Přeskočit na obsah

Ateismus

Z Wikicitátů

Ateismus je přesvědčení či mínění, že neexistuje žádný Bůh nebo bozi či nadpřirozená bytost obecně.

Ve výrocích[editovat]

Doložené[editovat]

 • Všichni jsme ateisté ohledně většiny bohů, ve které kdy lidstvo věřilo. Někteří z nás jdou jednoduše o jednoho boha dále.
  Richard Dawkins v originál anglicky The God Delusion[1], česky Boží blud[2]
 • V tomhle případě nelpí důkazní břemeno na nás [ateistech]. My neříkáme, že nevíra v Boha vás učiní lepšími nebo mravnějšími. My odporujeme těm, kdo říkají, že víra v jakousi neprokazatelnou nadpřirozenou bytost vás učiní mravnějšími. A o tom víme, že to není pravda.
  Christopher Hitchens v debatě s Alem Sharptonem[3]
 • Když ateista složitě obhajuje, že Bůh neexistuje a tradiční morálka je iluze, nejspíš u toho myslí na své pohlavní ústrojí. Nebýt onoho jediného přikázání „nesesmilníš“, byl by Západ možná stále ještě křesťanský!
  Dinesh D'Souza v Křesťanství a ateismus úplně jinak[4]
 • Ateismus navzdory všeobecnému přesvědčení není primárně revoltou intelektuální, ale morální. Bůh pro ateisty není ani tak neviditelný, jako spíše nežádoucí. Ateisté nepřizpůsobují své touhy pravdě, ale spíše pravdu svým touhám.
  Dinesh D'Souza v Křesťanství a ateismus úplně jinak[5]
 • Ačkoliv se blíží čas mé smrti, nemám strach, že zemřu a půjdu do pekla nebo (což by mohlo být ještě horší) do popularizované verze nebe. Očekávám, že po smrti přijde jen nicota, a děkuji ateismu za to, že mě zbavil všech možných obav.
  Although the time of death is approaching me, I am not affraid of dying and going to hell or (what would be considered worse) going to a popularized version of heaven. I expect death to be nothingness and for removing me from all possible fears of death, I am thankful to atheism.
  Isaac Asimov[6]
 • Za ateistu nepovažuji toho, kdo nemá problém s uznáním lásky jako své jediné konstruktivní síly. Kdo se jí začne zabývat, je jakožto ateista ztracen.
  Karel Satoria[7]
 • Nejsou to traktáty ateistů, ale počínání řady křesťanů, co mi občas činí víru těžkou.
  Tomáš Halík[8]
 • Je snadné zastávat, že ateismus je lepší než křesťanství; stačí ignorovat dobrou stránku křesťanství a špatnou stránku ateismu.[9]
  Alister McGrath

Přisuzované[editovat]

 • Jsem takový ateista, až se bojím, že mě Pán Bůh potrestá.
  Jára Cimrman
 • Rozdíl mezi mnou a většinou takzvaných ateistů je pocit naprosté pokory před neuchopitelným tajemstvím a harmonií kosmu.
  Albert Einstein
 • Mnoho našich současníků nechápe hluboké životní spojení s Bohem nebo je výslovně odmítá, takže ateismus je nutno počítat k nejvážnějším skutečnostem naší doby.
  Jménem ateismu se označují jevy, které se mezi sebou velmi liší. Někteří Boha výslovně popírají; jiní se domnívají, že člověk o něm nemůže naprosto nic tvrdit; jiní pak zkoumají otázku Boha takovou metodou, že se zdá, jako by neměla smyslu. Mnozí neoprávněně překračují hranice zkušenostních věd a buď se snaží všecko vysvětlovat v rámci těchto věd, anebo už vůbec nepřipouštějí žádnou absolutní pravdu. Někteří člověka tak vyvyšují, že tím víra v Boha téměř ztrácí sílu. Zdá se však, že jim jde více o zdůraznění člověka, než o popírání Boha. Jiní zase chápou Boha tak, že představa, kterou odmítají, není Bůh evangelia. Jiní si otázky o Bohu vůbec nekladou; necítí totiž, jak se zdá, náboženský neklid a nechápou, proč by se měli o náboženství zajímat. Ateismus mimoto nezřídka vzniká buď z vášnivého protestu proti zlu ve světě, anebo z toho, že některým lidským hodnotám se neprávem přisuzuje známka absolutna, takže se stavějí na místo Boha. Přístup k Bohu může často ztěžovat sama dnešní civilizace, ne snad sama sebou, ale protože je příliž zapletena do pozemských věcí.
  Ateismus, chápán ve své úplnosti, není něco původního, nýbrž vzniká spíše z různých příčin, mezi které je třeba počítat i kritickou reakci proti náboženství, a v některých zemích zvláště proti náboženství křesťanskému. Proto mohou mít nemalý podíl na vzniku ateismu věřící, pokud zanedbali svou náboženskou výchovu, klamně předkládali křesťanskou nauku a měli nedostatky ve svém náboženském, mravním a sociálním životě, a tak pravou tvář Boha spíše zastírali než zjevovali.
  apoštolská konstituce Gaudium et spes (19)
 • Nesetkal jsem se ještě nikde s hodnotou, která by byla motivována ateismem. Neznám ani jednu -- byť prostou -- skladbu či skutek, za kterým by stálo: činím tak z lásky k Boží neexistenci.
  Jaroslav Maxmilián Kašparů
 • Ateista je člověk, jenž si ani z ateismu nedělá boha.
  Gabriel Laub
 • Pro ty, kteří se narodili do ateismu, je to víra jako každá jiná.
  Gabriel Laub
 • Pravým ateistou může být jen bývalý věřící.
  Gabriel Laub
 • Ateisté jsou jediní, kteří zůstávají věrni bohu, na nějž nevěří.
  Gabriel Laub
 • Nejvíce potřebují boha ateisté. Co by jinak byli?
  Gabriel Laub
 • Lze věřit na bohy s takovými věřícími?
  Gabriel Laub

Reference[editovat]

 1. DAWKINS, Richard. The God Delusion. Boston : Houghton Mifflin, 2008. 463 s. ISBN 9780618918249. S. 1. (anglicky) 
 2. DAWKINS, Richard. Boží blud. Praha : Academia, 2009. 480 s. ISBN 978-80-200-1698-0. S. 1. (česky) 
 3. HITCHENS, Christopher. Is God Great?. [Diskuze s Alem Sharptonem]. 7. 5. 2007. Videozáznam, přepis (anglicky).
 4. Dinesh D'Souza Křesťanství a ateismus úplně jinak, nakl. Ideál, Praha 2009; ISBN 978-80-86995-11-3 (str. 232)
 5. Dinesh D'Souza Křesťanství a ateismus úplně jinak, nakl. Ideál, Praha 2009; ISBN 978-80-86995-11-3 (str. 234)
 6. GARROD, Victor. Did God Screw Up?. [s.l.] : lulu.com, 2010. Dostupné online. ISBN 978-0-557-46418-0. S. 124.  
 7. SATORIA, Karel; VÁCHA, Marek. Život je sacra zajímavej. Brno : Cesta, 2013. ISBN 978-80-7295-164-2.
 8. HALÍK, T.: Stromu zbývá naděje. Krize jako šance. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. ISBN 978-80-7106-989-8, s.123
 9. GALLAGHER, Michael Paul. Nová prohlídka „nového ateismu“. teologicketexty.cz [online]. 2013 [cit. 2014-11-28]. Dostupné online.

Související[editovat]

Externí odkazy[editovat]

 • Encyklopedický článek Ateismus ve Wikipedii