Wikicitáty:Citát týdne/2012

Z Wikicitátů

Zde je součást archivu Citátů týdne obsahující Citáty týdne zveřejněné na Hlavní straně v roce 2012.

Až na technické editace je nepřípustné, aby se měnil obsah této stránky a jejích podstránek.

„ Poděkování není ponížení, ale známka jasného rozumu… “
Jeremias Gotthelf
Jeremias Gotthelf
„ V lidské společnosti shledáváme tři hlavní příčiny sporů. První je soutěžení, druhá nedůvěra a třetí touha po slávě. “
Thomas Hobbes
Thomas Hobbes
„ Když nás obelhali jednou, mohou nás obelhat i podruhé. “
Alexandr Isajevič Solženicyn
„ Moudří se naučí víc od bláznů než blázni od moudrých. “
Marcus Porcius Cato
Marcus Porcius Cato
„ Největšími hrozbami v životě jsou lidé, kteří chtějí změnit vše nebo nic. “
Nancy Astorová
Nancy Astorová
„ Často mě rmoutí myšlenka, že pro genialitu existuje hranice, kdežto pro hloupost nikoliv. “
Alexandre Dumas mladší
Alexandre Dumas mladší
„ V nejzkaženějším státě je nejvíce zákonů. “
Publius Cornelius Tacitus
Publius Cornelius Tacitus
„ Lidé pominou, idea, princip trvá. “
Julius Zeyer
Julius Zeyer
„ Ctižádost je smrt myšlení. “
Ludwig Wittgenstein
Ludwig Wittgenstein
„ Komplex méněcennosti vede lidi ke všem druhům ctižádosti, zločinů. “
Osho
„ Falešný přítel je jako stín, provází nás, jen dokud svítí slunce. “
Carlo Dossi
Carlo Dossi
„ Pochybný přítel je horší než jistý nepřítel. “
Ezop
Ezop
„ Pravda není plachá nebo zbabělá. “
Abraham Isaac Kook
Abraham Isaac Kook
„ Člověk má brát věci tak, jak přijdou, a smířit se s tím, že ty dobré přicházejí jen náhodou a až tehdy, kdy mají. “
Humphrey Bogart
Humphrey Bogart
„ Cit člověka je tupější na dobro než na zlo. “
Titus Livius
Titus Livius
„ Kdo si myslí že stojí, ať si dá pozor aby nepadl. “
Pavel z Tarsu
Pavel z Tarsu
„ Touha po pravdě je umlčována odpověďmi, které mají váhu autority, s níž nelze diskutovat. “
Paul Tillich
Paul Tillich
„ Nechá-li příroda v něčím rozumu mezeru, zamázne ji obvykle tlustou vrstvou samolibosti. “
Henry Wadsworth Longfellow
Henry Wadsworth Longfellow
„ Člověk nejdříve musí najít víru v sebe samého, aby se stal svobodným. “
Federico Fellini
Federico Fellini
„ Jistěže ve světě nakonec zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dovede lež. “
Vladimir Semjonovič Vysockij
Vladimir Semjonovič Vysockij
„ Myšlenky bez obsahu jsou prázdné, smyslový názor bez pojmů je slepý. “
Immanuel Kant
Immanuel Kant
„ Mládí by bylo ideální stav, kdyby přišlo v životě trochu později. “
Herbert Henry Asquith
Herbert Henry Asquith
„ Nevěř těm, kterým všichni věří. “
Carlos Ruiz Zafón
Carlos Ruiz Zafón
„ Dobré srdce je vždy měkké, ale ne každé měkké srdce je dobré. “
Martin Friedrich von Bodenstedt
Martin Friedrich von Bodenstedt
„ Jsou lidé, kteří se i uvnitř odívají podle módy. “
Berthold Auerbach
Berthold Auerbach
„ Vyhýbejte se lidem, kteří s vámi vždy souhlasí. “
Joseph Conrad
Joseph Conrad
„ Nehleďte na to, co na věci vyděláte, ale co se na ní naučíte. “
Josef Václav Myslbek
Josef Václav Myslbek
„ Učit lze slovy, vychovávat pouze příkladem. “
Anton Semjonovič Makarenko
Anton Semjonovič Makarenko
„ Žádný člověk nikdy nepozná pravdu, neboť i kdyby ji náhodou vyslovil, nevěděl by o tom. “
Xenofanés
„ Učiňme lidi veselými, aby se stali dobrými. “
Alžběta Durynská
Alžběta Durynská
„ Pokrok je krásné slovo, ale jeho hnací silou je změna a každá změna má své nepřátele. “
Robert Francis Kennedy
Robert Francis Kennedy
„ Viníky lze snáze vybrat než vyhledat. “
Marcel Pagnol
Marcel Pagnol
„ Člověk zvlášť zuřivě dupe po tom, čeho se bojí. “
Titus Lucretius Carus
„ Nejednou byl jsem kárán pro spáchané chyby, k jejichž provedení můj karatel neměl dosti síly, důvtipu nebo odvahy. “
Georg Christoph Lichtenberg
Georg Christoph Lichtenberg
„ Stálý styk se špatnými zvětšuje sklon ke špatnostem. “
Démokritos
Démokritos
„ Nejdůležitější pro historii není, co se stalo, ale co o tom lidé soudí nebo říkají. “
Frederic William Maitland
Frederic William Maitland
„ Jednou nastav druhou tvář, ale udeří-li tě znovu, prašť ho. “
Herbert Hoover
Herbert Hoover
„ Jeden odvážný čin vykoná více práce nežli tisíce brožurek. “
Petr Kropotkin
Petr Kropotkin
„ Raději budu nenáviděn pro to, co jsem, než milován pro to, co nejsem. “
Kurt Cobain
Kurt Cobain
„ Srdce člověka bývá před pádem zpupné, kdežto slávu předchází pokora. “
Carmen Sylva
Carmen Sylva
„ Lidská pitomost a zbabělost jsou dvěmi největšími velmocemi tohoto světa. “
Konrad Adenauer
Konrad Adenauer
„ Kdo chce prožít dobrou budoucnost, nesmí nic promarnit ze současnosti. “
Roger Ward Babson
Roger Ward Babson
„ Když ti házejí pod nohy klacky, zatop jimi. “
Julius Rosenwald
Julius Rosenwald
„ Tomu, kdo usiluje o spravedlnost, ačkoli ví, že mu tím vzniknou jenom nevýhody, patří požehnání Boha. “
Socha Jana Nepomuckého v Třebíči
Jan Nepomucký
„ Každý člověk ať pracuje, a pracuje v nejvyšším oboru, jehož přirozenost jeho schopna; potom umře s vědomím, že učinil, seč byl. “
Sydney Smith
Sydney Smith
„ Čím více peněz, tím méně svědomí. “
Maxim Gorkij
Maxim Gorkij
„ Kdo pro sebe neznají cestičku, druhému ukazují cestu. “
Marcus Tullius Cicero
Marcus Tullius Cicero
„ Cílem totalitní výchovy nikdy nebylo vštěpovat přesvědčení, ale zničit schopnost si nějaké utvořit. “
Hannah Arendtová
„ Je třeba mít na své straně většinu – proto neurážejme hlupáky. “
Alexandr Sergejevič Puškin
Alexandr Sergejevič Puškin
„ Člověk vidí svět skoro vždy brýlemi citu, a podle barvy skla jeví se mu temný, nebo purpurově jasný. “
Hans Christian Andersen
Hans Christian Andersen
„ Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoli se upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme i sami sobě. “
Ralph Waldo Emerson
Ralph Waldo Emerson
„ V hloubi duše jsem rebel. Kdykoli mi někdo řekne, že trend je takový a takový, hned se vydávám opačným směrem. “
Clint Eastwood
Clint Eastwood