Přeskočit na obsah

John Howe

Z Wikicitátů
John Howe na obraze Gustava Ellinthorpa Sintzenicha

John Howe (17. května 1630 – 2. dubna 1705) byl anglický puritánský nonkonformistický kazatel. Nějakou dobu působil jako kaplan v armádě Olivera Cromwella.

Výroky

[editovat]
 • Újma, kterou člověk učinil Božímu Majestátu, neměla být odčiněna nikým jiným, než člověkem, a nemohla být odčiněna nikým jiným než Bohem.
  The wrong that man had done to the Divine Majesty, should be expiated by none but man, and could be by none but God. [1]
 • Představu, kterou si tedy můžeme učinit o Jeho slávě, je pouze taková, jakou můžeme mít o velikém svazku skrze stručný obsah, nebo o rozlehlé zemi skrze malou krajinu. [Bůh] nám o sobě dal pravé svědectví, ale ne plné; takové, které chrání naše představy – jsou-li jím vedeny – od bludu, ale ne od nevědomosti.
  The notion therefore we can hence form of His glory, is only such as we may have of a large volume by a brief synopsis, or of a spacious country by a little landscape. He hath here given us a true report of Himself, but not a full; such as will secure our apprehensions—being guided thereby—from error, but not from ignorance. [2]
 • Lidé, kteří nevěří na posmrtný život, jsou svolnými činiteli jakéhokoliv myslitelného zla a tragédií v životě tomto.
  Men that believe not another world, are the ready actors of any imaginable mischiefs and tragedies in this. [3]
 • Nikdo nemůže s jistotou vědět, nebo by neměl dovozovat, o sobě nebo o jiných, dokud žije, že čas milosti jim docela pominul. Jelikož můžeme mít za to, že Bůh neurčil žádné pravidlo, podle kterého postupuje v obyčejných případech tohoto druhu, tak není nikdo, koho by nám určil, abychom podle něj v této věci mohli cokoliv rozsoudit. Nebylo by k ničemu, a nikomu by neprospělo to vědět; proto bylo nerozumné očekávat, že by Bůh ustanovil a zjevil jakékoliv pravidlo, podle kterého by to lidé mohli poznat.
  No man can certainly know, or ought to conclude, concerning himself or others, as long as they live, that the season of grace is quite over with them. As we can conceive no rule God hath set to Himself to proceed by, in ordinary cases of this nature; so nor is there any He hath set unto us to judge by, in this case. It were to no purpose, and could be of no use to men to know so much; therefore it were unreasonable to expect God should have settled and declared any rule, by which they might come to the knowledge of it.[4]

Ve výrocích

[editovat]
 • Spisy puritánů byly mým bohatstvím. Obzvláště spisům dr. Owena, pana Howea a pana Flavela právem náleží to postavení. (William Wilberforce)
  Puritans' writing were a mine of wealth. In particular, the writings of Dr. Owen, Mr. Howe and Mr. Flavel well deserve that character.[5]
 • Owen, a Baxter, a Flavel, a Howe a Matthew Henry byli muži, na které byli nonkonformisté právem hrdí. Byli to muži, jejichž jména by dělala čest seznamu členů každé křesťanské církve. (J. C. Ryle)
  Owen, and Baxter, and Flavel, and Howe, and Matthew Henry were men of whom Nonconformist were justly proud. They were men whose names would do honour to the rolls of any Christian Church.[5]

Reference

[editovat]
 1. HOWE, John. The Works of the Rev, John Howe, M.A., as Published During His Life, Comprising the Whole of the Two Folio Volumes, Edit. 1724. Svazek I. London : William Tegg and Company, 1848. 664 s. Dostupné online. S. 231. (angličtina) 
 2. PINK, Arthur W. The Nature of God. Chicago : Moody Publishers, 1999. 350 s. Dostupné online. ISBN 1575675994. S. 104. (angličtina) 
 3. HOWE, John; BATES, William. Select Practical Works of Rev. John Howe and Dr. William Bates. Redakce James Marsh. New York : G. & C. & H. Carvill, 1830. 550 s. Dostupné online. S. 14. (angličtina) 
 4. HOWE, John. The works of John Howe, M.A. Sometime Fellow of Magdalen College, Oxon. Svazek II. London : The Religious Tract Society, 1862. 449 s. Dostupné online. S. 309. (angličtina) 
 5. 5,0 5,1 COSBY, Brian H. John Flavel: Puritan Life and Thought in Stuart England. Lanham, Boulder and New York : Lexington Books, 2013. 174 s. Dostupné online. ISBN 0739179535. S. 36-39. (angličtina)