Wikicitáty:Citát týdne/2020

Z Wikicitátů

Zde je součást archivu Citátů týdne obsahující Citáty týdne zveřejněné na Hlavní straně v roce 2020.

Až na technické editace je nepřípustné, aby se měnil obsah této stránky a jejích podstránek.

„ Schopnost ku práci a láska k ní jest nejlepší dědictví, jež může zůstaviti dětem svým i chudý i boháč. “
Konstantin Dmitrijevič Ušinskij
Konstantin Dmitrijevič Ušinskij
„ Smrti já se vůbec nebojím. Akorát mě štve, že je to na furt. “
Jiří Sovák
Jiří Sovák
„ Myslím, že člověk si má z věcí, na které je krátký, dělat srandu. To je jediná obrana. “
Vlastimil Brodský
Vlastimil Brodský
„ Dům se musí líbit všem. Na rozdíl od uměleckého díla, které se nemusí líbit nikomu. “
Adolf Loos
Adolf Loos
„ Mluv jen tehdy a tam, kde je to třeba, a přitom vyslov pouze polovinu toho, co si myslíš. “
Alexandre Dumas starší
Alexandre Dumas starší
„ Lidská osoba se nemůže vyjádřit pojmy. Vymyká se jakékoli rozumové definici, dokonce i popisu, protože kterákoli její vlastnost, kterou bychom ji chtěli charakterizovat, se najde i u jiných individuí. “
Nikolaj Losskij
Nikolaj Losskij
„ Jsem rád, když mám co dělat s někým, kdo ví, co chce, i když se s ním neshoduji. “
Charles de Gaulle
Charles de Gaulle
„ Činný život je v pravdě životem, zahálka hrob člověka za živa. “
Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský
„ Musíme promluvit, když ostatní nesmějí. “
Thorbjørn Jagland
Thorbjørn Jagland
„ Jestliže se člověk hádá s blbcem víc jak půl minuty, hádají se už dva blbci. “
Jan Werich
Jan Werich
„ Žárlivost je nedostatek úcty k osobě, kterou milujeme. “
Ivan Alexejevič Bunin
Ivan Alexejevič Bunin
„ Nejsem ani šťastný ani nešťastný, že zestárnu. Přijmám to, protože to je další vývoj. “
Jacques Higelin
Jacques Higelin
„ V církvi člověk nenachází nic, co by mu bylo cizí. Nalézá zde sám sebe: nikoli ve slabosti své duchovní odloučenosti, ale v síle svého duchovního spojení s bratřími a Spasitelem. “
Alexej Chomjakov
Alexej Chomjakov
„ Na to, aby se vám podařilo prorazit v šoubyznysu, vám stačí padesát dobrých příležitostí. “
Walter Matthau
Walter Matthau
„ Hlouposti mohou být půvabné. Hloupost nikdy. “
Alberto Moravia
Alberto Moravia
„ Člověka potěší, že k domácím kalamitám dochází i v těch nejvyšších kruzích. “
Agatha Christie
Agatha Christie
„ Chytrá žena má od přírody miliony rozených nepřátel – všechny hloupé muže. “
Marie von Ebner-Eschenbachová
Marie von Ebner-Eschenbachová
„ Nikdo nemůže vinit květinu za nízké IQ, pokud zvadla před tím, než měla šanci kvést, je-li od počátku umístěna ve stínu a byla zbavena slunečního záření. “
Zalman Aran
Zalman Aran
„ Vše, co je racionální, je reálné, a vše, co je reálné, je racionální. “
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
„ Vědecké poznatky jsou pro mě základnou, ze které mohu odletět do vesmíru, kdykoli se mi zachce. “
Ray Bradbury
Ray Bradbury
„ Ateistické chápání světa vede k prázdnosti duše a ke sklonům k sebevraždě. “
Vladimir Solovjov
Vladimir Solovjov
„ To nejsou hloupé ženy, co se pomstí za mužovu nevěru bezvýhradnou věrností. “
Alec Guinness
Alec Guinness
„ Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin. “
Vincent van Gogh
Vincent van Gogh
„ Hudbu lze popsat, ale nikoli vysvětlit. “
Isaac Stern
Isaac Stern
„ Všichni jsme spolu navzájem spjati jako součásti velkého organismu lidstva a vše, co činíme pro blaho a pozdvižení druhých, vrátí se nám jako požehnání. “
Ellen Gould Whiteová
Ellen Gould Whiteová
„ Cena za to, že se zmýlíte, je nižší než cena za to, že neuděláte nic. “
Seth Godin
Seth Godin
„ Zdůrazňovat jen to krásné mi připadá, jako kdyby si matematika všímala jen kladných čísel. “
Paul Klee
Paul Klee
„ Padám, padám, tento boj jsem prohrála, odcházím čestně. Miluji tuto zem, miluji tento lid, budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to, přeji vám to… “
Milada Horáková
Milada Horáková
„ Vychovávání člověka podobá se budově, která hned od základu podle jednoho plánu stavěti se má, aby obyvatel blahobytu v ní nalézal. “
Josef Walter
Josef Walter
„ Politika je úsilné a pozvolné provrtávání tvrdých prken. “
Max Weber
Max Weber
„ Strach slouží pouze ke ztrátě všeho. “
Manuel Belgrano
Manuel Belgrano
„ Nevěřím na mýtus, že inspirace je něco, co se vám náhle přihodí, když jdete po ulici. Myšlenky vás takhle zničehonic neosvítí. Většinou vše vzniká díky jednoduchým nápadům, které vám přijdou na mysl, a jak ve vás postupně klíčí a pracují, stanou se zajímavými. Takhle podle mě funguje inspirace. “
Paolo Sorrentino
Paolo Sorrentino
„ Svoboda nabývá své plné hodnoty teprve přijetím pravdy. Ve světě bez pravdy ztrácí svoboda svůj základ a člověk je vystaven síle vášní a otevřených nebo skrytých podmíněností. “
Jan Pavel II.
Jan Pavel II.
„ Mučedník se obětuje zcela nadarmo. Anebo spíše ne nadarmo: protože činí namyšlence ještě namyšlenějšími, lenochy ještě línějšími, omezence omezenějšími. “
Florence Nightingaleová
Florence Nightingaleová
„ Jazyk je vnější a viditelnou podobou ducha národního. Mezi slovy a myšlenkami, mezi myšlenkami a sociálným stavem národa je vztah, byť často temný a zdánlivě zaniklý, nicméně přece hluboký. “
Abel-François Villemain
Abel-François Villemain
„ Není nic krásnějšího než děsit lidi za peníze. “
Alfred Hitchcock
Alfred Hitchcock
„ Sociální postavení je mnohým důležitější než peníze… mnoho opozičních párijů se v honbě za titulíčky a řádíčky… proměnilo v pokorné sluhy státu. “
Vojtěch Václav Sternberg
Vojtěch Václav Sternberg
„ Generál může být ve formě, i když není v uniformě, a s obsahem v umění je to stejné. “
Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Vladimir Vladimirovič Majakovskij
„ Vědění není nikdy příliš drahé. “
Francis Walsingham
Francis Walsingham
„ Jací jsou to padouši, ti počestní lidé. “
Émile Zola
Émile Zola
„ Nevyhrál jsem v životě všechno, tak jak jsem původně chtěl, ale přesto si myslím, že jsem prožil zajímavý život. “
Raoul Schránil
Raoul Schránil
„ Být druhý znamená být prvním, který nevyhrál. “
Ayrton Senna
Ayrton Senna
„ To budiž nás všech přirozeností, abychom v protivenstvích strachem neschli, alebrž se zelenali jako strom odvahou a nadějí, abychom chyby své poznali a pevně stáli, když nepřátelé myslí, že nás přemohli a námi o zem udeřili, abychom byli jako skály. “
Alois Jirásek
Alois Jirásek
„ Špatné překonávat dobrým – to není tak těžké, ale těžko je překonávat dobré lepším. “
Tomáš Garrigue Masaryk
Tomáš Garrigue Masaryk
„ Člověk má hodně kamarádů, ale není to tak, že bych pro kamaráda udělal všechno, pokud by to nebylo vnitřně únosné. To je vlastně limit přátelství, aby mohlo existovat. “
Lubomír Voleník
Lubomír Voleník
„ Rovná čára v přírodě neexistuje, je vrcholem nepřirozenosti. “
Friedensreich Hundertwasser
Friedensreich Hundertwasser
„ Miluji lidstvo. Nemůžu však vystát lidi. “
Charles Schulz
Charles Schulz
„ Věřím, že se člověk prosadí tím, co umí. Někdo může mít lokty, ale moc tím neovlivní. Příležitost je věcí štěstí. “
Eva Josefíková
Eva Josefíková
„ Vytvořil jsem nový vesmír z ničeho. “
János Bolyai
János Bolyai
„ Kdo chceš vlasti vděk si získat, přízeň doby nehledej. “
František August Brauner
František August Brauner
„ Vývoj dítěte až k jeho plné dospělosti je (tedy) jakýmsi zmenšeným obrazem kulturního vývoje člověčenstva od prvních zárodků vzdělanosti až na naše doby. “
Otakar Hostinský
Otakar Hostinský
„ Pro dirigenta je lepší, má-li partituru v hlavě, než hlavu v partituře. “
Hans von Bülow
Hans von Bülow
„ Ačkoliv se blíží čas mé smrti, nemám strach, že zemřu a půjdu do pekla nebo (což by mohlo být ještě horší) do popularizované verze nebe. Očekávám, že po smrti přijde jen nicota, a děkuji ateismu za to, že mě zbavil všech možných obav. “
Isaac Asimov
Isaac Asimov