Přeskočit na obsah

Utopie

Z Wikicitátů

Utopie je idealizovaná představa nereálné lidské společnosti, obce nebo státu.

Ve výrocích[editovat]

 • Utopie jsou důležité jako lakmusový papírek pro ideje, které povedou další kroky. – Ákos Moravánszky [1]
 • Nebe je doma. Utopie je tady. Nirvana je nyní. – Edward Abbey, in Abbey's Road (1979)
  Heaven is home. Utopia is here. Nirvana is now.
 • Když zemřu, chci zemřít v Utopii, kterou jsem pomohl vybudovat. – Henry Kuttner, The Creature from Beyond Infinity (1940)
  When I die, I want to die in a Utopia that I have helped to build..
 • V Utopii má každý člověk právo na všechno, všichni vědí, že pokud veřejné sklady jsou plné, nikomu nebude chybět nic. Protože mezi nimi neexistuje nerovné rozdělování, tak nikdo není chudý, nikomu nic nechybí, a přestože nikdo nemá nic, jsou všichni bohatí. Vždyť co může člověka udělat bohatším, než vést klidný a radostný život bez úzkosti. – Thomas More [2]
  ...but in Utopia, where every man has a right to everything, they all know that if care is taken to keep the public stores full no private man can want anything; for among them there is no unequal distribution, so that no man is poor, none in necessity, and though no man has anything, yet they are all rich; for what can make a man so rich as to lead a serene and cheerful life, free from anxieties...
 • Utopie dneška se přeměňují v skutečnost zítřka. – Bendetto Croce
 • Utopie je pravdou zítřka. – Victor Hugo [3]
  L'utopie est la vérité de demain.
  Utopia is the truth of tomorrow.
 • Utopie není někde jinde. Je tady. – Björk [4]
  Utopia. It isn't elsewhere. It, it's here
 • Utopie jsou předčasné pravdy. – Alphonse de La Martine [5]
  Utopias are often just premature truths.
 • Na ostrově Utopie neexistuje soukromé vlastnictví, převládá zde skromnost, komunitní život (společná práce, jídelny) a díky soběstačnosti je zde dostatek zdrojů pro každého obyvatele. – Lukáš Perný [6]
 • Utopie jsou realizovatelnější než ty „realistické politiky“, které jsou pouze pečlivě vypočítanou politikou funkcionářů. Směrem k utopiím směrujeme. – Nikolaj Alexandrovič Berďajev [7]
  Utopias are more realisable than those 'realist politics' that are only the carefully calculated policies of office-holders, and towards utopias we are moving.
 • Ukazuje se, že utopie jsou mnohem uskutečnitelnější, než se dříve myslelo. A tak dnes stojíme před otázkou, která nás skličuje docela jinak: jak se uvarovat jejich definitivního uskutečnění? … Utopie jsou uskutečnitelné. Život kráčí k utopiím. A začíná možné nové století, století, kdy intelektuálové a vzdělané vrstvy budou snít o tom, jak se utopií uvarovat a jak se vrátit ke společnosti neutopické, méně dokonalé, leč svobodnější. – Nikolaj Alexandrovič Berďajev (úvodní citát knihy Aldouse Huxleyho, Konec civilizace) [8]
  Les utopies apparaissent comme bien plus réalisables qu'on ne le croyait autrefois. Et nous nous trouvons actuellement devant une question bien autrement angoissante: Comment éviter leur réalisation définitive?... Les utopies sont réalisables. La vie marche vers les utopies. Et peut-être un siècle nouveau commence-t-il, un siècle où les intellectuels et la classe cultivée rêveront aux moyens d'éviter les utopies et de retourner à une societé non utopique, moins 'parfaite' et plus libre.
 • Utopie jako ideální podoba sociálních poměrů je nejrozšířenější prvek v duchovním světe. – Aleksander Swietochowsky [9]
 • Na počátku 16. století napsal Thomas More dílo, jehož názvem definoval fenomén doprovázející lidstvo odpradávna - touhu po ideálním, dokonalém šťastném stavu lidského bytí v dokonalé zemi. Nazval ho utopie! Thomas More tímto dílem označil fenomén, který je nejrozšířenějším prvkem v duchovním světě člověka - cestu lidstva do země hojnosti. Místo štěstí, po kterém všichni toužíme, ale možná ho nikdy nedosáhneme. – Lukáš Perný [10]
 • Možná utopie ani není správné slovo, protože jeho smysl je různými mínkami zmrzačení. – Deleuze-Guattari [11]
 • Naše loď nezakotví, dokud nedosáhneme břeh utopie. [12]
 • Utopie jiného spravedlivého, solidárního a rozmanitého světa funguje jako spojení, jako společná naděje, kterou sdílejí marxisté a anarchisté, radikální křesťané a levicoví environmentalisté, jakož i značná část dělnických, rolnických, feministických a domorodých hnutím. – Michael Löwy [13]
 • Slovo utopie dnes slouží jako pohodlný způsob diskreditace. Pokud žijeme v době, kdy utopie je nadávka, pak to svědčí o nás samých, o tom, že doopravdy nevěříme ani ve stávající řád, ani v jeho alternativu. – Michael Hauser [14]
 • Fiktivní svět, který umožňuje získat odstup od přítomnosti a vyjádřit ideálnost bytí v jiném životě, v jiném čase, v jiném prostoru, je téma prastaré. Teprve Utopie Thomase Mora z roku 1516 však kodifikuje žánr: co možná zevrubný popis institucí a mravů imaginární země, v níž ideální vláda řídí společenství šťastných jedinců. Politická správa (moudrý diktátor, ctnostná vládnoucí třída nebo rovnostářství a absence vší hierarchie), role náboženství (jeho zánik či osvícená, event. zbrusu nová religiozita), státní ekonomie (buď nulová, po vzoru edenské zahrady, nebo naopak striktně plánované hospodářství v rukou blahovolných expertů), vlastnictví (resp. způsob nabývání majetku), rodina (resp. sexualita) a výchova (resp. přístup ke vzdělání) budou napříště bezmála povinnými figurami. – Patrik Ouředník [15]
 • Obecně má utopie pozitivní význam jako útvar, který představuje ideální lidskou společnost, normativní společenský ideál (regulativní idea) dokonalé kvality. Utopie se přibližují k morálnímu, společenskému ideálu konkrétních společností. Každá společnost nutně předkládá určité představy o společenském dobru, což pouze dokazuje existenci utopismu jako univerzální ideje pro všechny kultury, které mají určité psané či nepsaná pravidla. – Lukáš Perný [16]
 • Představy o utopické společnosti není nutné nechávat nedohledné budoucnosti. V myšlení i praxi se dají konkrétní utopie rozvíjet už dnes. – Jakub Ort [17]
 • Utopisté (vizionáři budoucnosti) chtěli předběhnout dějiny a nastolit šťastnější svět, bez vykořisťování, nerovnosti, netolerance ... Měli schopnost vidět za roh, projektovat a předvídat. Utopisté chtěli a věřili, že lidstvo čeká svět harmonie, rovnosti, blahobytu a míru, kde všichni pracují společně pro společné blaho a kde má každý rovné příležitosti na naplnění materiálních a duchovních potřeb a realizaci svého štěstí. Kde věda a stroje slouží ve prospěch člověka. Utopisté věřili, že svět lze změnit. – Lukáš Perný [18]
 • Utopie je virtuální prostor, nereálná realita, nepřítomná přítomnost, alterita bez identity. Utopie je vše, co se odehrává na jiném místě nebo v jiném čase, příslib, náznak, naděje, noční můra, zlý sen. Utopie je stav, který je nám navždy uzavřen, stav, k němuž nevyhnutelně směřujeme. – Patrik Ouředník [19]
 • Ty básnické a filozofické vize Slunečního státu, Atlantidy, Utopie, Ikarie, tuzemských 'kolonií, falanstér nebo říší zakládaných na uspořádané společnosti, co jiné symbolizují Prometheus a Faust - a snimi desítky hrdinů a hrdiniek každé národní literatury - než různé projevy palčivé touhy lidstva po životě lepším, dokonalejším, krásnější a spravedlivějším? Touha po lepším životě je taková stará jako lidstvo samo. – Věra Macháčková [20]

Reference[editovat]

 1. Wheatcroft, Andrew: Nepřítel před branami. iliteratura.cz [online]. 2011-07-22 [cit. 2011-07-22]. Dostupné online.
 2. Thomas More: Utopia. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 81
 3. PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 7
 4. https://www.youtube.com/watch?v=Sqbv7cCM5AI
 5. ALPHONSE DE LAMARTINE, "Histoire des Girondins", Oeuvres Complete
 6. PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 81
 7. PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 12
 8. HUXLEY, Aldous. Konec civilizace. Praha : ORFEUS Szalai & Smolan, 1993. ISBN 80-85522-27-6. S. 3 / orig. https://gutenberg.ca/ebooks/huxleya-bravenewworld/huxleya-bravenewworld-00-h.html
 9. PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 12; Cit. podle: SZACKI, J. Utopie. Praha : Mladá fronta, 1971
 10. PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 7
 11. DELEUZE, G., GUATARRI, F. Co je filosofie?Praha : Oikoymenh, 2001, s. 89
 12. MUMFORD, L. The Story of Utopias. New York : Boni & Liveright, 1922
 13. NEUPERT-DOPPLER, A. Utopie: vom Roman zur Denkfigur. [s. l.]: Schmetterling Verlag, 2015
 14. Michael Hauser: Proč potřebujeme utopii? - Deník Referendum
 15. Patrik Ouředník: Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem.
 16. PERNÝ, L. Utópie a utopizmus – univerzálny produkt ľudského myslenia, kultúrno-umelecký text alebo plán na spoločenskú reformu? 2019
 17. https://a2larm.cz/2019/08/konkretni-utopie-jako-koncept-pro-radikalni-politiku/
 18. JPERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020
 19. Patrik Ouředník: Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem.
 20. JOHO, W. Sen ospravedlnosti. Praha :Svobodné slovo, 1963, s. 7. Cit. podle: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 381

Externí odkazy[editovat]

 • Encyklopedický článek Utopie ve Wikipedii
 • Kategorie Utopia ve Wikimedia Commons