Wikicitáty:Citát týdne/2020

Z Wikicitátů
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zde je součást archivu Citátů týdne obsahující Citáty týdne zveřejněné na Hlavní straně v roce 2020.

Až na technické editace je nepřípustné, aby se měnil obsah této stránky a jejích podstránek.

36[editovat]

„ Nikdo nemůže vinit květinu za nízké IQ, pokud zvadla před tím, než měla šanci kvést, je-li od počátku umístěna ve stínu a byla zbavena slunečního záření. “
Zalman Aran
Zalman Aran

35[editovat]

„ Vše, co je racionální, je reálné, a vše, co je reálné, je racionální. “
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Georg Wilhelm Friedrich Hegel

34[editovat]

„ Vědecké poznatky jsou pro mě základnou, ze které mohu odletět do vesmíru, kdykoli se mi zachce. “
Ray Bradbury
Ray Bradbury

33[editovat]

„ Ateistické chápání světa vede k prázdnosti duše a ke sklonům k sebevraždě. “
Vladimir Solovjov
Vladimir Solovjov

32[editovat]

„ To nejsou hloupé ženy, co se pomstí za mužovu nevěru bezvýhradnou věrností. “
Alec Guinness
Alec Guinness

31[editovat]

„ Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin. “
Vincent van Gogh
Vincent van Gogh

30[editovat]

„ Hudbu lze popsat, ale nikoli vysvětlit. “
Isaac Stern
Isaac Stern

29[editovat]

„ Všichni jsme spolu navzájem spjati jako součásti velkého organismu lidstva a vše, co činíme pro blaho a pozdvižení druhých, vrátí se nám jako požehnání. “
Ellen Gould Whiteová
Ellen Gould Whiteová

28[editovat]

„ Cena za to, že se zmýlíte, je nižší než cena za to, že neuděláte nic. “
Seth Godin
Seth Godin

27[editovat]

„ Zdůrazňovat jen to krásné mi připadá, jako kdyby si matematika všímala jen kladných čísel. “
Paul Klee
Paul Klee

26[editovat]

„ Padám, padám, tento boj jsem prohrála, odcházím čestně. Miluji tuto zem, miluji tento lid, budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to, přeji vám to… “
Milada Horáková
Milada Horáková

25[editovat]

„ Vychovávání člověka podobá se budově, která hned od základu podle jednoho plánu stavěti se má, aby obyvatel blahobytu v ní nalézal. “
Josef Walter
Josef Walter

24[editovat]

„ Politika je úsilné a pozvolné provrtávání tvrdých prken. “
Max Weber
Max Weber

23[editovat]

„ Strach slouží pouze ke ztrátě všeho. “
Manuel Belgrano
Manuel Belgrano

22[editovat]

„ Nevěřím na mýtus, že inspirace je něco, co se vám náhle přihodí, když jdete po ulici. Myšlenky vás takhle zničehonic neosvítí. Většinou vše vzniká díky jednoduchým nápadům, které vám přijdou na mysl, a jak ve vás postupně klíčí a pracují, stanou se zajímavými. Takhle podle mě funguje inspirace. “
Paolo Sorrentino
Paolo Sorrentino

21[editovat]

„ Svoboda nabývá své plné hodnoty teprve přijetím pravdy. Ve světě bez pravdy ztrácí svoboda svůj základ a člověk je vystaven síle vášní a otevřených nebo skrytých podmíněností. “
Jan Pavel II.
Jan Pavel II.

20[editovat]

„ Mučedník se obětuje zcela nadarmo. Anebo spíše ne nadarmo: protože činí namyšlence ještě namyšlenějšími, lenochy ještě línějšími, omezence omezenějšími. “
Florence Nightingaleová
Florence Nightingaleová

19[editovat]

„ Jazyk je vnější a viditelnou podobou ducha národního. Mezi slovy a myšlenkami, mezi myšlenkami a sociálným stavem národa je vztah, byť často temný a zdánlivě zaniklý, nicméně přece hluboký. “
Abel-François Villemain
Abel-François Villemain

18[editovat]

„ Není nic krásnějšího než děsit lidi za peníze. “
Alfred Hitchcock
Alfred Hitchcock

17[editovat]

„ Sociální postavení je mnohým důležitější než peníze… mnoho opozičních párijů se v honbě za titulíčky a řádíčky… proměnilo v pokorné sluhy státu. “
Vojtěch Václav Sternberg
Vojtěch Václav Sternberg

16[editovat]

„ Generál může být ve formě, i když není v uniformě, a s obsahem v umění je to stejné. “
Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Vladimir Vladimirovič Majakovskij

15[editovat]

„ Vědění není nikdy příliš drahé. “
Francis Walsingham
Francis Walsingham

14[editovat]

„ Jací jsou to padouši, ti počestní lidé. “
Émile Zola
Émile Zola

13[editovat]

„ Nevyhrál jsem v životě všechno, tak jak jsem původně chtěl, ale přesto si myslím, že jsem prožil zajímavý život. “
Raoul Schránil
Raoul Schránil

12[editovat]

„ Být druhý znamená být prvním, který nevyhrál. “
Ayrton Senna
Ayrton Senna

11[editovat]

„ To budiž nás všech přirozeností, abychom v protivenstvích strachem neschli, alebrž se zelenali jako strom odvahou a nadějí, abychom chyby své poznali a pevně stáli, když nepřátelé myslí, že nás přemohli a námi o zem udeřili, abychom byli jako skály. “
Alois Jirásek
Alois Jirásek

10[editovat]

„ Špatné překonávat dobrým – to není tak těžké, ale těžko je překonávat dobré lepším. “
Tomáš Garrigue Masaryk
Tomáš Garrigue Masaryk

09[editovat]

„ Člověk má hodně kamarádů, ale není to tak, že bych pro kamaráda udělal všechno, pokud by to nebylo vnitřně únosné. To je vlastně limit přátelství, aby mohlo existovat. “
Lubomír Voleník
Lubomír Voleník

08[editovat]

„ Rovná čára v přírodě neexistuje, je vrcholem nepřirozenosti. “
Friedensreich Hundertwasser
Friedensreich Hundertwasser

07[editovat]

„ Miluji lidstvo. Nemůžu však vystát lidi. “
Charles Schulz
Charles Schulz

06[editovat]

„ Věřím, že se člověk prosadí tím, co umí. Někdo může mít lokty, ale moc tím neovlivní. Příležitost je věcí štěstí. “
Eva Josefíková
Eva Josefíková

05[editovat]

„ Vytvořil jsem nový vesmír z ničeho. “
János Bolyai
János Bolyai

04[editovat]

„ Kdo chceš vlasti vděk si získat, přízeň doby nehledej. “
František August Brauner
František August Brauner

03[editovat]

„ Vývoj dítěte až k jeho plné dospělosti je (tedy) jakýmsi zmenšeným obrazem kulturního vývoje člověčenstva od prvních zárodků vzdělanosti až na naše doby. “
Otakar Hostinský
Otakar Hostinský

02[editovat]

„ Pro dirigenta je lepší, má-li partituru v hlavě, než hlavu v partituře. “
Hans von Bülow
Hans von Bülow

01[editovat]

„ Ačkoliv se blíží čas mé smrti, nemám strach, že zemřu a půjdu do pekla nebo (což by mohlo být ještě horší) do popularizované verze nebe. Očekávám, že po smrti přijde jen nicota, a děkuji ateismu za to, že mě zbavil všech možných obav. “
Isaac Asimov
Isaac Asimov