Přeskočit na obsah

Ellen Gould Whiteová

Z Wikicitátů
Ellen G. Whiteová

Ellen Gould Whiteová, rozená Harmonová (12. prosince 1827, Gorham, Spojené státy americké – 16. července 1915) byla prorokyní a spisovatelkou. Patří mezi nejvlivnější postavy první generace Adventistů sedmého dne.

Výroky[editovat]

  • Bohu neslouží ke cti ani tak velký počet jako spíše vlastnosti těch, kdož mu slouží. [1]
  • Člověk, který se modlí, je člověk síly. [1]
  • Naší jedinou jistotou je být neustále zaštítěni Boží milostí a nepoužívat vlastní duchovní zrak tak, abychom zlo nazývali dobrem a dobro zlem. [2]
  • Neustálé hromadění majetku jednou třídou lidí by způsobilo velké příkrosti, zbídačení a ponížení druhé třídy lidí. Kdyby se moci zámožných nějakým způsobem nečelilo, stala by se neomezenou, a chudý, ač má v očích Božích stejnou cenu, by byl svými bohatšími bratry pokládán za méněcenného a podle toho by s ním i jednali. Pocit takového útlaku by vyvolal hnutí v chudší třídě. Zavládl by v ní pocit beznaděje a zoufalství, který by vedl ke zkáze mravů společnosti a otevřel dveře zločinům všeho druhu. [1]
  • Všichni jsme spolu navzájem spjati jako součásti velkého organismu lidstva a vše, co činíme pro blaho a pozdvižení druhých, vrátí se nám jako požehnání. [1]
  • Zločinnost vzroste v dalších pokoleních a prokletí hříchu bude doléhat stále více a více na lidstvo, na zvířata a na zemi. Působením hříchu zkrátí se život člověka, sníží se jeho tělesná zdatnost a odolnost, jeho mravní a rozumová síla, až se svět naplní všelikým neštěstím. Ukájením rozkoší a vášní ztratí člověk schopnost vážit si velkých pravd plánu na vykoupení. Kristus však, věren poslání, pro něž opustil nebe, bude dále jednat v zájmu lidstva a vyzývat je, aby v něm hledalo svou záštitu pro svou slabost a své nedostatky. [1]

Reference[editovat]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 WHITE, E.G. Drama věků: Patriarchové a proroci. Praha: Ústřední rada CASD 1969
  2. WHITE, E.G. Svědectví, 3.díl, str.324.

Externí odkazy[editovat]