojici, 23. srpna 1411. In: Betlémské poselství. Svazek II. Editor: Anna Císařová-Kolářová. Praha: Jan Laichter 1947
 4. Na každý den 2015. Kalich Praha 2014, s.121
 5. Na každý den 2015. Kalich Praha 2014, s.182 (Husův "Výklad modlitby")
 6. Sešli světlo své (Kniha modliteb a meditací). Kalich Praha 1970, s.141
 7. Karafiát, Jan: Broučci. Blok v Brně, 1967, s.84 a jinde + jiná vydání
 8. Karafiát, Jan: Broučci. Blok v Brně, 1967, s.103 a jinde + jiná vydání
 9. Na každý den 2011. Kalich Praha 2010, s.129

Externí odkazy[editovat]

 • Encyklopedický článek Modlitba ve Wikipedii