Hřích

Z Wikicitátů
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hřích je vědomé, dobrovolné a úmyslné porušení Božího zákona.

Ve výrocích[editovat]

 • Byl jsem veskrze hříšný. Jestliže Bůh může působit skrze mne, může působit skrze kohokoli.
 • Před hříchem utíkej jako před hadem, přiblížíš-li se, uštkne tě. Jeho zuby jsou jako zuby lva, rozsápou duše lidí.
 • Jestliže se vůle zaměří na nějakou věc, která sama o sobě odporuje lásce, jež nás směřuje k poslednímu cíli, už tím se hřích stává smrtelným, ... ať už je namířen proti Boží lásce, jako např. rouhání, křivá přísaha, nebo proti lásce k bližnímu, jako například vražda, cizoložství. Když se vůle hříšníka obrátí k nějaké věci, která v sobě nese nepořádek, ale není namířena proti lásce k Bohu nebo bližnímu, je to hřích všední, jako např. prázdná slova, nevhodný smích.
 • Synu můj, víš, že tě miluji. A přece, raději bych tě viděl mrtvého, než abych slyšela, že ses dopustil hříchu těžkého.
  • sv. Blanka k svému synu Ludvíkovi, pozdějšímu králi francouzskému[3]
 • Nehodně se modlí všichni, kdo prosí, aby se jim povedl jejich hřích. [4]
  • M.Jan Hus, český kazatel, mučedník, předchůdce reformátorů
 • /je sedm duchovních skutků milosrdenství/ - a ty sú: učiti hlúpého, raditi pochybujícímu, tresktati hřěšícieho, těšiti zarmúceného neb smutného, odpustiti vinu blížniemu, trpěti mile protivenstvie křivé, modliti sě i za nepřátely.-- Jan Hus[5]
  • M.Jan Hus, český kazatel, mučedník, předchůdce reformátorů
 • Svědomí jest své poznání, jímž se člověk sám zná a jest-li vinen hříchem či není a umí rozeznávati, jest-li hřích či není. Člověk má se varovati svědomí příliš širokého i svědomí příliš úzkého. Neb svědomí široké často má zlé za dobré, hřích za nehřích... A slove široké mínění, že jakož velký pytel slove široký, že velké věci v se béře, neb dům široký neb vrata široká, jimiž bez zavazení velký kůň, velbloud neb vůz projede, též to svědomí béře v sebe veliké hříchy. Také se má člověk varovati svědomí příliš úzkého, neb to vede člověka k zoufalství, neb dí člověku, že jest příliš zlý, že se hříchů právě nekaje neb nezpovídal, že nic dobře nečiní, a tak že dobré položí člověku za zlé. (Dcerka)[6]
  • M.Jan Hus, český kazatel, mučedník, předchůdce reformátorů
 • One leak will sink a ship: and one sin will destroy a sinner.[7]
  Jedna trhlina potopí loď, a jeden hřích zničí hříšníka.
  • John Bunyan, anglický baptistický kazatel, v knize „Poutníkova cesta“
 • Nikdy mě nepřestává uchvacovat, jak snadno lidské bytosti usoudí, že jakýkoliv hřích, který páchají, je nevinný a nikdo se o něm nikdy nedozví. Jako by si mysleli, že když hodí kámen do vody dostatečně opatrně, tak to nezpůsobí žádné vlny.
  • 11. Tasemníkův dopis Umaštěnkovi[8]
 • Ugly as sin.
  Ošklivý jako hřích.
  • anglické přirovnání [9]

Reference[editovat]

 1. Bible (ekumenický překlad), Praha 1985; Kniha Sírachovec, kapitola 21, verš 2 (str. 925)
 2. překlad a citace in Katechismus katolické církve, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2001, ISBN 80-7192-488-1, str. 465, odst. 1856
 3. ThDr. František Tomášek: Katolický katechismus, Česká katolická charita, Praha 1968; str. 128
 4. Betlémské poselství II. kázání na pátou neděli po Velikonocích, Prosebnou 17. května 1411. In: Betlémské poselství. Svazek II. Editor: Anna Císařová-Kolářová. Praha: Jan Laichter 1947
 5. Postila, kázání na čtvrtou neděli po Svaté Trojici. Na každý den 2015. Kalich 2014, s. 70
 6. Na každý den 1976. Kalich Praha 1975, s.64-65
 7. Pilgrim's Progress, Part 2, Section III (Poutníkova cesta, 2. část, 3. oddíl)
 8. Jim Forest: Emaily z pekla, Karmelitánské nakladatelství 2007, ISBN 978-80-7195-115-5 (str. 48)
 9. Merriam-Webster: ugly as sin

Související[editovat]

Externí odkazy[editovat]

 • Encyklopedický článek Hřích ve Wikipedii