Přeskočit na obsah

Oscar Wilde

Z Wikicitátů
Oscar Wilde

Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde (16. října 1854, Dublin – 30. listopadu 1900, Paříž) byl v Anglii působící dramatik, prozaik, básník a esejista irského původu.

Výroky[editovat]

Ověřené[editovat]

 • Alkohol je prokletím dělnické třídy; práce je prokletím třídně uvědomělých pijáků.[1]
 • Citát je velmi užitečná náhražka vtipu.[1]
 • Člověk je nejméně sebou samým. Dej mu masku a poví pravdu.[2]
 • Člověk může věřit v nemožné, ale nikdy ne v nepravděpodobné.[1]
 • Demokracie – klacek na otloukání lidu lidmi a pro lidi.[1]
 • Doporučovat chudým, aby byli šetrní, je nejen groteskní, ale přímo urážlivé. Je to, jako bychom hladovějícího nabádali, aby méně jedl.[1]
 • Gentleman je člověk, který nikdy neraní city druhého neúmyslně.[1]
 • Historie se nikdy neopakuje. To jenom špatní historici se opakují.[1]
 • I malá dávka upřímnosti je škodlivá, velká už je naprosto katastrofální.[1]
 • Je lepší radovat se z květu růže, než strkat její kořen pod mikroskop.[3]
 • Jediné, co je horší, než když se o vás mluví, je to, když se o vás nemluví.[4]
 • Jestliže je život pro mne problém, musím být i já problém pro život.[1]
 • Jsme dnes natolik vzdělaní, že nás už nic kromě šťastného manželství nemůže překvapit.[1]
 • K čemu by bylo přátelství, kdyby člověk nemohl říct přesně to, co si opravdu myslí. Každý přece dovede říkat věci příjemné, potěšit a lichotit! Jen pravý přítel nám však řekne věci nepříjemné a nebude váhat nás zranit.[1]
 • K těm, jež milujeme, jsme vždycky nespravedliví.[1]
 • Když je dílo dokončeno, má svůj vlastní nezávislý život a může odevzdat docela jiné poselství, než bylo vloženo v jeho rty.[5]
 • Když jsme šťastni, jsme dobří, ale když jsme dobří, nejsme vždycky šťastni.[1]
 • Když se mnou lidé souhlasí, mám vždycky pocit, že se mýlím.[6]
 • Lidstvo neví, kam jde, a proto nikdy nemůže nalézt cestu.[1]
 • Lži jsou někdy pravdy těch druhých.[1]
 • Manžel – ten, kdo pomáhá své ženě řešit problémy, které by nikdy neměla, kdyby si ho nevzala.[1]
 • Mezi mnou a životem se prostírá neproniknutelná mlhovina slov.[1]
 • Mladí muži chtějí být věrní a nejsou, staří chtějí být nevěrní a nemohou.[7]
 • Mluvit pravdu je trapné, ale muset lhát je ještě trapnější.[1]
 • Mluvte s každou ženou, jakoby kdybyste ji miloval, a s každým mužem, jako kdybyste se nudil. Až skončí vaše první sezóna, budete mít pověst člověka s dokonalým společenským taktem.[8]
 • Modlitba by nikdy neměla mít žádnou odezvu, přestala by totiž být modlitbou a stala by se pouhou korespondencí.[1]
 • Morálka je většinou jen póza, kterou přijímáme vůči osobám, jež nemůžeme vystát.[1]
 • Můj vkus je velmi prostý. Spokojím se vždycky s tím nejlepším.[1]
 • Náklonností jsem Francouz, národností Ir, násilím Angličanů přinucen, abych se vyjadřoval jazykem Shakespeara.[1]
 • Nemusíte mě chválit ani obviňovat; úplně stačí, když mi budete rozumět.[1]
 • Nikde se nelze nudit tak výborně jako v rodinném kruhu.[1]
 • Podstatou optimismu je děs z prázdna.[1]
 • Svět je sice divadlo, ale role jsou mizerně obsazeny.[1]
 • Svou přirozenou inklinací i vlastní volbou jsem oddán zahálce.[1]
 • Sympatizovat s úspěchy přítele – to vyžaduje velmi jemnou povahu.[4]
 • Štěstí ženatého muže záleží na ženách, se kterými se neoženil.[4]
 • Tajemství života není v tom, co nevidíme, nýbrž v tom, co vidíme.[1]
 • Tělo hřeší najednou a je konec s jeho hříchem, neboť skutek jest jakýmsi druhem očisty.[9]
 • To ryzí zlato svého života, jež nám ženy dávají, vždycky požadují nazpět v drobných.[1]
 • Tragika žen: časem se velmi podobají svým matkám. Tragika mužů: že se svým matkám podobat nezačnou.[1]
 • V Anglii nemá vzdělání naštěstí vůbec žádný vliv.[1]
 • V poslanecké sněmovně není jediná osoba, která by stála za portrét; mnohé by však stálo za to zmalovat.[1]
 • V každém z nás je něco mrtvého a to mrtvé je naděje. (Z knihy Jean Sassonové)
 • Věda je archiv mrtvých náboženství.[1]
 • Všichni se sice nalézáme ve škarpě, ale někteří z nás se dívají ke hvězdám.[1]
 • Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.[4]
 • Ze všeho nejraději mluvím o ničem – je to totiž jediná věc, o které opravdu něco vím.[1]
 • Znát své přátele, to je velmi nebezpečné.[1]
 • Ztratit jednoho z rodičů je velká smůla, ale ztratit oba, to už je opravdu opovážlivá lehkomyslnost.[1]
 • Žádná psychologie nedokáže ženu vysvětlit; z toho také pramení její síla. Muže lze zkoumat, ženu lze jen obdivovat.[1]
 • Žádný civilizovaný člověk jakživ nelituje žádné rozkoše, necivilizovaný člověk totiž ani neví, co to rozkoš je.[10]
 • Žádný muž ještě v životě neuspěl, pokud neměl podporu žen.[1]
 • Žít je nejvzácnější věc na světě; většina lidí jen bídně přežívá.[1]
 • Žít v souladu se společností lze jenom za cenu nesouladu se sebou samým.[1]
 • Život jest otázkou taktu.[9]

Neozdrojované[editovat]

 • Ambice jsou posledním útočištěm před selháním.
 • Jediný způsob, jak se zbavit pokušení, je vzdát se mu.
 • Láska se podobá jen lásce, k ničemu jinému ji nelze přirovnat.
 • Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.
 • Nehřeší ten, kdo hřeší z lásky.
 • Láska vdaných žen je na světě to nejcennější, ale jejich manželé to nevědí.
 • Přesností se sami připravujeme o čas.
 • Vlastní chyby nazýváme zkušenostmi.
 • Všichni vězíme v bahně, jen někteří z nás se dívají ke hvězdám.
 • Jenom posvátných věcí stojí za to se dotýkat.
 • Mohu odolat všemu, kromě pokušení.
 • Požehnáni budiž ti, kteří nemají co říci a drží zobák.
 • Žít, to je ta nejvzácnější věc na světě, neboť většina lidí jenom existuje.
 • Láska je nenasytná. Dosáhne štěstí a chce ráj.
 • Lze odpustit člověku, když dělá něco užitečného, pokud se tomu neobdivuje.
 • Když dělá člověk něco neužitečného, lze ho omluvit jen tehdy, když se tomu nesmírně obdivuje.
 • Veškeré umění je zcela neužitečné.
 • Mír je pokračováním války jinými prostředky.
 • Jen lidé povrchní nesoudí podle zevnějšku.
 • Kde se nudíme lépe než v kruhu rodiny?
 • Všechno, čím někdo vyniká, získává mu nepřátele. Člověk musí být zcela průměrný, aby byl oblíben.
 • Starci všemu věří, muži o všem pochybují, mladí všechno vidí.
 • Jediná společnost, ve které člověk vydrží, je jeho vlastní.
 • Soudím, že pánbůh tvoře člověka přecenil své schopnosti.
 • Jen dva druhy lidí jsou opravdu okouzlující: ti kteří vědí úplně všechno a ti co nevědí vůbec nic.
 • Kdyby se praobyvatel jeskyně uměl smát, dějiny by se vyvíjely jinak.
 • Pro ženu, kterou jednou miloval, udělá muž snad všechno na světě, jen ne to, aby ji miloval znovu.
 • Je absurdní tvrdit, že v Americe nemají žádné zříceniny ani zvláštnosti, když Američané mají své matky a své způsoby.
 • Mezi mužem a ženou neexistuje přátelství – jen vášeň, nepřátelství, láska – ale žádné přátelství.
 • Inteligence není choroba nakažlivá.
 • Život je krásné divadlo, žel, repertoár nestojí za nic.
 • Udílet rady je vždy chybou, ale dáš-li dobrou radu, nebude ti nikdy odpuštěno.
 • Nikdy si dobré rady nenechávám pro sebe, ihned je dávám dál. To je taky to jediné, co se s nimi dá dělat.
 • Jak je smutné utěšovat se myšlenkou, že jiní jsou na tom hůř.
 • Chudí myslí na peníze ještě více než bohatí. V tom je jejich největší bída.
 • Smích není špatný začátek přátelství a je jeho nejlepším koncem.
 • Pochvala znamená dveře k přátelství.
 • Krása má tolik významů, jako člověk má nálad. Je symbolem symbolů.
 • Kdo se zamiluje sám do sebe, nebude mít žádného soka.
 • Láska by měla odpouštět všechny hříchy, jen ne hříchy vůči sobě.
 • To, co pohání svět vpřed, není láska, ale pochybnost o ní.
 • V životě jsou jen dvě tragédie. Jedna je nedostat to, co chceme. A ta druhá, dostat to.
 • Zkušeností nazýváme jednoduše své chyby a omyly.
 • Umění žít. To je to jediné, opravdu krásné umění, které jsme v moderní době vytvořili. Věřím, že kdyby alespoň jeden člověk mohl plně a cele využít svůj život, dát tvar každému citu, výraz každé myšlence, uskutečnění každému snu, světu by se dostalo takového svěžího, radostného podnětu, že bychom zapomněli na všechny choroby středověku a vrátili se k helénskému ideálu. Ba možná k něčemu ještě jemnějšímu, bohatšímu, než je ideál helénský. Doufám, že jednou najdeme ve svých srdcích tolik svobody a pravdy, že umění bude světem, v němž budeme žít, a každý bude umělcem.
 • Ženy jsou pohlaví ozdobné – nikdy nemají co říci, ale říkají to roztomile.

Urážky[editovat]

 • Je absurdní tvrdit, že v Americe nejsou žádné zříceniny ani zvláštnosti, když Američané mají své matky a své způsoby.
 • Jistěže Amerika byla objevena mnohokrát před Kolumbem, ale vždycky se to podařilo ututlat.
 • Pokud jde o hudbu, mám nejraději Wagnera. Je to takový kravál, že člověk může klidně mluvit celou dobu nahlas, aniž by lidé kolem slyšeli, co říká. To je obrovská výhoda.
 • Lidé od hudby vždycky chtějí, aby byl člověk zcela němý ve chvíli, kdy on sám si přeje být absolutně hluchý.
 • Moderní žurnalismus má velký význam. Tím, že nám přináší názory nevzdělanců, informuje nás o ignoranci veřejnosti.
 • Veškerá špatná poezie pramení z upřímných pocitů.
 • Pouze nudní lidé jsou oslniví u snídaně.
 • Jako spisovatel zvládl všechno, kromě jazyka; jako romanopisec umí cokoli s výjimkou vyprávění příběhu; jako umělec je všechno, jen ne srozumitelný.(O. W. o Georgi Meredithovi (12. února 1828 – 18. května 1909), který byl anglický romanopisec a básník viktoriánské éry.)
 • Člověk by neměl být k anglickým romanopiscům příliš krutý, vždyť jsou jedinou relaxací intelektuálně nezaměstnaných.[11]

(Zatím) neověřené výroky[editovat]

 • Bigamie, to je jedna žena navíc. Monogamie taky.
 • Cigareta je typ dokonalého potěšení. Je úžasná a zanechává nás neuspokojeny. Co víc si můžeme přát.
 • Co nám v životě nejvíc chybí, je někdo, kdo by za nás udělal to, co můžeme udělat sami.
 • Cynismus je umění vidět věci takové, jaké jsou, a ne takové, jaké by být měly.
 • Děti začínají tím, že své rodiče milují, později je odsuzují a jen zřídkakdy, pokud vůbec, jim odpouštějí.
 • Móda je tak nesnesitelný druh ohavnosti, že ji musíme obměňovat každých šest měsíců. (Fashion is a form of ugliness so intolerable that we have to alter it every six month.)
 • Každý úspěch, jehož dosáhneme, nám udělá nepřítele. Chceme-li být oblíbeni, musíme být průměrní.
 • Kdykoli člověk udělá něco dokonale hloupého, udělá to vždycky z nejušlechtilejších pohnutek.
 • Láska by měla odpouštět všechny hříchy, jenom ne hříchy vůči sobě.
 • Láska je mocnější než jakákoliv síla a moudřejší než filosofie.
 • Láska už není v módě. Zabili ji básníci. Napsali toho o ní tolik, že lidé už na lásku nevěří. Nepřekvapuje mě to. Pravá láska totiž trpí a mlčky snáší utrpení.
 • Mladí lidé si myslí, že peníze jsou to nejdůležitější na světě. Když zestárnou, vědí to jistě.
 • Obdivujeme lidi pro jejich sílu, ale těžíme z jejich slabostí.
 • Smích není špatný začátek přátelství a je jeho nejlepším koncem.
 • Soudím, že Bůh tvoře člověka přecenil svoje možnosti.
 • Tajemství lásky je větší než tajemství smrti.
 • Ten nehřeší, kdo hřeší z lásky.
 • Ten, kdo se zamiluje sám do sebe, nebude mít žádného soka.
 • Žurnalismus ospravedlňuje svou vlastní existenci velkým darwinistickým principem přežití těch nejsprostších.
 • Patriotismus je mizernou ctností
 • Slyšel jsem o vás tolik pomluv, že nemohu pochybovat o tom, že jste skvělý člověk.

Ve výrocích[editovat]

 • Jsem si jist, že Oscar nenašel brány nebes zavřené, protože by bylo škoda nechat venku tak zábavného společníka. — George Bernard Shaw[12]

Dílo[editovat]

Reference[editovat]

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 Moudrost a vtip Oscara Wildea. Praha: LEDA 2008.
 2. Rovnost 5. 10. 1990
 3. Česká televize. Kalendárium [online]. 2016-07-03, [cit. 2017-02-14]. Video není dostupné. Dostupné online.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Kalendář VZP 2003
 5. Sfinga křížovka 2/2008
 6. VANĚK, Zdeněk. Kaleidoskop. 1. vyd. Plzeň : Zdeněk Vaněk, 2009. 420 s. Dostupné online. ISBN 978-80-254-5071-0. S. 33.  
 7. Laura Janáčková. Muži chtějí potvory. Ilustrace Aleš Čuma; design Lenka Kuchařová; fotografie Renata Janásová. 1. vyd. Brno : Grifart spol. s r.o. 181 s. ISBN 978-80-905337-2-1. Kapitola Co muži chtějí, s. 10.  
 8. VELÍŠEK, Martin. Oscar Wilde: Bezvýznamná žena. Foto Petr Gojda; Rozhlasové jeviště. Český rozhlas Vltava [online]. , 21. prosinec 2019 [cit. 2019-12-28]. Dostupné online.
 9. 9,0 9,1 JELÍNEK, Sláva Václav. Sir Lee Farguhar: neobyčejná dobrodružství gentlemana: román. 1. vyd. Svazek 1. Praha : Josef Šrámek, 1924–1925. (250 s.) (Románové noviny.) Kapitola I., s. 7.  
 10. KOTKOVÁ, Lea. Tantrická masáž na vlastní kůži: Prožijte svou sexualitu naplno. . Žena.cz [online]. , 24. září 2018 [cit. 2018-10-04]. Dostupné online.
 11. LEACH, Maria. Největší urážky. Překlad Karel Kvapil. 1. vyd. Praha : ETC Publishing, 1997. ISBN 80-86006-38-7.  
 12. BÍČ, Jindřich. Z luxusu do vězení. History revue, prosinec 2009, čís. 12, s. 80. ISSN 1803-0440.

Externí odkazy[editovat]