Přeskočit na obsah

Tomáš Halík

Z Wikicitátů
Tomáš Halík (2007)

mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D. (* 1. června 1948, Praha) je český katolický teolog, psycholog, sociolog a římskokatolický kněz-prelát minor.

Výroky[editovat]

 • Člověk je nevyléčitelně náboženský. To potvrzuje řada sociologických i psychologických výzkumů. Tam, kde se člověk odpoutá od tradiční náboženské kultury, nastupují do toho uvolněného prostoru náhražky. Buď jde o nové náboženské směry, často provázené sektářskou mentalitou, anebo nějaké světské jevy (jako třeba sport, politika či média) začnou hrát jakousi pseudonáboženskou roli. Na těch reality show je to vidět[1]
 • Je to klasický humbuk českých médií, která si ve věci náboženství pletou kardinála s kardiakem a jehovisty s jezuity.[2]
 • Občas s nadsázkou říkám, že startem globalizace byla Ježíšova věta „Jděte do celého světa a učte všechny národy.“[pozn. 1][3]
 • Stanoviska katolické církve k nejzávažnějším etickým otázkám naší doby jsou neopominutelným hlasem v celosvětových diskusích.[4]
 • Náboženství se v procesu globalizace stává nejvýznamnějším výrazem skupinových identit, některé osobnosti náboženských vůdců se stávají nejsledovanějšími a nejrespektovanějšími osobnostmi mezinárodní scény.[4]
 • To, co nás (v Česku) obklopuje, není „ateismus“, ale spíš naprostá nevzdělanost v této oblasti, která je semeništěm předsudků, intolerance a naprosté nepřipravenosti orientovat se v jedné z velmi důležitých oblastí současného světa.[4]
 • Ti, kteří dokážou i v nestabilní společnosti založit rodinu, zachovat manželskou věrnost, zplodit a dobře vychovat děti a postarat se o staré rodiče, asi opravdu mohou být na co hrdí.[5]
 • Ano, ta podobnost mne také naplňuje úzkostí. (Odpověď na dotaz: „Dobrý den, nemáte pocit, že to, co se v naší civilizaci odehrává v poslední době, se podobá konci Římské říše? Morální úpadek, blahobyt a ztráta dalekých obzorů?“)
 • Když jsem viděl „karikatury“ časopisu Charlie Hebdo, silně připomínající znevažující obrázky Židů v antisemitském tisku, vnímal jsem je nejen jako urážku posvátných symbolů tu islámu, tu křesťanství, nýbrž také jako porušení zásadní hodnoty naší kultury – úcty k druhým.[6]
 • Křesťanství, které by se chtělo obrátit zády k dědictví osvícenské racionality, by skončilo v bažinách fundamentalismu, a naopak sekulární laicita, která by se chtěla zcela odervat od svých křesťanských kořenů a od spirituálního a etického bohatství křesťanské tradice, by skončila buď v suchopáru technokratického politického cynismu, nebo se sama stala netolerantním pseudonáboženstvím.[7]
 • (O prezidentovi Miloši Zemanovi) Vždyť on byl původně intelektuál, Klause převyšoval inteligencí a hlavně smyslem pro humor. Teď styl jeho rozhodování nese znaky orientálního despoty, který odměňuje své milce a mstí se nepřátelům.[8]
 • U Miloše Zemana mám pocit, že říká, co mu slina na jazyk přinese, a hlavně co lidé chtějí slyšet. Zejména jeho výroky na adresu islámu jsou krajně neuvážené a populistické.[8]
 • (O církevních restitucích) To není žádná legrace, řádně a poctivě spravovat takové majetky. Pro církev to bude veliký problém a zátěž. Já jako občan s právním vědomím a smyslem pro spravedlnost restituce podporuji, ale jako člen církve z nich mám obavu.[8]
 • Ve Vatikánu vládne skutečná revoluce shora. Papež (František) na tom pracuje krok za krokem. Ultrakonzervativci odcházejí ze svých po léta udržovaných pozic a přicházejí lidé daleko otevřenější, kvalifikovanější.[8]
 • Největším protikladem víry není ateismus, ale pověra. Zralá víra nemá problém s vědeckou racionalitou, jejím protivníkem je pseudonáboženství.[8]
 • Milovat Boha znamená být hluboce vděčný za dar života a projevovat tuto vděčnost svým životem, přisvědčovat svému osudu i tam, kde se vymyká mým plánům a očekáváním. (Zdroj: TV Noe)
 • Skauting zprostředkovává soubor mravních hodnot, které lidská osobnost i lidská společnost nutně potřebují ke svému přežití a zdravé existenci – mohli bychom je souhrnně nazvat fair play – čestná, poctivá hra. Kromě jiného skýtá skauting důležitou pozitivní alternativu a takříkajíc záchrannou síť pro mnoho dospívajících, kteří se uvolnili z vazeb rodiny a hledají nové prostředí, které by je přijalo a v němž by se mohli plně realizovat. Nenajdou-li něco podobného, je to leckdy krok k sociální patologii. V neposlední řadě skauting vyučí solidaritě, kázni a odvaze – ctnostem, bez nichž by demokratická společnost nemohla obstát.[9]
 • Lidé, kterým chybí radost, používají zábavu jako náhradní drogu. Skutečná radost je ale duchovní kvalita, k té se spíš promeditujete v poustevně než protleskáte na stadionu.[10]
 • Nejsou to traktáty ateistů, ale počínání řady křesťanů, co mi občas činí víru těžkou.[11]

Ve výrocích[editovat]

 • Jsme velmi rádi, že církev dokáže oslovovat různé skupiny lidí. Tomáš Halík patří k těm, kdo mají na intelektuální kruhy obrovský vliv.[12]Tomáš Holub
 • Je to mimořádné ocenění na poli propagace duchovních hodnot jako součásti života. Tomáš Halík tak činí svojí tvorbou literární, pedagogickou i kněžskou. Jeho knihy se překládají téměř do všech světových jazyků a i Forum 2000, které spolu s Václavem Havlem pomáhal zakládat, je jedním z plodů této jeho filozofie.[13]Daniel Herman
 • Udělení Templetonovy ceny Tomáši Halíkovi je pro českou církev i pro celou naši zemi významná a radostná událost. Ukazuje se tak, že střední Evropa není jen místem, kde bylo náboženství, teologie a myšlení obecně v minulosti potlačováno, ale že zde byli a jsou lidé, kteří svým hlubokým myslitelským dílem dokáží oslovit nejen čtenáře české, ale i čtenáře v Evropě a také na jiných kontinentech. Rád bych jménem svým i jménem celé biskupské konference Tomáši Halíkovi pogratuloval a poděkoval.[12]Dominik Duka
 • Osobnost profesora Tomáše Halíka vyrůstá z akademického prostředí, v něm také slaví největší úspěchy. V sekulárním světě české společnosti dokáže oslovit zajímavým způsobem, který není tradičním teologickým myšlením, ale zcela originálním vyjádřením, srozumitelným především mládeži s vyšším vzděláním. Monsignor Halík byl papežem Janem Pavlem jmenován konzultorem Papežské rady pro dialog s nevěřícími nepochybně pro schopnost otevřeného myšlení, které je tak dobře znatelné v jeho publikacích.[14]Dominik Duka
 • Český filozof a kněz Tomáš Halík mi položil podobnou otázku: „V čem jste (vy Poláci) lepší než my – Češi ateisté? Nemáme u nás více trestných činů, nepijeme víc.“ Odpověděl jsem: „To je všechno pravda. Ale představte si jak by to vypadlo, kdyby Poláci nebyli křesťané. Koho byste měli za mezí! Když dokonce s pomocí Boží milosti jsme tak slabí, tak bez ní bychom byli monstra.“ To si myslím. Je možné, že Češi nepotřebují Boží milost, aby dodržovali mravní úroveň. Ale Poláci ji potřebují. Přál bych si, aby (Poláci) věděli, že mají poklad. A ukázali ostatním, co je to za poklad. — Tomasz Terlikowski
 • Ano, my máme s Českem velmi silné a dobré vztahy – jak mezi biskupy a věřícími, tak na instituční úrovni. Velmi známý je u nás český teolog Tomáš Halík, který nedávno dostal ve Vídni cenu kardinála Königa.[15]Christoph Schönborn
 • Pro mě je teologie Tomáše Halíka především zápasem o víru v Boha, který vždy zůstává skryt a oslovuje nás jen svým mlčením, není možné zapřáhnout ho do našich dějin jako jejich „prvního hybatele“, který nás vede k happyendu.[16]Václav Bělohradský
 • Rabín, páter, misionář, buddhista a křesťanský mnich v jedné reinkarnaci.[17]Cyril Höschl
 • Pěkně to vystihl Tomáš Halík: „Klausova stále větší náklonnost k myšlenkovému světu fašizujících maloměšťáků, jejichž krédo tak pěkně formuloval Bátora, je znepokojující“.[18]Jiří Pehe
 • Je mi jedno, co Halíkovi soupis pravdoláskařů připomíná. Má to podle mne asi stejnou vypovídací hodnotu, jako kdybych řekl, že mi Halík připomíná osvíceného budhistického mnicha, více než křesťanského kněze. Kdyby se oholil a zabalil do rudo-žlutého hábitu, klidně by mohl být nástupcem marxisty Dalajlámy, do nějaké tibetské pagody by se ostatně hodil více, než do křesťanského kostela. Nebo by mohl být knězem novopohanského Havlova kultu v jeho „kostele“ u sv. Anny, který pro ty účely přebudovávala pravdoláskařka Jiřičná, ta co chodila roky s pravdoláskařem Kaplickým, tím, co pro Prahu připravil pyramidu-chobotnici s iluminátským okem na vrcholu. To je ostatně třetí místo, kam by se Halík hodil – pokud tam už dlouho není – s jeho čertovským výrazem si ho představuji v zednářské zástěrce při satanistických zednářsko-iluminátských rituálech.[19]Adam Bartoš
 • Ovšem v mých očích se páter Halík dnes přiřadil po bok takovým mravním a mentálním gigantům, jakými byli například Emanuel Moravec, Karel Lažnovský či Emanuel Vajtauer, kteří v dobách německé okupace oslavovali a vychvalovali Novou Evropu Adolfa Hitlera.[20]Ladislav Bátora
 • Tomáš Halík, který si sám brousil zuby na prezidentské křeslo (a možná ho tyto ambice ještě neopustily), považuje V. Klause za nepřítele a odmítá na něm nalézt cokoliv pozitivního. Vyhlašuje proti němu křižácké tažení a tím se odsouvá do středověku, prohlubuje propast mezi katolickou církví a zbytkem společnosti a představuje církev jako levicovou politickou stranu.[21]Milan Knížák
 • Je to člověk, který je nesmírně moudrý i vzdělaný, co není vždy mezi tím rovnítko, on je opravdu žitá moudrost, žitá zkušenost. V tomto smyslu moudrosti. Velice si vážím jeho pohledy, právě i na přemosťování těch zdanlivě nepřekonatelných rozporů mezi liberálním a konzervativním pohledem.[22]Zuzana Čaputová
 • Než vykročíte za okruh toho, co je zajištěno důkazy, podívejte se prosím pořádně, kam šlápnete, kdo a co tam na vás čeká a co bude chtít. Mohl by to být páter Halík.[23] — František Koukolík (v knize »O lidech a životě« z roku 2018 v reakci na Halíkovu definici víry)

Poznámky[editovat]

Reference[editovat]

 1. KREČ, Luboš. Na prezidenta je mě škoda. Rozhovor. Týden, 23. duben 2007, roč. XIV, čís. 17, s. 44. Dostupné online [cit. 2020-05-29]. ISSN 1210-9940. (česky)
 2. reakce na zavádějící informace některých českých médií ohledně prohlášení biskupa Gianfranca Girottiho na téma smrtelných hříchů. (česky)
 3. Reader's Digest Výběr, únor 2009. ISSN 1210-7077. S. 35. (česky)
 4. 4,0 4,1 4,2 Tomáš Halík: Otevřený dopis Radě České televize. ChristNet.cz (česky)
 5. HALÍK, Tomáš. Paráda růžové hrdosti. Diskuse. Lidové noviny, 12. srpen 2011, s. 11. Dostupné online [cit. 2020-05-23]. ISSN 0862-5921. (česky)
 6. HALÍK, Tomáš. Já nejsem Charlie. Ke svobodě patří zodpovědnost. Foto Richard Cortés; Zprávy / názory. Lidové noviny, 12. leden 2015, s. 11. Dostupné online [cit. 2020-05-23]. ISSN 0862-5921. (česky)
 7. Případ Charlie. Lidové noviny. 21. února 2015, příloha Česká pozice, s. 13. (česky)
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 LESCHTINA, Jiří. Tomáš Halík: Zemanovi přirostla maska přihlouplého strýce. Foto René Volfík; Rozhovory. Aktuálně.cz [online]. , 26. červenec 2014 [cit. 2020-06-01]. Dostupné online. (česky)
 9. Výroky osobností o skautingu [DOCX] (česky)
 10. POLÁK, Miloš. Halík: Duku už nemohu brát vážně. Foto David Hora; Monitor. Parlamentní listy [online]. , 4. září 2019 [cit. 2020-05-31]. Dostupné online. (česky)
 11. HALÍK, T.: Stromu zbývá naděje. Krize jako šance. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. ISBN 978-80-7106-989-8, s.123
 12. 12,0 12,1 Cena pro Halíka je cenou pro církev i společnost, míní křesťané (česky)
 13. Halíkovi k Templetonově ceně gratuloval Duka i Herman (česky)
 14. Proslov kardinála Duky při uvedení knihy „Vicino ai lontani“ prof. Tomáše Halíka (česky)
 15. Kardinál Schönborn: Češi jsou o něco před námi (česky)
 16. Václav Bělohradský: …jako slovo v našem jazyce (česky)
 17. LUKAVEC, Jan. Halík, Tomáš: Úvahy na prahu tisíciletí. iliteratura.cz [online]. , 11. říjen 2011 [cit. 2020-05-20]. Dostupné online. ISSN 1214-309X. (česky)
 18. Takže hilsneriáda, pane prezidente? (česky)
 19. Halík o mně | já o Halíkovi (česky)
 20. PETŘÍK, Lukáš. Halík by za války podporoval Hitlera, řekl klausovec Bátora. . Parlamentné listy [online]. , 21. březen 2011 [cit. 2020-05-31], Halík se přiřadil k Emanuelovi Moravcovi. Dostupné online. (česky)
 21. KNÍŽÁK, Milan. Nechte se ochočit Koniášem, pardon Halíkem [online]. Aktuality. [Cit. 2020-05-31]. Dostupné online. (česky)
 22. Watch - Živě: Diskusia s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Záznam živého vysílání. Facebook (slovensky)
 23. KOUKOLÍK, František. O lidech a životě. 1. vyd. Praha : Galén, 2018. (Makropulos.) ISBN 978-80-7492-368-5. Kapitola Víra, s. 345. (česky) 

Externí odkazy[editovat]