Přeskočit na obsah

Geografie

Z Wikicitátů

Geografie (česky též zeměpis) je věda studující prostorové rozšíření jevů v krajinné sféře Země.

Ve výrocích[editovat]

 • Bez zeměpisného základu jako by lidé, tvůrci dějin, chodili ve vzduchu jako na oněch čínských obrázcích, kde chybí země.
 • Cílek je ve své podstatě pravý geograf. Ví všechno, ale od všeho tak pět až sedm procent.
 • Jednu ze třech dualit v předmětové orientaci samotných geografických hodnocení procesu transformace a regionálního rozvoje je možno popsat následovně: buď se jedná o postihnutí tendencí regionální diferenciace v sociálně ekonomické úrovni a struktuře anebo o studium vývoje geografické organizace společnosti (vývoj hierarchie osídlení, změny v regionální střediskovosti atd.). Navzdory nepochybné spojitosti obou typů této tendence je nutné zohledňovat i jejich autonomii. Zjednodušeně je to možno vyjadřovat názvy „geografie společenské transformace“ v prvním případě a „transformace geografické organizace“ v případě druhém.
 • Marxistická filozofie, která je metodologickým základem geografie v socialistických zemích, se po složité a klikaté cestě začíná stále výrazněji hlásit o slovo i v západních zemích.[1]
 • Současný geografický obraz daného území, krajiny, oblasti, státu i světadílu nelze zcela pochopit, vysvětlit a dokonce ani prognózovat bez poznání jeho vývoje v minulosti. To, co kolem sebe vidíme, je výsledkem dlouhodobého vzájemného působení přírodní a společenské sféry.
 • Společnost existuje a rozvíjí se v konkrétních sociálně ekonomických vztazích, v čase a územně-prostorových souvislostech. V této trojí dimenzi se uskutečňuje veškerá hospodářská (a nejen hospodářská) činnost společnosti.[2]
 • Vedle vizuálních dojmů mě jako geografa zajímá otázka generalizace, se kterou se tento obor dlouhodobě potýká. 271 typů přírodní krajiny na území Česka - je to hodně nebo málo? Do jaké hloubky členění je smysluplné se ponořit? Při zpracování této mapy se opět projevuje tradiční dilema unikátnosti a opakovatelnosti geografických jevů.[3]

Reference[editovat]

 1. Ján Paulov (1986): Spory o pozitivismus v súčasnej západnej geografii. Geografický časopis 38 (2-3), s.
 2. HRALA, Václav a kol.: Geografie světového hospodářství. Praha: Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická, Praha, 2000, 194 s. ISBN 80-245-0079-5. str. 7
 3. Výstava Atlasu krajiny České republiky, mapa Přírodní krajiny, prosinec 2010. URL: http://ucebny.natur.cuni.cz/gk/vystavy/vystavy-atlas_krajiny_CR.html

Externí odkazy[editovat]

 • Encyklopedický článek Geografie ve Wikipedii