Hérakleitos

Z Wikicitátů
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Hérakleitos na obraze od Johannese Moreelse (1602-1634)

Hérakleitos (řecky: Ἠράκλειτος, asi 540 př. n. l. – 480 př. n. l.) byl řecký filosof, Pythágorův současník.


 • Věci, které lze vidět, slyšet a znát - takových já si nejvíce cením. [1]
 • Vše plyne.
 • Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky. [2]
 • Věčná je jenom změna.
 • Jsme a nejsme, do stejné vody vstupujeme a nevstupujeme.
 • Ale vždy byl, je a bude: stále živý oheň, který se zažehává podle míry, a dle ní uhasíná. [3]
 • Oheň, který přichází, všechno tříbí a odhalí. [4]
 • Ohněm se mění všechno a vším se mění oheň, tak jako zlato za zboží a zboží za zlato. [5]
 • Choroba činí zdraví příjemným a dobrým, hlad nasycení, námaha odpočinek. [6]
 • Protikladné - shodné. [7],
 • Z neladně roztroušených věcí - nejkrásnější harmonie. [8]
 • Je-li třeba, je zápas oním společným, a právo je sporem, a všechno vzniká sporem, i podle onoho potřebného. [9],
 • Zápas je všech otec, všech král, a jedny předvádí jako bohy, druhé jako lidi; jedny činí otroky, druhé svobodnými. [10]
 • Naše žití je smrt jiných a žití jiných je naše smrt. [11]
 • Bůh - den a noc, zima a léto, zápas a mír, sytost a hlad. [12]
 • To jedno moudré - vědět, že důmysl, byť jakýkoliv, řídí všechno skrze vše. [13]
 • To jedno moudré - samotné nechce i chce být zváno Diovým jménem. [14]
 • Nejmoudřejší z lidí se vůči bohu jeví jako opice, i moudrostí i krásou i vším ostatním. [15]
 • Bohu je všechno krásné a dobré a řádné; lidem ale připadá něco neřádné, něco žádné. [16]
Hérakleitos, detail obrazu "Athénská škola" (1510-1511) od Rafaela Santiho, italského renesančního malíře
 • Pythagoras, syn Mnésarchův, se přičinil o zpytatelství ze všech lidí nejvíce, a vybrav si tato sepsání vytvořil si svoji moudrost - mnohoučenost, umění šalby! [17] či
 • Efesané si zaslouží, aby všichni dospělí byli usmrceni a zanechali město nedospělým, neboť <výpis jejich přečinů>. [18]
 • Když nechápající poslouchají, podobají se hluchým; vlastní řeč jim dosvědčuje: jsouce zde, jsou nepřítomni. [19]
 • Ti, kdo neumějí naslouchat, neumějí ani mluvit. [20] a
 • Lidská mínění jsou dětské hračky. [21]
 • Přes společný, jsoucí logos mnozí žijí, jako když mají své vlastní vědomí. [22]
 • Pro bdící je svět jeden a společný, ale každý ze spících se obrací k vlastnímu. [23]
 • ...Ostatním lidem však zůstává skryto, co činí, když bdí, tak jako zapomínají, co dělají, když spí. [24]
 • Ti nejlepší si místo všeho vybírají jedno, nehynoucí slávu místo pomíjivosti; mnozí však se sytí jako dobytek. [25]
 • Uvažovat - největší zdatnost a moudrost. [26]
 • Neučenost je lepší skrývat. [27]
 • Všem lidem patří poznávání sebe sama a uvažování. [28]
 • Je třeba, aby filosofičtí mužové byli velmi dobře znalí velmi mnoha věcí. [29]
 • Nejkratší cesta k věhlasu je stát se dobrým. [30]
 • Slunce - denně nové. [31]
 • (Kdyby štěstí spočívalo v příjemnostech těla,) pokládali bychom voly za šťastné, když najdou k žrádlu vikev. [32]
 • Moře je voda nejčistší i nejšpinavější, pro ryby pitná a prospěšná, pro lidi nepitná a zhoubná.
 • Charakter člověka je jeho osudem.
 • Muž, který se opije, je veden nedospělým dítětem (dítětem uvnitř). [33]
 • Oči jsou přesnější svědkové než uši.
 • Pravda je až na dně studny, která nevysychá.
 • Očištují se marně krví jsouce poskvrněni. [34]
 • Psi štěkají právě na toho, koho neznají. [35]
 • Vepři se těší více z hnoje nežli z čisté vody.[36]

Reference[editovat]

 1. Hérakleitos: Zl. B 55.
 2. Hérakleitos, Zl. B 91.
 3. Hérakleitos, Zl. B 30.
 4. Hérakleitos, Zl. B 66.
 5. Hérakleitos, Zl. B 90.
 6. Hérakleitos, Zl. B 111.
 7. Hérakleitos, Zl. B 8.
 8. Hérakleitos, Zl. B 124.
 9. Hérakleitos, Zl. B 80.
 10. Hérakleitos, Zl. B 53.
 11. Hérakleitos, Zl. B 77b.
 12. Hérakleitos, Zl. B 67.
 13. Hérakleitos, Zl. B 41.
 14. Hérakleitos, Zl. B 32.
 15. Hérakleitos, Zl. B 83.
 16. Hérakleitos, Zl. B 102.
 17. Hérakleitos, Zl. B 129.
 18. Hérakleitos, Zl. B 121.
 19. Hérakleitos, Zl. B 34.
 20. Hérakleitos, Zl. B 19.
 21. Hérakleitos, Zl. B 70.
 22. Hérakleitos, Zl. B 2.
 23. Hérakleitos, Zl. B 89.
 24. Hérakleitos, Zl. B 1.
 25. Hérakleitos, Zl. B 29.
 26. Hérakleitos, Zl. B 112.
 27. Hérakleitos, Zl. B 95.
 28. Hérakleitos, Zl. B 116.
 29. Hérakleitos, Zl. B 35.
 30. Hérakleitos, Zl. B 135.
 31. Hérakleitos, Zl. B 6.
 32. Hérakleitos, Zl. B 4.
 33. Hérakleitos, Zl. B 117.
 34. Hérakleitos, Zl. B 5.
 35. Hérakleitos, Zl. B 97.
 36. Hérakleitos, Zl. B 13. z Athénaia a Klémenta

Externí odkazy[editovat]