Italská přísloví

Z Wikicitátů
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

A[editovat]

 • A buon intenditor poche parole - Chápavému stačí málo slov.
 • A caval donato non si guarda in bocca - Darovanému koni na zuby nehleď.
 • A padre avaro figliuol prodigo - Lakomý otec mívá marnotratného syna.
 • A pagare e a morire c'è sempre tempo - Na placení a umírání je vždy času dost.
 • A rubar poco si va in galera a rubar tanto si fa carriera - Kdo krade málo, jde do vězení, kdo krade mnoho, udělá kariéru.
 • Al cuor non si comanda - Srdci neporučíš.
 • Avere la botte piena e la moglie ubriaca - Mít plnou láhev a manželku opilou. Česky: Aby se vlk nažral a koza zůstala celá.

B[editovat]

 • Bacco, Tabacco e Venere riducono l'uomo in cenere - Bakchus, tabák a Venuše přivádí člověka v prach. Výklad: Alkohol, tabák a sex vedou člověka k záhubě.
 • Batti il ferro finché è caldo - Kuj železo, dokud je horké.
 • Beni di fortuna passano come la luna - Náhodný majetek pomíjí jako měsíc. Česky: Lehko nabyl, lehko pozbyl.

C[editovat]

 • Cane non mangia cane - Pes psa nejí.
 • Chi aspettar suole, viene a ciò che vuole - Kdo má ve zvyku vyčkat, nakonec dostane to, co chce. Česky: Trpělilvost růže přináší.
 • Chi cerca trova - Kdo hledá, najde.
 • Chi compra disprezza e chi ha comprato apprezza - Kdo kupuje, zboží pomlouvá, kdo ho koupil, chválí je.
 • Chi dice quel che vuole sente quel che non vorrebbe - Kdo si říká, co chce, slyší, co by nechtěl.
 • Chi di spada ferisce di spada persice - Kdo mečem zachází, mečem schází.
 • Chi ha pazienza ha gloria - Kdo má trpělivost, dočká se slávy. Česky: Trpělilvost růže přináší.
 • Chi ha portata la tonaca puzza sempre di frate - Kdo (jednou) nosil hábit, smrdí už navždy klášterem.
 • Chi la dura, la vince - Kdo vytrvá, vyhraje. Česky: Trpělilvost růže přináší.
 • Chi nasce è bello, chi si sposa è buono e chi muore è santo - Kdo se rodí, je krásný, kdo se žení, je dobrý, kdo umírá, je svatý.
 • Chi non comincia non finisce - Kdo nezačne, neskončí.
 • Chi non mangia ha già mangiato - Kdo nejí, ten již jedl.
 • Chi non risica non rosica - Kdo neriskuje, nekouše. Česky: Risk je zisk.
 • Chiodo schiaccia chiodo - Hřebík vytlačuje hřebík. Česky: Klín se vytlačuje klínem.
 • Chi ride il venerdì piange la domenica - Kdo se směje v pátek, v neděli pláče.
 • Chi sa fa e chi non sa insegna - Kdo to umí, ten to dělá, kdo to neumí, ten to vyučuje.
 • Chi si scusa si accusa - Kdo se omlouvá, ten se obviňuje. Česky: Potrefená husa nejvíc kejhá.
 • Chi va piano va sano e va lontano - Kdo jde pomalu, dojde ve zdraví a daleko.

D[editovat]

 • D'amore non si muore - Láska neumírá.
 • Dagli amici mi guardi Iddio che dai nemici mi guardo io - Před přáteli kéž mne ochrání Bůh; před nepřáteli se ochráním sám.
 • Dio vede e provvede - Bůh vidí a prozří.
 • Donna al volante pericolo costante - Žena za volantem, neustálé nebezpečí.
 • Donne e motori gioie e dolori - Ženy a motory - radosti i bolesti.

E[editovat]

F[editovat]

 • Fà quello che il prete dice, non quello che il prete fà - Dělej to, co kněz říká, ne to, co kněz dělá.
 • Fai del bene e dimenticatene: fai del male e ricordatene - Dělej dobro a zapomeň na ně; dělej zlé a pamatuj na to.
 • Fare e disfare è tutto un lavorare - Dělat i bořit, to vše je námaha.
 • Fatta la legge, trovato l'inganno - Jakmile byl vytvořen zákon, objevil se podvod. Ve smyslu : Zákon přináší (působí) hřích
 • Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio - Důvěřovat je dobré, nedůvěřovat je lepší. Česky: Důvěřuj, ale prověřuj.

G[editovat]

 • Gallina vecchia fa buon brodo - Stará slepice je dobrá na polívku.

H[editovat]

I[editovat]

 • Il rosso di sera, bel tempo si spera - Večerní červánky znamenají dobré počasí (na zítřejší den).
 • I figli sono pezzi di cuore - Děti jsou části srdce.
 • I vecchi devono, i giovani possono - Staří musí, mladí mohou.
 • Il bue mangia il fieno perché si ricorda che è stato erba - Dobytek žere seno, protože si pamatuje, že to byla tráva.
 • Il lupo perde il pelo ma non il vizio - Vlk ztráci chlupy, nikoli špatné návyky.
 • Il mattino ha l'oro in bocca / Le ore del mattino hanno l'oro in bocca - Ráno má v ústech zlato. Výklad: Ráno je plné dobrých předsevzetí.
 • Il meglio è nemico del bene - „Lépe“ je nepřítel „dobře“.
 • Impara l'arte e mettila da parte - Nauč se umění a dej ho stranou.
 • In chiesa coi santi e in taverna con i ghiottoni - V kostele se svatými a v hospodě s labužníky.

L[editovat]

 • La fortuna aiuta gli audaci - Štěstí pomáhá odvážným. Česky: Odvážnému štěstí přeje.
 • La gallina che non becca, ha beccato o beccherà - Slepice, která nezobe, už zobala, nebo bude zobat.

M[editovat]

 • Mal comune, mezzo gaudio - Společné neštěstí, poloviční radost.
 • Meglio essere invidiati che compatiti - Je lepší, když ti závidí, než když by tě litovali.
 • Meglio l'uovo oggi che la gallina domani - Lepší vejce dnes než slepice zítra.
 • Meglio tardi che mai - Lépe pozdě než nikdy.
 • Mi sta a cuore il tuo bene - Tvé dobro mi leží na srdci.
 • Molto fumo poco arrosto - Hodně kouře, málo pečeně.

N[editovat]

 • Niente di nuovo sotto il sole - Nic nového pod sluncem.
 • Non c´è due senza tre - Nejsou dva bez tří. Výklad: Do třetice všeho dobrého.
 • Non rimandare a domani ciò che puoi fare oggi - Neodkládej na zítřek, co můžeš udělat dnes.

O[editovat]

 • Ognuno è artefice della propria fortuna - Každý svého osudu strůjcem.

P[editovat]

 • Patti chiari amicizia lunga - Dobré účty dělají dobré přátele.
 • Prima Pensa Poi Parla Poiché Parola Poco Pensata Porta Pentimento - Nejdříve mysli, potom mluv, protože málo promyšlené slovo přináší lítost.

Q[editovat]

R[editovat]

 • Rana di palude sempre si salva - Žába z bažiny se vždycky zachrání.
 • Ride bene chi ride l'ultimo - Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.
 • Roma non fu fatta in un giorno - Řím nevznikl za jediný den.
 • Rosso di sera bel tempo si spera; rosso di mattina, brutto tempo si avvicina - Večerní červánky znamenají pěkné počasí; ranní červánky ohlašují blížící se špatné počasí.

S[editovat]

 • Salta chi può - Skáče, kdo může.
 • Sbagliando s'impara - Chybami se (člověk) učí.
 • Se la montagna non va a Maometto, Maometto va alla montagna - Nejde-li hora k Mohamedovi, jde Mohamed k hoře.
 • Se non è zuppa è pan bagnato - Není-li to polévka, je to namočený chléb.
 • Senza denari non canta un cieco - Bez peněz (ani) slepý nezpívá. Česky: Zadarmo ani kuře nehrabe.
 • Senza denari non si canta messa - Bez peněz se mše nezpívá. Česky: Zadarmo ani kuře nehrabe.
 • Se son rose fioriranno, se son spine pungeranno - Jsou-li to růže, vykvetou, jsou-li to trny, budou píchat.
 • Si dice il peccato ma non il peccatore - Říká se hřích, nikoli hříšník.
 • Sono sempre gli stracci che vanno all'aria - Ve vzduchu mizí vždycky (jen) hadry.
 • Sotto la neve pane, sotto l'acqua fame - Pod sněhem chléb, pod deštěm hlad. Česky (podobně): Únor bílý pole sílí.
 • Sposa bagnata, sposa fortunata - Mokrá nevěsta je šťastná nevěsta. (Smysl: Když při svatbě prší, bude manželství šťastné.)
 • Sposa spesa - Nevěsta (znamená) výdaje.

T[editovat]

 • Tra il dire e il fare, c'è di mezzo il mare - Mezi „říct“ a „udělat“ leží moře.

U[editovat]

 • Una ciliegia tira l'altra - Po jedné třešni přichází druhá.
 • Una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso - Jedna ruka myje druhou a obě myjí tvář. Česky: Ruka ruku myje.
 • Una rondine non fa primavera - Jedna vlaštovka ještě jaro nedělá.
 • Una volta corre il cane e una volta la lepre - Jednou běží pes, podruhé zajíc.
 • Una volta per uno non fa male a nessuno - Každý jednou, to ještě nikomu neuškodilo.
 • Un padre campa cento figli e cento figli non campano un padre - Jeden otec se postará o sto dětí, ale sto dětí se nepostará o jednoho otce.
 • Uomo avvisato, mezzo salvato - Člověk varovaný je již napůl zachráněný.
 • Uomo morto non fa più guerra - Mrtvý člověk neválčí.

V[editovat]

 • Vedere e non toccare e' una cosa da crepare - Vidět a nemoci se dotknout, to je na umření.
 • Vale più la pratica che la grammatica - Je důležitější praxe než gramatika (tj. teoretická znalost).

Z[editovat]

Bez původního znění[editovat]

 • Veselá mysl tahá hřebíky z rakve.[1]
 • Do žen a do melounu se nevidí.
 • Když hra skončí, jdou král i pěšák do stejné krabičky (hrou jsou myšleny šachy)

Reference[editovat]

 1. Křížovka 11/2002

Externí odkazy[editovat]