Oscar Wilde

Z Wikicitátů
Přejít na: navigace, hledání
Oscar Wilde

Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde (16. října 1854, Dublin – 30. listopadu 1900, Paříž) byl v Anglii působící dramatik, prozaik, básník a esejista irského původu.


Ověřené výroky[editovat]

 • Ambice jsou posledním útočištěm před selháním.
 • Alkohol je prokletím dělnické třídy; práce je prokletím třídně uvědomělých pijáků. [1]
 • Citát je velmi užitečná náhražka vtipu. [1]
 • Člověk je nejméně sebou samým. Dej mu masku a poví pravdu.[2]
 • Člověk může věřit v nemožné, ale nikdy ne v nepravděpodobné. [1]
 • Demokracie - klacek na otloukání lidu lidmi a pro lidi. [1]
 • Doporučovat chudým, aby byli šetrní, je nejen groteskní, ale přímo urážlivé. Je to, jako bychom hladovějícího nabádali, aby méně jedl. [1]
 • Gentleman je člověk, který nikdy neraní city druhého neúmyslně. [1]
 • Historie se nikdy neopakuje. To jenom špatní historici se opakují. [1]
 • I malá dávka upřímnosti je škodlivá, velká už je naprosto katastrofální. [1]
 • Je lepší radovat se z květu růže, než strkat její kořen pod mikroskop.[3]
 • Jediný způsob, jak se zbavit pokušení, je vzdát se mu.
 • Jediné, co je horší, než když se o vás mluví, je to, když se o vás nemluví.[4]
 • Jestliže je život pro mne problém, musím být i já problém pro život. [1]
 • Jsme dnes natolik vzdělaní, že nás už nic kromě šťastného manželství nemůže překvapit. [1]
 • K čemu by bylo přátelství, kdyby člověk nemohl říct přesně to, co si opravdu myslí. Každý přece dovede říkat věci příjemné, potěšit a lichotit! Jen pravý přítel nám však řekne věci nepříjemné a nebude váhat nás zranit. [1]
 • K těm, jež milujeme, jsme vždycky nespravedliví. [1]
 • Když je dílo dokončeno, má svůj vlastní nezávislý život a může odevzdat docela jiné poselství, než bylo vloženo v jeho rty.[5]
 • Když jsme šťastni, jsme dobří, ale když jsme dobří, nejsme vždycky šťastni.[1]
 • Lidstvo neví kam jde, a proto nikdy nemůže nalézt cestu. [1]
 • Lži jsou někdy pravdy těch druhých. [1]
 • Manžel - ten, kdo pomáhá své ženě řešit problémy, které by nikdy neměla, kdyby si ho nevzala. [1]
 • Mezi mnou a životem se prostírá neproniknutelná mlhovina slov. [1]
 • Mluvit pravdu je trapné, ale muset lhát je ještě trapnější. [1]
 • Mluvte s každou ženou, jako byste ji miloval, a s každým mužem, jako byste se nudil. Zanedlouho vás budou považovat za člověka s dokonalým taktem. [1]
 • Modlitba by nikdy neměla mít žádnou odezvu, přestala by totiž být modlitbou a stala by se pouhou korespondencí. [1]
 • Morálka je většinou jen pósa, kterou přijímáme vůči osobám, jež nemůžeme vystát. [1]
 • Můj vkus je velmi prostý. Spokojím se vždycky s tím nejlepším. [1]
 • Náklonností jsem Francouz, národností Ir, násilím Angličanů přinucen, abych se vyjadřoval jazykem Shakespeara. [1]
 • Nemusíte mě chválit ani obviňovat; úplně stačí, když mi budete rozumět. [1]
 • Nikde se nelze nudit tak výborně jako v rodinném kruhu. [1]
 • Podstatou optimismu je děs z prázdna.[1]
 • Svět je sice divadlo, ale role jsou mizerně obsazeny. [1]
 • Svou přirozenou inklinací i vlastní volbou jsem oddán zahálce. [1]
 • Sympatizovat s úspěchy přítele – to vyžaduje velmi jemnou povahu.[4]
 • Štěstí ženatého muže záleží na ženách, se kterými se neoženil.[4]
 • Tajemství života není v tom, co nevidíme, nýbrž v tom, co vidíme. [1]
 • To ryzí zlato svého života, jež nám ženy dávají, vždycky požadují nazpět v drobných. [1]
 • Tragika žen: časem se velmi podobají svým matkám. Tragika mužů: že se svým matkám podobat nezačnou. [1]
 • V Anglii nemá vzdělání naštěstí vůbec žádný vliv. [1]
 • V poslanecké sněmovně není jediná osoba, která by stála za portrét; mnohé by však stálo za to zmalovat. [1]
 • Věda je archiv mrtvých náboženství. [1]
 • Všichni se sice nalézáme ve škarpě, ale někteří z nás se dívají ke hvězdám. [1]
 • Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.[4]
 • Ze všeho nejraději mluvím o ničem - je to totiž jediná věc, o které opravdu něco vím. [1]
 • Znát své přátele, to je velmi nebezpečné.[1]
 • Ztratit jednoho z rodičů je velká smůla, ale ztratit oba, to už je opravdu opovážlivá lehkomyslnost. [1]
 • Žádná psychologie nedokáže ženu vysvětlit; z toho také pramení její síla. Muže lze zkoumat, ženu lze jen obdivovat. [1]
 • Žádný muž ještě v životě neuspěl, pokud neměl podporu žen. [1]
 • Žít je nejvzácnější věc na světě; většina lidí jen bídně přežívá. [1]
 • Žít v souladu se společností lze jenom za cenu nesouladu se sebou samým. [1]
 • Láska se podobá jen lásce,k ničemu jinému ji nelze přirovnat.
 • Kdo má tak málo fantazie,že své lži musí opírat o důkazy měl by raději rovnou mluvit pravdu.
 • Nehřeší ten,kdo hřeší z lásky.
 • Láska vdaných žen je na světě to nejcennější,ale jejich manželé to nevědí.
 • Přesností se sami připravujeme o čas.
 • Vlastní chyby nazýváme zkušenostmi.
 • Všichni vězíme v bahně,jen někteří z nás se dívají ke hvězdám.
 • Ženy byly stvořeny aby byly milovány,ne proto aby byly chápány.
 • Jenom posvátných věcí stojí za to se dotýkat.
 • Mohu odolat všemu,kromě pokušení.
 • Požehnáni budiž ti,kteří nemají co říci a drží zobák.
 • Žít,to je ta nejvzácnější věc na světě,nebotˇ většina lidí jenom existuje.
 • Láska je nenasytná.Dosáhne štěstí a chce ráj.
 • Lze odpusti člověk když dělá něco neužitečného,pouze když se tomu nesmírně obdivuje.Na veškerém umění nevidím nic užitečného.
 • Mír je pokračováním války jinými prostředky.
 • Jen lidé povrchní nesoudí podle zevnějšku.
 • Kde se nudíme lépe než v kruhu rodiny?
 • Všechno,čím někdo vyniká,získává mu nepřátele.Člověk musí být zcela průměrný aby byl oblíben.
 • Starci všemu věří,muži o všem pochybují,mladí všechno vidí.
 • Jediná společnost ve které člověk vydrží je jeho vlastní.
 • Soudím,že pánbůh tvoříc člověka přecenil své schopnosti.
 • Jen dva druhy lidí jsou opravdu okouzlující:ti kteří vědí úplně všechno,a ti co nevědí vůbec nic.
 • Kdyby se praobyvatel jeskyně uměl smát,dějiny by se vyvíjely jinak.
 • Pro ženu kterou jednou miloval,udělá muž snad všechno na světě,jen ne to aby ji miloval znovu.
 • Je absurdní tvrdit,že v Americe nemají žádné zříceniny ani zvláštnosti,když američané mají své matky a své způsoby.
 • Mezi mužem a ženou neexistuje přátelství-jen vášenˇ,nepřátelství,láska-ale žádné přátelství.
 • Inteligence není choroba nakažlivá.
 • Život je krásné divadlo,žel repertoár nestojí za nic.
 • Udílet rady je vždy chybou,ale dáš-li dobrou radu,nebude ti nikdy odpuštěno.
 • Nikdy si dobré rady nenechávám pro sebe,inhed je dávám dál.To je taky to jediné co se s nimi dá dělat.
 • Jak je smutné utěšovat se myšlenkou že jiní jsou na tom hůř.
 • Chudí myslí na peníze ještě více než bohatí.V tom je jejich největší bída.
 • Smích není špatný začátek přátelství,a je jeho nejlepším koncem.
 • Pochvala znamená dveře k přátelství.
 • Krása má tolik významů,jako člověk má nálad.Je symbolem symbolů.
 • Kdo se zamiluje sám do sebe nebude mít žádného soka.
 • láska by měla odpouštět všechny hříchy,jen ne hříchy vůči sobě.
 • To,co pohání svět vpřed není láska,ale pochybnost o ní.
 • V životě jsou jen dvě tragédie. Jedna je nedostat to, co chceme. A ta druhá, dostat to.
 • Zkušeností nazýváme jednoduše své chyby a omyly.
 • Umění žít.To je to jediné, opravdu krásné umění, které jsme v moderní době vytvořili.Věřím, že kdyby alespoň jeden člověk mohl plně a cele využít svůj život, dát tvar každému citu, výraz každé myšlence, uskutečnění každému snu, světu by se dostalo takového svěžího, radostného podnětu, že bychom zapomněli na všechny choroby středověku, a vrátili se k helénskému ideálu.Ba možná k něčemu ještě jemnějšímu,bohatšímu než je ideál helénský.Doufám, že jednou najdeme ve svých srdcích tolik svobody a pravdy, že umění bude světem,v němž budeme žít, a každý bude umělcem.

Ženy jsou pohlaví ozdobné - nikdy nemají co říci, ale říkají to roztomile.

Urážky[editovat]

 • Je absurdní tvrdit, že v Americe nejsou žádné zříceniny ani zvláštnosti, když Američané mají své matky a své způsoby.
 • Jistěže Amerika byla objevena mnohokrát před Kolumbem, ale vždycky se to podařilo ututlat.
 • Pokud jde o hudbu, mám nejraději Wagnera. Je to takový kravál, že člověk může klidně mluvit celou dobu nahlas, aniž by lidé kolem slyšeli co říká. To je obrovská výhoda.
 • Lidé od hudby vždycky chtějí, aby byl člověk zcela němý ve chvíli, kdy on sám si přeje být absolutně hluchý.
 • Moderní žurnalismus má velký význam. Tím, že nám přináší názory nevzdělanců, informuje nás o ignoranci veřejnosti.
 • Veškerá špatná poezie pramení z upřímných pocitů.
 • Pouze nudní lidé jsou oslniví u snídaně.
 • Jako spisovatel zvládl všechno, kromě jazyka; jako romanopisec umí cokoli s výjimkou vyprávění příběhu; jako umělec je všechno, jen ne srozumitelný.(O.W. o Georgi Meredithovi (12. února 1828 - 18. května 1909), který byl anglický romanopisec a básník viktoriánské éry.)
 • Člověk by neměl být k anglickým romanopiscům příliš krutý, vždyť jsou jedinou relaxací intelektuálně nezaměstnaných. [6]

(Zatím) neověřené výroky[editovat]

 • Bigamie, to je jedna žena navíc. Monogamie taky.
 • Cigareta je typ dokonalého potěšení. Je úžasná a zanechává nás neuspokojeny. Co víc si můžeme přát.
 • Co nám v životě nejvíc chybí, je někdo, kdo by za nás udělal to, co můžeme udělat sami.
 • Cynismus je umění vidět věci takové, jaké jsou, a ne takové, jaké by být měly.
 • Děti začínají tím, že své rodiče milují, později je odsuzují a jen zřídkakdy, pokud vůbec, jim odpouštějí.
 • Fashion is a form of ugliness so intolerable that we have to alter it every six month. - Móda je tak nesnesitelný druh ohavnosti, že ji musíme obměňovat každých šest měsíců.
 • Každý úspěch, jehož dosáhneme, nám udělá nepřítele. Chceme-li být oblíbeni, musíme být průměrní.
 • Kdykoli člověk udělá něco dokonale hloupého, udělá to vždycky z nejušlechtilejších pohnutek.
 • Láska by měla odpouštět všechny hříchy, jenom ne hříchy vůči sobě.
 • Láska je mocnější než jakákoliv síla a moudřejší než filosofie.
 • Láska už není v módě. Zabili ji básníci. Napsali toho o ní tolik, že lidé už na lásku nevěří. Nepřekvapuje mě to. Pravá láska totiž trpí a mlčky snáší utrpení.
 • Mladí lidé si myslí, že peníze jsou to nejdůležitější na světě. Když zestárnou, vědí to jistě.
 • Obdivujeme lidi pro jejich sílu, ale těžíme z jejich slabostí.
 • Smích není špatný začátek přátelství a je jeho nejlepším koncem.
 • Soudím, že Bůh tvoře člověka přecenil svoje možnosti.
 • Tajemství lásky je větší než tajemství smrti.
 • Ten nehřeší, kdo hřeší z lásky.
 • Ten, kdo se zamiluje sám do sebe, nebude mít žádného soka.
 • Žurnalismus ospravedlňuje svou vlastní existenci velkým darwinistickým principem přežití těch nejsprostších.
 • Patriotismus je mizernou ctností
 • Slyšel jsem o vás tolik pomluv, že nemohu pochybovat o tom, že jste skvělý člověk.

Řekli o něm[editovat]

 • Jsem si jist, že Oscar nenašel brány nebes zavřené, protože by bylo škoda nechat venku tak zábavného společníka. George Bernard Shaw [7]

Dílo[editovat]

Reference[editovat]

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 Moudrost a vtip Oscara Wildea. Praha: LEDA 2008.
 2. Rovnost 5. 10. 1990
 3. Česká televize. Kalendárium [online]. 2016-07-03, [cit. 2017-02-14]. Dostupné online.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Kalendář VZP 2003
 5. Sfinga křížovka 2/2008
 6. LEACH, Maria. Největší urážky. 1. vyd. [s.l.] : ETC Publishing, Praha, 1997. ISBN 80-86006-38-7.  
 7. BÍČ, Jindřich. Z luxusu do vězení. History revue, prosinec 2009, čís. 12, s. 80.

Externí odkazy[editovat]