Historie

Z Wikicitátů
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ve výrocích[editovat]

 • Dějiny bez zeměpisu jsou naprosto bez života a pohybu jako mršina. -- Peter Heylin
 • Dějiny bývají kruté k velkým slovům i k velkým myšlenkám, nejsou-li do nich zapsané krví. — Martin Válek
 • Dějiny člověka jsou dějinami pojmů, o které postupně rozšířil své znalosti. — Antoine de Saint-Exupéry
 • Dějiny jsou jako moře. Zdálky vypadají monumentálně, ale když jste uprostřed, tak se vám dělá špatně. — Gabriel Laub
 • Dějiny jsou to, co se událo a co se stále znovu děje. — Thomas Mann
 • Dějiny jsou vlastně realizovaná poezie. — Jan Neruda
 • Dějiny lidstva jsou jedna řada ztracených příležitostí, které člověk propásl svou krátkozrakostí, tou věčnou vnitřní lehkovážností, která je jeho údělem. — Jean Dutourd
 • Dějiny lidstva nejsou ničím jiným než dramatickým zápasem toho lepšího v nás s tím horším v nás. — Václav Havel
 • Dějiny lidstva podobají se mně věčnému stavění babylónské věže. Lidstvo sobě vzpomene na jiný kousek nebe a chce k němu věž vystavět. Pachtí se dost dlouho za svým cílem; náhle však se rozpadne v několik náhledů, lidé sobě nerozumějí a staví znovu za novým cílem - zase zbytečně... — Jan Neruda
 • Dějiny nejsou přece "jinde"! Jsou tady, děláme je my všichni...; naše každodenní dobré či špatné počínání je jejich konstruktivní součástí; život není vně dějin a dějiny nejsou vně života. — Václav Havel
 • Dějiny - sbírka událostí, k nimž by nemuselo dojít. — Stanisław Jerzy Lec
 • Dějiny se dělají tak, že konečný výsledek vyplývá vždy z konfliktů mnoha jednotlivých vůlí… Neboť co chce jeden, je mařeno druhým, a z toho vychází něco, co nikdo nechtěl. — Friedrich Engels
 • Dějiny se neopakují. — Václav Škutin
 • Dějiny se nevracejí. Nelze je zopakovat. Tím důležitější je chápat jejich smysl a poučení, která z nich plynou. — Michail Sergejevič Gorbačov
 • Dějiny se obvykle opakují dvakrát: nejdříve jako drama a později jako komedie. — Karl Marx
 • Dějiny světa jsou světový soud. — Friedrich Schiller
 • Dějiny nemají žádný vyšší smysl a také nikam nesměřují. Jsou výsledkem prakticky nepřehledného množství silokřivek lidských zájmů a tužeb, civilizačních střetů i přírodních podmínek. — Vladimír Nálevka
 • Soudobé dějiny jsou infikovány lží jako děvka syfilidou. — Arthur Schopenhauer
 • Falšovatelé historie svobodu národa nezachraňují, ale ohrožují. — Václav Havel
 • Jak by se řeklo na Slovácku, história je veliká sviňa. A připraví potměšilé překvapení pro každého, kdo není schopen se z ní poučit.[1]Jiří Hanák
 • Historie je blbost… jediná historie, která za něco stojí, je ta, kterou vytváříme teď. — Henry Ford
 • Historie je noční můra, z níž se pokouším procitnout. — James Joyce
 • Historie je pro mne jen hřebík, na nějž věším svůj vlastní obraz. — Alexandre Dumas starší
 • Historie je svědectvím času, světlo pravdy, život paměti, učitelka života, zvěstovatelka dávných dob. — Marcus Tullius Cicero
 • Historie má své zákonitosti, své tempo a rytmus, daný tím, jak zrají objektivní a subjektivní faktory vývoje. Přehlížet to znamená vyvolávat nové problémy. — Michail Sergejevič Gorbačov
 • Historie nás přesvědčuje, že kapitalismus je nutnou podmínkou pro politickou svobodu. — Milton Friedman
 • Historie není ligová tabulka. — Vojtěch Zamarovský
 • Historie potvrzuje, že existuje souvislost mezi růstem a schopností v politice.[2]Lech Kaczyński
 • Historie se uceluje budoucností. — Karel Sabina
 • Historie tím, že lidi zpravuje o minulosti, umožňuje jim soudit přítomnost. — Thomas Jefferson[3]
 • Historie vždy je s to dáti povzbuzující příklad: byly a zašly velké imperialismy, byly a jsou malé národy, byla a bude jejich svoboda. — Karel Čapek
 • Historie, která se neptá, ta má svoje zákonitosti. Takže ta souvislost zákona odrazu v umění vychází vždycky z reality společnosti, z historie a jejich kvalitativních proměn. — Bohumil Hrabal
 • Každá nová epocha potřebuje nový výklad dějin a nějaký nový, strhující slogan. Dějiny nebyly, uzákoníme nové.[4]Jiří Franěk
 • Kdo je příliš připravený na dějiny, je mi trochu podezřelý.[5] -- Václav Havel
 • Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat. — George Santayana
 • Když vítězové píší dějiny, mají poražení co falzifikovat.[6]Zdeňka Ortová
 • Proč by se měla historie chápat? Historie je snůška jevů, kterým se každý historik snaží vtisknout alespoň trochu řád. Jsem snad jak zločinec Beneš, který chápal politiku a všechny humanitní obory jako vědy přírodovědecké, tj. že v nich platí pevné zákony?[7]Tomáš Krystlík
 • První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem. — Winston Churchill
 • Řečníkům je vskutku dovoleno lhát o historických záležitostech, aby mohli něco říci vybraněji. — Marcus Tullius Cicero
 • Smažme husitskou válku z naší historie, i zhasne sláva českého národa. Ta jediná doba váží více než ostatní naše dějství, ba více, než celé věky čínské říše. — Karel Havlíček Borovský
 • Učit se dějepisu znamená hledat a nalézat ty síly, které jsou příčinou oněch působení, které máme potom před očima jako dějinné události. — Adolf Hitler
 • Úloha osobnosti v dějinách sestává prakticky z ochoty dotyčné osobnosti zemřít nebo nechat se zabít dříve, než stačila odvolat. — Karel Kryl
 • V dějinách lidstva bylo napácháno takové množství pitomostí, že si to vůbec ani nedovedeme představit. — Konrad Adenauer
 • Kulturní marxismus politické korektnosti, stejně jako ekonomický marximus, zjednodušuje celý historický vývoj jen na jedno hledisko. Ekonomický marximus tvrdí, že veškeré dějiny určuje vlastnictví výrobních prostředků. Kulturní marxismus neboli politická korektnost tvrdí, že veškeré dějiny určuje moc, pomocí níž různé skupiny definované na základě rasy, pohlaví apod. ovládají ostatní skupiny. Všechno ostatní je lhostejné.[8]William Lind
 • Historik je prorok hledící zpět.[9]August Wilhelm Schlegel
 • Nepůjdu tak daleko, abych řekl, že zabývat se historií myšlení bez důkladného studia matematických idejí jednotlivých epoch je jako vynechat Hamleta ze hry, která je podle něho nazvána. To by bylo přespříliš. Ale jistě by bylo analogické vynechat postavu Ofélie. Takové přirovnání je obzvláště přesné, vždyť Ofélie je pro hru dosti podstatná, je půvabná – a poněkud bláznivá. Řekněme, že posedlost matematikou je posvátným šílenstvím lidského ducha, útočištěm před naléhavými požadavky každodenního dění.[10]Alfred North Whitehead
 • Tam, kde historie vidí otroctví, tam i bez svědectví musí předpokládat útěkyvzbouření.[11]
  Sergej Michajlovič Solovjov
 • Židovská otázka představuje osu, kolem níž se otáčí historie celého světa.[12]
  Wilhelm Marr

V dílech[editovat]

 • Jsou dějiny nestranné? A co jsou dějiny? Napsané vylíčení minulých událostí. Co je však událost? Je to fakt bezvýznamný? Nikoli, je to fakt důležitý. A jak dějepisec posoudí, že některý fakt je důležitý nebo není důležitý? Posuzuje jej libovolně, podle svého vkusu a své povahy, podle své představy, prostě jako umělec. Neboť fakta se vlastní svou povahou nedělí na fakta historická a na fakta nehistorická. Fakt je něco neskonale složitého. Vylíčí dějepisec fakta v jejich složitosti? To je nemožné. Vylíčí je zbavená téměř všech jednotlivostí, které je vytvářejí, a tudíž okleštěná, zmrzačená, odlišná od toho, co byla. Pokud jde o vzájemné vztahy mezi skutečnostmi, o tom raději nemluvme. Je-li fakt zvaný historický přivoděn, což je možné, což je pravděpodobné, jedním nebo několika fakty nehistorickými, a již proto neznámými, jak bude dějepisec moci určit vztah těchto fakt a jejich spojitost? A to předpokládám při tom všem, co tu říkám, že historik je má dokonale doložena bezpečnými svědectvími, kdežto ve skutečnosti je klamán a věnuje svou důvěru tomu či onomu svědkovi jen z důvodů citových. Dějiny nejsou věda, je to umění. Dopracujeme se v něm úspěchu, jen máme-li obrazotvornost.[13]
  Anatole France, Epikurova zahrada

Lidová slovesnost[editovat]

Reference[editovat]

 1. Jiří Hanák: Sviňa história. Právo, Publicistika, str. 6, 21. VI. 2010.
 2. Gazeta Wyborcza 18. července 2005
 3. RAMEŠ, Václav. Slovník pro historiky a návštěvníky archivů. Praha : Libri, 2005. ISBN 80-7277-175-2. Kapitola Slovo úvodem, s. 7.  
 4. Jiří Franěk: Hlas lidu Jiří Franěk. Právo, Publicistika, str. 6, 12. VIII. 2010.
 5. aha: Praha si připomíná zánik Varšavské smlouvy. 27. VI. 2011, ČT 24. URL: http://www.ct24.cz/domaci/128551-praha-si-pripomina-zanik-varsavske-smlouvy/
 6. Sfinga křížovka 26/2007
 7. http://krystlik.blog.cz/1110/delali-si-obrozenci-z-nasich-predku-legraci-ii
 8. BROWNE, Anthony. Úprk rozumu : politická korektnost a smrt veřejné rozpravy v moderní Británii. 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2009. 157 s (PNK ; sv. 3) ISBN 978-80-7363-240-3. str. 31
 9. BARROW, John D.. Teorie všeho. Překlad Jan Novotný. Praha : Mladá fronta, 1999. ISBN 82-204-0602-6. S. 53.  
 10. BARROW, John D.. Teorie všeho. Překlad Jan Novotný. Praha : Mladá fronta, 1999. ISBN 82-204-0602-6. S. 214.  
 11. Dějiny Ruska. [s.l.] : Nakladatelství Lidové noviny, 1995. ISBN 978-80-7422-026-5. S. 191.  
 12. EVANS, Richard J.. Nástup Třetí říše. [s.l.] : Dobrovský, 2006. ISBN 80-7306-257-7. S. 50.  
 13. Anatole France, Epikurova zahrada. Přeložila Jaroslava Vobrubová-Koutecká. SNKLHU, Praha 1955, str. 49.

Související[editovat]

Názvy děl[editovat]

Externí odkazy[editovat]

 • Encyklopedický článek Historie ve Wikipedii
 • Slovníkové heslo historie ve Wikislovníku