Přeskočit na obsah

Evoluční teorie

Z Wikicitátů

Evoluční teorie je teorie předpokládájící, že vznik a vývoj života probíhal postupně hromaděním nahodilých změn a jejich selekcí: tj evolucí.

Ve výrocích[editovat]

 • Evoluce života a evoluční biologie jsou v podobném vztahu jako historie a historiografie.[1]
  Anton Markoš
 • Evoluce života na Zemi přirozeně je solidní vědecká teorie, která podává jednotný výklad dějů, které se odehrály v pozemské biosféře od doby vzniku života před minimálně 3,8 miliardy let. Podrobnosti najdete přirozeně jak v učebnicích evoluční biologie, tak v mnoha populárně/vědeckých knihách, které napsali naši odborníci, anebo které byly přeloženy do češtiny. Podtrhuji, že pro věřícího člověka tím nevzniká ani ten nejmenší problém, protože mezi vědou a vírou v křesťanském pojetí nemůže z principu být žádný rozpor. Rozpory jsou pochopitelně mezi vírou a pověrou a vědou a pavědou, ale tak tomu bylo odjakživa.[2]
  Jiří Grygar (v interview pro čtenáře Vira.cz)

Neozdrojované[editovat]

V dílech[editovat]

 • „...Šípy mé letěly tak daleko přes hory a doly, že přecházely zponenáhla za letu v ptactvo. Pohleď,“ a hodil na zem zabitého ptáka, vedle něhož položil šíp. „Zdalipak můžeš neviděti, že jsou téže konstrukce. Rovné ratiště jest páteří; ostrý hrot jest zobák; péra pak jeho jsou prvopočáteční opeření. Jest to pouhopouhé uzpůsobení a vývoj.“ Po chvíli mlčení pokýval král vážně hlavou a promluvil: „Ano; jistě jest evoluce ve všem.“[3]
  "...My arrows fled so far over mountain and valley that they turned slowly into fowls in their flight. See here," and he threw down a dead bird and laid an arrow beside it. "Can't you see they are the same structure. The straight shaft is the backbone; the sharp point is the beak; the feather is the rudimentary plumage. It is merely modification and evolution." After a silence the king nodded gravely and said, "Yes; of course everything is evolution."[4]
  Gilbert Keith Chesterton, Bouře a úvahy
 • Vzhledem k tomu, že teorie vzniku života nelze ověřit pozorováním, nemůže věda poskytnout žádné empirické informace o vzniku života. Může pouze navrhnout přijatelné varianty rekonstrukce událostí, které vedly ke zformování života na Zemi... Přirozená vysvětlení vzniku života jsou skutečně spekulativní. Znamená to ale, že veškerý výzkum na tomto poli je neplodný nebo bezcenný? Stejným způsobem lze posuzovat i pokus o rekonstrukci jakýchkoliv jedinečných událostí minulosti. Vždyť Scotland Yard nebo FBI využívají, občas dokonce s obrovským úspěchem, poznatky soudního lékařství v některých neobvyklých kriminálních případech. Krevní skvrny a otisky prstů, předkládané u soudu jako nepřímé důkazy, poskytují informace o pachateli. Jejich smysl spočívá v tom, že tvoří součást určitého spekulativního, ale přijatelného, scénáře, který rekonstruuje děj, jenž se udál v minulosti. Takový scénář zůstává, bez ohledu na jeho přijatelnost, vždy jen spekulací a pravda, která se skrývá za krevními skvrnami a otisky prstů, může být zcela odlišná. Pokud se porota rozhoduje na základě nepřímých důkazů, je zde vždy určité riziko a nejistota. A přece vynášejí poroty rozsudky i v takových případech a to za podmínky, že odůvodnění nevzbuzuje žádné rozumné pochybnosti. V tom spočívá hodnota spekulace při rekonstrukci nějaké uplynulé události. Vytvořený spekulativní scénář může přimět obžalovaného k doznání nebo může vést k objevení nových svědků; jeho hlavní hodnota ovšem spočívá v tom, jakým způsobem ho dokáže pohotový právník použít k vyvolání přesvědčivého dojmu na porotu, která vynáší konečný rozsudek. Výzkum chemické evoluce se nápadně podobá soudnictví. V souladu s názorem, že život vznikl pomocí procesů, které stále probíhají, uvádí řada vědců své laboratorní pozorování a experimenty jako nepřímé důkazy přirozeného vzniku života. Předpokládá se, že na tehdejší Zemi sice panovaly odlišné podmínky než v současnosti, ale probíhaly tytéž procesy. Jestliže nyní dokážeme v laboratoři reprodukovat podmínky, jaké byly v dávné minulosti, můžeme pozorovat i změny, které tenkrát proběhly. Na tomto přesvědčení jsou založeny prebiotické modelové experimenty, popisované v literatuře týkající se chemické evoluce.[5]
  Charles B. Thaxton, Tajemství vzniku života

Reference[editovat]

 1. ML: Darwin a darwinismus - věda, nebo ideologie? Zpráva ze semináře. Newsletter CEP, květen 2009, str. 7. URL: http://www.cepin.cz/docs/newslettery/05_2009_news.pdf
 2. Dostupné na http://www.vira.cz/rozhovory/rozhovor.php?sel_rozhovor=2
 3. G. K. Chesterton - Bouře a úvahy: Nadsázka; Aventinum, Nakl. Dra Ot. Štorcha-Mariena, Praha-Žižkov, 1927; str. 155; přeložil Čeněk Kočí
 4. G. K. Chesterton - Alarms and Discursions: The Long Bow
 5. Charles B. Thaxton: Tajemství vzniku života. Kritická analýza současných teorií, URL: http://www.memento.junweb.cz/tajemstvi/tajemstvi.htm . Kapitola 1: Rozpory v chemické teorii vzniku života, URL: http://www.memento.junweb.cz/tajemstvi/kapitola1.htm

Externí odkazy[editovat]